Dodaj ogłoszenie o pracy


Doświadczenie przed podjęciem pierwszej pracy - czy jest konieczne?

Tak - jest niezbędne, aby wejść na rynek pracy w logistyce, gdyż doświadczenie zawodowe,  niezmiennie pozostaje dla pracodawców jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru kandydatów do pracy. Należy jednak zdobywać je umiejętnie, aby praktyka czy staż były doświadczeniem a nie tylko uzyskaniem "papierka" - podkreślali przedstawiciele firm logistycznych, którzy wzięli udział w X debacie Pracujwlogistyce.pl w dniu 17 kwietnia 2013 r., która odbyła się podczas Targów SilesiaTSL Expo.

Podczas X debaty Pracujwlogistyce.pl, w gronie panelistów znaleźli się: Agata Piątek koordynator projektów HR i rekrutacji w DB Schenker Rail Polska, Paulina Mączko dyrektor personalna ET Logistik, Agata Wydmańska marketing & communications manager Eastern Europe FIEGE, Anna Galewska project manager Pracujwlogistyce.pl. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 studentów z 5 śląskich uczelni wyższych, kształcących się na kierunkach związanych z logistyką i transportem, a także naukowcy ze śląskich uczelni.
Wbrew panującym opiniom młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z oczekiwań pracodawców, dlatego wielu z nich stara się zdobyć doświadczenie zawodowe lub około zawodowe już w trakcie studiów. Potwierdzają to również wyniki najnowszego badania studentów firmy Deloitte "Pierwsze kroki na rynku pracy". Wśród badanych w Polsce osób, 44 proc. aktualnie pracowało lub było na praktykach, podczas gdy średnia dla badanego regionu wynosiła niecałe 40 proc. Znacznie większe różnice można było zaobserwować, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie czy w trakcie studiów mieli oni okazję pracować lub być na praktykach. W przypadku Polskich studentów 90 proc. odpowiedziało twierdząco, podczas gdy średnia dla badanych krajów wynosiła 78 proc.

Firmy logistyczne, zwłaszcza te duże, chętnie sięgają po młodą kadrę i umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia czy pierwszej pracy. Systemowe podejście do praktyk i stażów w logistyce prezentuje coraz więcej przedsiębiorstw i to nie tylko stricte w branży TSL, ale również sieci handlowe i dystrybucyjne mają coraz ciekawsze oferty dla młodych logistyków. Na Śląsku sytuacja jest dosyć dobra, gdyż jest to region, w którym rynek logistyczny rozwija się tutaj bardzo dynamicznie. To z czym młodzi ludzie mają najczęściej problemy, to rozpoznanie i wybór firmy, w której chcieliby odbyć staż. W efekcie, trafiając do przypadkowo wybranej firmy, zrażają się do pracodawców, a też i do samej branży logistycznej. Jak podkreślały panelistki podczas debaty Pracujwlogistyce.pl - konieczne jest zainteresowanie i rozpoznanie rynku oraz firm już od pierwszego roku studiów, chociażby śledząc media branżowe, internetowe strony firm i uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach dedykowanych studentom logistyki. Każda z firm logistycznych ma swoją specyfikę usług i ich specjalizację. Istotny jest wybór takiej firmy, której specjalizacja będzie odpowiadać zarówno kierunkowi kształcenia, ale też i zainteresowaniom. Im wcześniej młody człowiek zacznie praktyki, tym szybciej zorientuje się, w jakim obszarze usług najlepiej się odnajdzie. Dzięki czemu szybciej wejdzie na rynek pracy i będzie cennym kandydatem dla pracodawców. Wymaga to jednak sporej inwencji własnej, z czym - jak podkreślali sami studenci podczas dyskusji - często młodzi ludzie mają problem. Bierna postawa wobec rynku pracy, zamyka praktycznie możliwości pracy w wyuczonym zawodzie i rozczarowania po zakończeniu nauki, spowodowane problemami związanymi z odnalezieniem się na rynku pracy w logistyce. Trzeba szukać pomysłu na swoją ścieżkę kariery od samego początku nauki, próbując swoich sił w różnych obszarach logistyki, tylko wtedy będzie możliwość zdobycia odpowiedniego doświadczenia, co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniej ścieżki kariery. Podczas dyskusji poruszono też temat programów kształcenia, które według studentów nie są dostosowane do rynku pracy i nie przygotowują do zawodu. Podobnie rola akademickich Biur Karier, które mają być pomocą w zdobyciu doświadczenia i pierwszej pracy, zdaniem studentów nie jest wystarczająca, albo Biura te są zbyt mało aktywne.

Niestety realizacja stawianych celów zawodowych w obecnym otoczeniu gospodarczym, targanym kryzysami ekonomicznymi i niepokojami społecznymi wydaje się być szczególnie trudna dla  młodych ludzi. Bezrobocie w Polsce sięga ponad 14 proc. (dane GUS). W dyskusjach pracodawców, często poruszany jeststemat - jak przygotować osoby wchodzące na rynek pracy do wyzwań, które je czekają. Bowiem, pomimo rosnącego bezrobocia, jak podaje w swoim raporcie Deloitte - ponad dwie trzecie pracodawców w Polsce ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy – w tym wśród młodych ludzi. Wśród tych pracodawców spore grono stanowią firmy z branży logistycznej. W tej sytuacji, największym wyzwaniem dla firm jest pozyskiwanie osób o dużym potencjale, które mają szansę stać się wartościowymi pracownikami osiągającymi wysokie wyniki pracy. Krótko mówiąc pozyskanie „talentów”. Jak podkreślono w raporcie Deloitte - na pewno jednym z wyzwań stojących nie tylko przed polską gospodarką, ale przede wszystkim przed systemem kształcenia jest rozwijanie programów i mechanizmów sprzyjających lepszemu dostosowaniu szkolnictwa do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy za udział i zaangażowanie się w dyskusję.
Opr. Beata Trochymiak

Jasny plan kariery mają nieliczni
Około jednej trzeciej studentów jest stanowczo przekonanych, że chce pracować w obszarze związanym ze swoim kierunkiem studiów (ok. 80 proc.). Równocześnie skonkretyzowane plany zawodowe są domeną nielicznej grupy studentów. Jedynie 15 proc. z nich twierdzi jednoznacznie, że ma dokładną wizję swojej kariery zawodowej, a kolejne 19 proc. ma także opracowany konkretny plan poszukiwania atrakcyjnej dla siebie pracy. Grupa osób, które w mniejszym lub większym stopniu potrzebują jeszcze czasu na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie swojej zawodowej przyszłości wynosi ponad 43 proc. wszystkich badanych. Z badania Deloitte wynika, że dla osób wchodzących na rynek pracy najważniejsze jest to, żeby praca była interesująca, dawała możliwości osiągnięcia sukcesów oraz uczenia się i zdobywania nowych kwalifikacji. Istotne są również dobre zarobki i możliwość pracy z sympatycznymi ludźmi. Polscy badani za najmniej istotne aspekty pracy uznali jej społeczną  użyteczność oraz możliwość pomagania innym dzięki pracy.
(źr. Raport "Pierwsze kroki na rynku pracy", Deloitte, został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych pod koniec 2012 r. nie tylko w Polsce, ale również w dziesięciu innych krajach Europy Środkowej. Raport odpowiada między innymi na pytania, kim są poszukiwane przez pracodawców osoby wchodzące na rynek pracy, jakie są ich wartości, co jest dla nich ważne w pracy oraz jakie są ich cele i plany zawodowe)

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.