Dodaj ogłoszenie o pracy


PEKAES w III kwartale 2012 poprawił wyniki

Trzeci kwartał 2012 r. dla spółki PEKAES był kolejnym okresem, w którym firma poprawiła swoje wyniki: w porównaniu do II kw. 2012 r. wzrósł wynik netto oraz wynik EBITDA, a koszty operacyjne uległy wyraźnemu zmniejszeniu. Spółka zwiększyła stan gotówki i zreorganizowała obszar sprzedaży.
Działania restrukturyzacyjne przyniosły w III kw. wymierne efekty. Wynik EBITDA wzrósł o 46 proc. do 3,31 mln zł. Równocześnie PEKAES poprawił rentowność EBITDA, która w minionym kwartale wzrosła do 2,3 proc. Zysk netto osiągnięty w okresie lipiec-wrzesień wzrósł do 2,5 mln zł i był najlepszym wynikiem kwartalnym w tym roku. Proces reorganizacji spółki sprawił, że spowolnienie w Europie miało ograniczony wpływ na Grupę. Stabilnie zachowywały się przychody z działalności podstawowej, które na koniec okresu wyniosły 115,3 mln złotych.
W III kw. 2012 r. Grupa skutecznie zmniejszała koszty prowadzenia biznesu: koszty ogólnego zarządu (bez zdarzeń jednorazowych) spadły o 20,3 proc. w ujęciu kwartalnym. Aby jeszcze skuteczniej zwiększyć efektywność sprzedaży i rentowność w ciągu minionych trzech miesięcy przyjęto nową strukturę obszaru sprzedaży.
- Podejmowane decyzje i procesy restrukturyzacyjne rozpoczęte w II kwartale z każdym kolejnym miesiącem upewniają nas, że PEKAES idzie w dobrym kierunku. Grupa generuje zyski i gotówkę oraz zwiększa efektywność podstawowej działalności. Wszystko to sprawia, że jesteśmy przygotowani do spowolnienia gospodarczego, widząc w tym swoją szansę na rozwój specjalizacji  – mówi Maciej Bachman, p.o. Prezes PEKAES SA.
W III kw. 2012 r. Grupa PEKAES osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 5,9 mln zł. Na koniec tego okresu stan posiadanej gotówki zwiększył się do 70,8 mln zł. Grupa posiadała równocześnie 25,6 mln zł środków w płynnych i bezpiecznych funduszach inwestycyjnych, co oznacza, że firma na koniec III kw. 2012 r. dysponował środkami finansowymi o wartości prawie 97 mln zł.
(źr. PEKAES S.A)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.