Dodaj ogłoszenie o pracy


Kuehne & Nagel - poprawił wyniki w II kwartale 2013

Pozytywna tendencja w pierwszych trzech miesiącach roku, nabrała jeszcze większego rozpędu w drugim kwartale 2013 roku. W porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim Grupa Kuehne + Nagel osiągnęła 8,1 procentowy wzrost w EBT. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obroty wzrosły o 3,3 procent do wysokości 10,394 milionów CHF, a zysk brutto o 2,6 procent i wyniósł 3,112 miliona CHF.

Spedycja morska
Po silnym okresie wzrostów przewożonych wolumenów w kwietniu 2013 roku, pojawiło się umiarkowanie w kolejnych dwóch miesiącach. Ogólnie oceniając sytuację, Kuehne + Nagel zanotowało wzrost przewożonych kontenerów o 3 procent w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku. W szczególności, firma osiągnęła dobre wyniki w wymianie wewnątrz Europy i Azji. Stagnację wolumenów zanotowano na kierunku Azja – Europa, podczas gdy, w przeciwieństwie do tendencji rynkowych, osiągnięto spore wzrosty na szlakach transatlantyckich. W wyniku podjętych działań mających na celu wzrost rentowności a nie przychodów, marża brutto Kuehne + Nagel w spedycji morskiej pozostała stabilna pomimo ciągłych obniżek stawek frachtowych.

Spedycja lotnicza
W ogólnoświatowej stagnacji na rynku transportu lotniczego Kuehne + Nagel zanotowała wzrost tonażu o 3,7 procent w pierwszej połowie 2013 roku. Również w tym obszarze działalności firmy zanotowano największy wzrost wolumenów w kwietniu 2013 roku. Koncentracja firmy na konkretnych rozwiązaniach spedycji lotniczej dla sektora farmaceutycznego, samochodowego i lotniczego, a także na wzroście wolumenów w działalności eksportowej w Europie, Ameryce Północnej i Azji przyczyniły się do korzystnego rozwoju.

Spedycja drogowa i kolejowa
W drugim kwartale 2013 roku postęp dotyczył kwestii operacyjnej w spedycji drogowej. Wzrost wolumenów odnotowano w segmencie ładunków całościowych i częściowych. W porównaniu do zeszłorocznego wyniku z tego samego okresu, zysk brutto pozostał stabilny. Selektywny wzrost dotyczył takich segmentów jak farmaceutyczny, hight – tech, motoryzacyjny i przemysłowy, jednak poprawa marż powinna umożliwić dalszy pozytywny rozwój w drugiej połowie 2013 roku.

Logistyka kontraktowa
Kontynuowanie wdrażania głównego planu lokalizacji oraz koncentracja całej firmy na klientach globalnych spowodowało znaczny wzrost rentowności w drugim kwartale 2013 roku. W pierwszych sześciu miesiącach obroty wzrosły o 2,8 procent.
- W szczególności wyniki osiągnięte w drugim kwartale 2013 roku podkreślają fakt, że narzędzia wprowadzone by polepszyć wydajność Grupy na każdym poziomie są efektywne.  Chociaż nie przewidujemy znaczącego pobudzenia handlu światowego w drugiej połowie roku, będziemy nadal koncentrować się na wzroście i rozwoju firmy - powedział Karl Gernandt, prezes Rady Dyrektorów i CEO Kuehne + Nagel International AG.
(źr. Kuehne + Nagel)
Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.