Dodaj ogłoszenie o pracy


Ponad 0,5 mld zł przychodów PEKAES w 2012 roku

Skonsolidowane przychody największej polskiej spółki w branży TSL – PEKAES SA – wyniosły na koniec 2012 r. ponad 523 mln zł. Grupa zanotowała w tym okresie 3,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej oraz stratę netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w wysokości -13,4 mln złotych.
 
Przychody ze sprzedaży Grupy PEKAES spadły tym samym o 16% w porównaniu do 2011 r., głównie w wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności pozapodstawowej Grupy. Niższy niż w 2011 r. był także wynik EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej, który wyniósł -7,2 mln zł..
- Miniony rok był ostatnim etapem restrukturyzacji Grupy PEKAES, zaplanowanym ponad 3 lata temu. Dzięki zmianie struktury organizacyjnej Grupy, pozbyciu się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością PEKAES i inwestycjom w podniesienie jakości naszych usług, przygotowaliśmy spółkę na nowe otwarcie w 2013 roku – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
 
W ciągu minionego roku PEKAES sprzedał dwie spółki zależne: On Road Truck Services SA i EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o., jak również postawił w stan likwidacji spółkę zależną PEKAES TRANSPORT. Już w 2013 r., zgodnie z zapowiedziami, PEKAES sprzedał także spółkę zależną ATB TRUCK SA.. Firma z sukcesem wdrożyła również nowoczesny system informatyczny wspierający działalność logistyczną – QGUAR.
 
Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała prawie 90 mln zł środków pieniężnych, które stanowiły ponad 44% kapitalizacji PEKAES. Wskaźnik Ceny do Wartości Księgowej na koniec 2012 r. wyniósł 0,6.
 
PEKAES, największa polska spółka sektora TSL, od 2004 r. notowana na GPW. Oferta PEKAES obejmuje usługi magazynowania, transportu i dystrybucji towarów, spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg innych usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Spółka dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci terminali dystrybucyjnych w kraju. PEKAES jest znaną marką na rynku polskim i międzynarodowym, od wielu lat utrzymującą najwyższe standardy obsługi Klientów.
 
(źr. PEKAES SA)
 
Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.