Dodaj ogłoszenie o pracy


Ponad 0,5 mld zł przychodów PEKAES w 2012 roku

Skonsolidowane przychody największej polskiej spółki w branży TSL – PEKAES SA – wyniosły na koniec 2012 r. ponad 523 mln zł. Grupa zanotowała w tym okresie 3,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej oraz stratę netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w wysokości -13,4 mln złotych.
 
Przychody ze sprzedaży Grupy PEKAES spadły tym samym o 16% w porównaniu do 2011 r., głównie w wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności pozapodstawowej Grupy. Niższy niż w 2011 r. był także wynik EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej, który wyniósł -7,2 mln zł..
- Miniony rok był ostatnim etapem restrukturyzacji Grupy PEKAES, zaplanowanym ponad 3 lata temu. Dzięki zmianie struktury organizacyjnej Grupy, pozbyciu się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością PEKAES i inwestycjom w podniesienie jakości naszych usług, przygotowaliśmy spółkę na nowe otwarcie w 2013 roku – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
 
W ciągu minionego roku PEKAES sprzedał dwie spółki zależne: On Road Truck Services SA i EXPOLCO TRANSPED Sp. z o.o., jak również postawił w stan likwidacji spółkę zależną PEKAES TRANSPORT. Już w 2013 r., zgodnie z zapowiedziami, PEKAES sprzedał także spółkę zależną ATB TRUCK SA.. Firma z sukcesem wdrożyła również nowoczesny system informatyczny wspierający działalność logistyczną – QGUAR.
 
Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała prawie 90 mln zł środków pieniężnych, które stanowiły ponad 44% kapitalizacji PEKAES. Wskaźnik Ceny do Wartości Księgowej na koniec 2012 r. wyniósł 0,6.
 
PEKAES, największa polska spółka sektora TSL, od 2004 r. notowana na GPW. Oferta PEKAES obejmuje usługi magazynowania, transportu i dystrybucji towarów, spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg innych usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Spółka dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci terminali dystrybucyjnych w kraju. PEKAES jest znaną marką na rynku polskim i międzynarodowym, od wielu lat utrzymującą najwyższe standardy obsługi Klientów.
 
(źr. PEKAES SA)
 
Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.