Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser i Uniwersytet Łódzki uruchomili nowy kierunek studiów - InfoGeoLog

Firma Dachser przyczyniła się do uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Projekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” zajął drugie miejsce w konkursie przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nowy kierunek studiów zostanie uruchomiony w roku akademickim 2013/2014, właśnie trwa rekrutacja.

Projekt nowego kierunku powstał w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz automatykę w logistyce. Wszystkie przedmioty wykładane będą w języku angielskim, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

Firma Dachser od lat współpracuje ze środowiskiem naukowym. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce, został zaproszony do udziału w pracach nad koncepcją nowego kierunku. Głównym założeniem programu studiów, które przygotują specjalistów zgodnie z oczekiwaniami ich przyszłych pracodawców, było  szczególe uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki.
- Jako przedstawiciel branży logistycznej oraz wieloletni praktyk, widzę potrzebę bliższej współpracy środowiska biznesowego ze szkołami kształcącymi naszych przyszłych pracowników – mówi Grzegorz Lichocik. - System szkolnictwa cały czas zbyt małą uwagę przywiązuje do praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz zbyt rzadko uwzględnia opinie przedsiębiorców, dlatego zdecydowałem się na udział w tym projekcie. Moja rola dotyczyła głównie zdefiniowania potrzeb przyszłych pracodawców zajmujących się logistyką, dotyczących absolwentów studiów wyższych – wyjaśnia Grzegorz Lichocik, który objął stanowisko Członka Rady Kierunku Technologie Informatyczne w Logistyce.

- Na nowym kierunku chcielibyśmy kształcić przyszłych specjalistów średniego szczebla, którzy będą mogli pracować np. na stanowisku specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalisty ds. sprzedaży, zaopatrzeniowca czy pracownika w dziale logistyki – mówi prof. Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z pomysłodawców i kierownik merytoryczny kierunku.

Nowy kierunek został wyróżniony w konkursie przeprowadzonym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Strategia Europa 2020 przyjęta została przez Unię Europejską na drugie dziesięciolecie XXI wieku. Zakłada ona rozwój gospodarki UE w sposób inteligentny i zrównoważony. W strategii została podkreślona potrzeba wspólnego działania państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów.

(źr. Dachser)

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.