Konto pracodawcy


Jakich kompetencji potrzebuje logistyka morska?

 

Jakich kompetencji potrzebuje dzisiaj logistyka morska? - wyjaśnia Jadwiga Danowska
HR Manager BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni

Obecnie BCT zatrudnia 282 osoby, głównie na stanowiskach związanych z przeładunkiem i obsługą statków kontenerowych. Jako, że w firmie fluktuacja kadr jest na bardzo niskim poziomie, dotyczy głównie odejść na emerytury, tak więc do tej pory nie doświadczyliśmy problemów związanych z rekrutacją nowych pracowników. Na niską fluktuację ma wpływ kilka czynników, z których najważniejsze to pozytywny wizerunek pracodawcy, bezpieczeństwo i stabilizacja zatrudnienia, wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowy na czas nieokreślony, a także bardzo dobre warunki pracy i panująca w firmie atmosfera.

 

Podczas przeprowadzanych przez nas rekrutacji te właśnie aspekty wskazują kandydaci jako istotne przy wyborze przyszłego pracodawcy. Naszym pracownikom oferujemy też możliwości szeroko pojętego rozwoju i szkolenia, m.in. poprzez udział w różnych projektach toczących się w firmie, podczas których można sprawdzić wiele swoich umiejętności i kompetencji, jak np. współpraca w zespole, komunikowanie się czy wreszcie kierowanie projektem. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów zdobywają zaś uprawnienia do obsługi różnego typu urządzeń do przeładunku kontenerów, co zapewnia firmie dużą elastyczność.

 

Przede wszystkim zaangażowanie w pracę
Możliwość rozwoju i awansu oraz zdobywanie doświadczenia to również często wymieniane oczekiwania naszych kandydatów do pracy. Możliwości rozwoju oferowane przez firmę są oczywiście bardzo istotne, ale ważne są także chęci i zaangażowanie samych pracowników w swój rozwój i doskonalenie. Istotne kompetencje pracowników, które stale doskonalimy to nastawienie na klienta, gotowość do podejmowania się nowych zadań i wyzwań, elastyczność i otwartość, a także współpraca w zespole i sprawne komunikowanie się. Takich też kompetencji oczekujemy i poszukujemy w kandydatach podczas rekrutacji, dodatkowo ważne są dla nas także zaangażowanie, entuzjazm i pasja w wykonywanej pracy, a także umiejętność organizacji własnej pracy oraz zarządzania czasem.

 

Młodzi mile widziani
Pomimo niewielu projektów rekrutacyjnych przeprowadzanych w naszej firmie, staramy się na bieżąco śledzić rynek pracy i dostępnych potencjalnych pracowników. W tym celu co roku przyjmujemy na wakacyjne praktyki wielu studentów, głównie z Akademii Morskiej, ale również z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. W tym roku mieliśmy także studenta z Litwy i studentkę z Tunezji. Oferujemy również staże absolwenckie. We wrześniu tego roku nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Gdyni i przyjęliśmy na roczne praktyki dwoje uczniów z klasy o specjalności technik eksploatacji portów i terminali. Jesteśmy przekonani, że połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową przyniesie wymierne efekty i pomoże absolwentom w zdobyciu pierwszej pracy. Chcąc zapewnić naszym praktykantom i stażystom jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu w naszej firmie i zdobycie doświadczeń, jeden z naszych doświadczonych pracowników z działu operacyjnego został koordynatorem praktyk i otrzymuje za tę funkcję dodatek finansowy. Jego rolą jest ustalenie programu i harmonogramu praktyk, a także monitorowanie ich przebiegu. Koordynator zbiera także opinie i oceny dotyczące zaangażowania i kompetencji praktykantów i stażystów, co może zostać wykorzystane przy okazji rekrutacji. Planujemy także nawiązać bliższą współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach związanych z gospodarką morską i funkcjonowaniem terminali. Chcemy zaproponować włączenie do programu studiów zajęć prowadzonych przez praktyków, a także ufundować stypendium studentowi, który będzie w naszej firmie zdobywał doświadczenie, m.in. poprzez udział w projektach.

Obserwujemy trudności z kandydatami na stanowiska techniczne, takie jak elektryk, mechanik, co jest pewnie skutkiem niewielkiej liczby szkół kształcących w tego typu zawodach. Rozwiązaniem dla nas jest rekrutacja osób z niewielkim doświadczeniem i kształcenie ich pod okiem doświadczonego pracownika z firmy.

 

Apel do uczelni
Podsumowując nasz głos w dyskusji dotyczącej rynku pracy w logistyce na Pomorzu, chcemy raz jeszcze zwrócić uwagę na większe dopasowanie programów nauczania do potrzeb pracodawców. W tym celu uczelnie powinny nawiązać ściślejszą współpracę z pracodawcami, aby na bieżąco poznawać ich oczekiwania i wymagania wobec kandydatów na pracowników. Oczywiście nie do przecenienia są właściwie przeprowadzane praktyki i staże u pracodawców, ponieważ tam potencjalni pracownicy uczą się właściwych zachowań i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Zaś sami studenci powinni oprócz zdobywania wiedzy merytorycznej, wziąć także pod uwagę kształcenie i rozwój kompetencji interpersonalnych, takich jak współpraca w zespole, sprawne komunikowanie się, otwartość.

 

Zobacz aktualne oferty pracy w DCT Gdańsk SA:

Kontroler lukowy

Elektryk

Administrator systemów

Mechanik

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC