Konto pracodawcy


I Forum Kobiet w Logistyce

"Kobiety w świecie logistyki. Makroekonomiczne podstawy decyzji zarządczych" to tytuł I Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się 10 maja 2012 r. w Warszawie. Organizatorem Forum był portal Pracujwlogistyce.pl a spotkanie prowadziła i moderowała p. prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej. Była to pierwsza w historii branży TSL konferencja dedykowana Paniom, w której udział wzięło ok. 130 osób.

 

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna powszechnie uważana jest przez otoczenie zewnętrzne za branżę zawodów męskich, tymczasem na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla co najmniej 50 proc. stanowią kobiety i to nie tylko w działach administracyjnych ale głównie operacyjnych. Niestety nadal zbyt mało kobiet zajmuje stanowiska menedżerskie wyższego szczebla i w zarządach firm. - Szkoda, gdyż według przeprowadzonych badań w ostatnim czasie, to właśnie firmy, w zarządach których są kobiety osiągały lepsze wyniki i lepiej sobie poradziły w czasie kryzysu. - mówiła  prof. Halina Brdulak. Niestety, tak jak w przypadku stanowisk menedżerskich średniego szczebla kobiety stanowią blisko 50 proc., tak w przypadku udziału kobiet w zarządach firm jest ich zaledwie kilkanaście procent. Z czego to wynika? Między innymi z braku wiary w kobiety i uwarunkowań społecznych dotyczących roli kobiet w życiu rodzinnym i zawodowym. Według raportu EUraport'12, którego wyniki przytoczyła prof. Halina Brdulak, na pytanie czy "kobiety powinny być na równi reprezentowane na stanowiskach zarządczych. Czemu Pan(i) tak uważa?" - aż 62 proc. biorących udział w badaniu odpowiedziało "ponieważ kobiety mają takie same umiejętności, jak mężczyźni", ale jednocześnie 78 proc. badanych potwierdziło, że "środowisko biznesowe jest zdominowane przez mężczyzn, którzy nie mają wystarczającej wiary w kobiety". Kobiety mają również mniejszą wolę walki niż mężczyźni o swoją karierę zawodową, co potwierdza 50proc. badanych. Wynika to m.in. z uwarunkowań społecznych i przypisanej roli kobiety w zakresie obowiązków domowych i rodzinnych. Potwierdziła to również p. Dagmara Głowacka global logistics manager w Konsberg Automotive, która na swoim przykładzie w wystąpieniu pt. "Rozwój zawodowy kobiet a różnorodne potrzeby współczesnych kultur organizacyjnych" omówiła ścieżkę rozwoju zawodowego i rekrutacji na stanowisko managera logistyki kobiety w firmie mającej odziały na całym świecie. Uwarunkowania kulturowe mają ogromne znaczenie, ale podejście kobiet do awansu i kariery jest wszędzie podobne. Obszary, w których kobiety czują się traktowane gorzej niż mężczyźni dotyczą głównie zarobków, mniejszej możliwości awansu oraz wpływu sytuacji związanych z macierzyństwem oraz opieką nad dziećmi, co głównie wpływa na ich pozycje na rynku pracy. Natomiast rekrutacja na stanowisko managera logistyki prowadzona jest według tych samych zasad i wymagań. Najważniejsze jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta oraz umiejętność ich spełniania, posiadanie międzynarodowych certyfikatów poświadczających wiedzę z zakresu logistyki (np. APICS), znajomość rynku usług logistycznych w kraju i na świecie oraz zrozumienie procesów firmy i współzależności miedzy nimi. - Tutaj nie ma znaczenia płeć, ale właśnie umiejętności, które tak samo posiadają kobiety jak mężczyźni, tyle że kobiety często nie podejmują walki o awans - mówiła Dagmara Głowacka z Konsberg Automotive.


Co więc motywuje kobiety w logistyce? A co zniechęca?...Czy motywacja ma płeć? - W zasadzie nie ma różnic wynikających z płci. Motywacje kobiet są różnorodne, często zmieniają się wraz z ich rozwojem osobistym i zawodowym. Jesteśmy różni i różne są nasze motywacje, tak naprawdę każdego z nas motywuje co innego, bez względu na branżę w której pracujemy. Natomiast kobiety czują się bardziej zmotywowane jeśli wiedzą i słyszą, że ich sukcesy są doceniane i są wynagradzane adekwatnie do swoich wyników pracy, umiejętności, doświadczenia i wiedzy, a także mogą zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym - mówiła Barbara Mroz doradca personalny w wystąpieniu pt. "Co motywuje kobiety w logistyce?".
Mówiąc o równowadze między życiem zawodowym a osobistym, należało też wspomnieć o problematyce związanej z wiekiem emerytalnym i zabezpieczeniem finansowym, którą przedstawił Sylwester Salach prezes firmy Remedium Doradcy Finansowi. Omówił programy dające możliwość skutecznego  zarządzania finansami, które dają niezależność finansową po zakończeniu kariery np. wiatraki emerytalne.

 

Makroekonomia ma wpływ na logistykę i nasze życie!
Tematy związane z rozwojem zawodowym kobiet nie były jedyną problematyką poruszaną podczas I Forum Kobiet w Logistyce, natomiast wywołały duży aplauz uczestników konferencji.
Głównym zagadnieniem, na którym skupiono się podczas spotkania był wpływ makroekonomii na wyniki naszych działań w logistyce.
- Makroekonomia ma ogromny wpływ na nasze życie pomimo, że dotyczy głównie działań podejmowanych przez państwo  - mówił dr Jarosław Wierzbicki ze Szkoły Głównej Handlowej, który wyjaśnił - jak odnaleźć się w  świecie pojęć makroekonomicznych. - To właśnie dzięki makroekonomii mamy możliwość podejmowania oceny przewidywania przyszłości, jak np. sytuacje kryzysowe i wzrost gospodarczy. Znając pojęcia makroekonomii możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, zwłaszcza w planowaniu logistycznym, które to opiera się o długofalowe strategie. Makroekonomia uwypukla związki między zmiennymi  ekonomicznymi, wyjaśnia zachowania gospodarki, a także niedoskonałości i zawodność rynku, konkurencji. Dzięki niej możemy również oceniać problemy gospodarcze, które głównie dotyczą dzisiaj braku stabilności makrootoczenia, ograniczenia zaufania do państwa i pieniądza.  Dr Jarosław Wierzbicki omówił także ryzyka makroekonomiczne, na które należy zwrócić uwagę planując strategie biznesowe swoich firm.
Planowanie budżetów logistycznych powinno więc opierać się o współczynniki makroekonomiczne. Jak to zrobić  - jak planować   budżetowanie projektów logistycznych z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych?
Marta Tęsiorowska vice president marketing & communications CEE Prologis Polska pokazała to na przykładzie planowania i budżetowania wynajmu powierzchni magazynowej.
- Panowanie nad kosztami inwestycji jest kluczem do sukcesu. Przede wszystkim planowanie to odpowiedź na pytanie - co, gdzie, kiedy? a budżetowanie - za ile? - mówiła podczas spotkania Marta Tęsiorowska. Dobrze jest znać obecne trendy na rynku magazynowym, które wskazują,  że obecnie kurczy się wolna powierzchnia magazynowa. Firmy koncentrują się głównie na magazynach typu "Built-to-Suit" (czyli budynkach na zamówienie) i umowach „przednajmu”. 
- Budżet - to zestawienie kosztów oraz źródła finansowania projektów, plan wydatków i dochodów w projekcie będący podstawą do kontroli realizacji projektu. Niezbędna jest wcześniejsza analiza wykonalności projektu w zakresie cash flow. A projekt to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu (PMBOK, PMI) - wyjaśniała z kolei Kamilla Morawska doradca logistyczny, właścicielka firmy "C.E.L - Cło Ekonomia Logistyka", która przedstawiła case study planowania i budżetowani usługi logistycznej. Wśród metod budowania budżetów wyróżniamy: metodę „sufitową”; metodę możliwości klienta/sponsora projektu, metodę ekspercką (badanie rynku, dane historyczne, analogiczne projekty). Na przykładzie p. Kamilla Morawska omówiła także narzędzia i techniki szacowania kosztów.  Tomasz Dobczyński kończąc panel dotyczący planowania i budżetowania usług logistycznych odpowiedział na pytanie jakie czynniki decydują o zakupie usługi logistycznej i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy tworzeniu budżetów usług logistycznych.

 

Jak ograniczyć ryzyko?
Planowanie i budżetowanie projektów logistycznych wiąże się ściśle z określonym ryzykiem, które wynika z otoczenia makroekonomicznego, ale też z naszych działań. To drugie ryzyko możemy ograniczyć do minimum wprowadzając określone zasady, które przedstawiła Monika Bis kierownik działu zakupów i zarządzania dostawcami Provident Polska S.A w wystąpieniu pt. "10 przykazań  skutecznego zabezpieczenia firmy w łańcuchu dostaw". Przykazanie I to "uporządkuj strukturę wewnętrzną". - Provident Polska wprowadził model scentralizowany, w którym kupcy wiodący dedykowani są do każdej gałęzi biznesu. Dział zakupów Provident Polska jako jedyny z całej grupy IPF stanowiący niezależną od działu administracji i biznesu  jednostkę - mówiła podczas Forum Monika Bis.
Kolejne przykazania to:
- zbuduj właściwą bazę dostawców
- centralizacja czy decentralizacja?
- zdefiniuj i przeprowadź przejrzysty proces wyboru dostawcy
- buduj długotrwałe relacje z dostawcami
- zdefiniuj ryzyko współpracy i właściwie nim zarządzaj
- oceniaj jakość współpracy z dostawcą
-  dokładne poznanie partnera handlowego to niezbędny element  zabezpieczenia ryzyka spółki
- właściwie przeprowadź proces zarządzania kontraktem
- unikaj niejasnych sytuacji
- Proces wyboru dostawcy powinien być uczciwy zarówno w stosunku do klienta wewnętrznego (biznesu) i zewnętrznego (dostawcy). Zawsze należy pamiętać o tym, że kontrakt z dostawcą powinien być zawierany na złe a nie dobre czasy. Tak samo ważne jest dokładne poznanie i właściwa ocena partnera handlowego. Długotrwałe relacje z dostawcą skutkują w przyszłości rozwojem i przewagą konkurencyjną firmy na rynku. Dlatego też ocena dostawcy nie może być ograniczona jedynie do etapu kwalifikacji dostawców czyli tzw. „krótkiej listy”. W celu zmniejszenia ryzyka w relacji z dostawcami, ich ocenę weryfikujemy przed zakończeniem negocjacji, podpisaniem kontraktu, w trakcie jego trwania oraz tuż przed jego zakończeniem - radziła podczas spotkania Monika Bis z Provident Polska.

 

Podczas I Forum Kobiet w Logistyce gościliśmy również p. Olgę Kozierowską - autorkę i redaktor programu "Sukces Pisany Szminką" emitowanego w Radio PIN i TVN24, wydawcę portalu www.sukcespisanyszminka.pl. Olga Kozierowska w swojej karierze zawodowej była również  związana z branżą logistyczną. Przez 7 lat pracowała jako menedżerka m.in. w GeoPost Group, Unilever Polska, Welbilt UK i KLM. Obecnie wspiera promocję kobiet i podczas spotkania Forum Kobiet w Logistyce zachęcała Panie do większej aktywności zarówno w biznesie jak i w życiu społecznym, ale też z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

 

Tuż po spotkaniu z Olgą Kozierowską ogłoszono wyniki Konkursu na wyróżnienie tytułem "Kobieta w Logistyce 2011", który zorganizowała redakcja portalu Pracujwlogistyce.pl. Konkurs składał się z jednego etapu, a tytuł przyznała Kapituła Konkursu, która dokonała wyboru spośród 27 Pań, które w roku 2011 wzięły udział w cyklu wydawniczym portalu Pracujwlogistyce.pl pt. "Kobiety w logistyce".

 

Tytuł "Kobiety w Logistyce 2011" przyznano p. Beacie Nawrockiej
kierownik oddziału w Bydgoszczy ET Logistik Sp. z o.o.

Beata Nawrocka "Kobietą w logistyce 2011"

  

 

Na koniec konferencji, uczestniczki I Forum Kobiet w Logistyce miały okazję do spotkania się ze stylistą - Claudem Gregoire oraz z podróżniczką, tłumaczką, dyplomatą i specjalistką ds. PR p. Blanką Gołębiowską. Podczas warsztatów można było uzyskać indywidualne porady oraz dowiedzieć jak wygląd wpływa na nasze sukcesy w biznesie. 

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, wsparcie i zaufanie, a szczególne podziękowania składam p. prof. Halinie Brdulak, Partnerom bez których konferencja nie mogła by się odbyć, Patronom Prasowym oraz studentom, którzy wsparli obsługę I Forum Kobiet w Logistyce. 

Beata Trochymiak
organizator
redaktor portalu
Pracujwlogistyce.pl

 

 

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
ABC postępowania celnego
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
Jak zagraniczna sprzedaż może pomóc firmom w czasie pandemii? - komentarz DHL
Covid-19 wystawił na próbę światową logistykę – czy to rozwinie nearshoring?
Co dalej z kierowcami i jak cyfryzacja wpłynie na ich rynek pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GLP w Europie już pod jednym szyldem – nieruchomości Goodman przejęte w całośc ...
W Gdyni powstanie nowa droga do portu
CEVA Logistics i Miele przedłużają współpracę
VIVE Logistics nawiązało współpracę z Jeronimo Martins Polska
Największy magazyn centralny PepsiCo pracuje już na pełnych obrotach
DB Schenker otworzył w Sosnowcu magazyn Container Freight Station
ID Logistics wzmacnia współpracę z Lindt&Sprüngli
LPP wykorzystuje sztuczną inteligencję do kompletacji zamówień internetowych
Linie Emirates zwiększają ładowność, usuwając fotele z kabiny klasy ekonomiczne ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC