Dodaj ogłoszenie o pracy


CSR w wydaniu GEFCO Polska

GEFCO Polska angażuje się w wiele działań na rzecz społeczności lokalnych w ramach polityki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Ostatnio firma wsparła Dom Dziecka w Chorzenicach, przekazując placówce samochód Peugeot 807.
 
W 2010 roku Grupa GEFCO przyłączyła się do Global Compact – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, mającej na celu promocję działań odpowiedzialnych społecznie przez firmy z całego świata. Równolegle od 2006 roku GEFCO aktywnie działa w ramach „Światowego Porozumienia w Zakresie Odpowiedzialności Społecznej”. Operator logistyczny jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych, zarówno na poziomie międzynarodowym jak i lokalnym.

GEFCO Polska przekazała na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach Peugeota 807. Jest to dobrze wyposażony minivan, z oszczędnym silnikiem 2.2 HDI, zdolny do transportu 7 osób. Auto stanowi bardzo duże ułatwienie dla codziennego funkcjonowania placówki. Dzięki darowiźnie, Dom Dziecka w Chorzenicach dysponuje niezależnym środkiem transportu, co stanowi ogromne wsparcie.
 
Celem Grupy GEFCO jest nie tylko zwiększanie produktywności i konkurencyjności własnej działalności, ale również dostarczanie wartości dodanej w postaci ochrony środowiska naturalnego oraz działań na rzecz lokalnych społeczności. Działając w ramach międzynarodowych porozumień o społecznej odpowiedzialności biznesu, GEFCO zobowiązuje się, między innymi, do przestrzegania uniwersalnych praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania mniejszości, promocji dialogu społecznego i monitorowania wpływu własnej ekspansji na nowe tereny.
(źr. GEFCO Polska)
 
Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.