Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser i Uniwersytet Łódzki uruchomili nowy kierunek studiów - InfoGeoLog

Firma Dachser przyczyniła się do uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Projekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” zajął drugie miejsce w konkursie przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nowy kierunek studiów zostanie uruchomiony w roku akademickim 2013/2014, właśnie trwa rekrutacja.

Projekt nowego kierunku powstał w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz automatykę w logistyce. Wszystkie przedmioty wykładane będą w języku angielskim, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

Firma Dachser od lat współpracuje ze środowiskiem naukowym. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce, został zaproszony do udziału w pracach nad koncepcją nowego kierunku. Głównym założeniem programu studiów, które przygotują specjalistów zgodnie z oczekiwaniami ich przyszłych pracodawców, było  szczególe uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki.
- Jako przedstawiciel branży logistycznej oraz wieloletni praktyk, widzę potrzebę bliższej współpracy środowiska biznesowego ze szkołami kształcącymi naszych przyszłych pracowników – mówi Grzegorz Lichocik. - System szkolnictwa cały czas zbyt małą uwagę przywiązuje do praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz zbyt rzadko uwzględnia opinie przedsiębiorców, dlatego zdecydowałem się na udział w tym projekcie. Moja rola dotyczyła głównie zdefiniowania potrzeb przyszłych pracodawców zajmujących się logistyką, dotyczących absolwentów studiów wyższych – wyjaśnia Grzegorz Lichocik, który objął stanowisko Członka Rady Kierunku Technologie Informatyczne w Logistyce.

- Na nowym kierunku chcielibyśmy kształcić przyszłych specjalistów średniego szczebla, którzy będą mogli pracować np. na stanowisku specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalisty ds. sprzedaży, zaopatrzeniowca czy pracownika w dziale logistyki – mówi prof. Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z pomysłodawców i kierownik merytoryczny kierunku.

Nowy kierunek został wyróżniony w konkursie przeprowadzonym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Strategia Europa 2020 przyjęta została przez Unię Europejską na drugie dziesięciolecie XXI wieku. Zakłada ona rozwój gospodarki UE w sposób inteligentny i zrównoważony. W strategii została podkreślona potrzeba wspólnego działania państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów.

(źr. Dachser)

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.