Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser radzi - jak dzięki konsolidacji obniżyć koszty transportu

W logistyce rozwiązaniem, które pomaga w optymalizacji kosztów jest łączenie transportu. Optymalizacja kosztów to nie tylko sposób na kryzys, ale przede wszystkim umiejętność zarządzania. Każde przedsiębiorstwo powinno prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

 

Konsolidacja oznacza połączenie różnych przesyłek, różnych nadawców, w jeden ładunek w celu zmniejszenia kosztów transportu. Stosują ją operatorzy dysponujący odpowiednio dużą siecią, umożliwiającą łączenie przesyłek przeznaczonych w jednym kierunku.
W Dachser jest ona możliwa i stosowana zarówno w europejskiej sieci przy wykorzystaniu głównie transportu drogowego, jak i międzykontynentalnej, przy dodatkowym wykorzystaniu transportu lotniczego i morskiego. Gęsta sieć umożliwia realizację łączenia przesyłek, zarówno w ramach połączeń krajowych, jak i międzynarodowych. Taka możliwość jest tym bardziej istotna, że generalnym, nowym trendem w logistyce jest rozdrobnienie przesyłek – zamówienia są coraz mniejsze, ale równocześnie częstsze. Aby ich realizacja była opłacalna, przesyłki łączy się.

 

- Dzięki konsolidacji możliwe jest rozsądne kosztowo transportowanie z odległych rejonów mniejszych zamówień, np. na kliku paletach – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. - Z naszego rynku znamy przykłady porozumiewania się dużych koncernów między sobą i korzystania ze wspólnego transportu, to rozsądne działanie w okresie kryzysu. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy korzystają z usług jednego operatora, dysponującego odpowiednio rozległą siecią – podkreśla prezes Lichocik, odpowiedzialny za sieć European Logistics w Polsce.

 

Kolejnym przykładem konsolidacji transportu jest działalność w krajach azjatyckich, gdzie znajduje się ogromna ilość producentów dostarczających wyroby do Europy. Tam właśnie łączenie transportu jest często stosowane. Przesyłki od poszczególnych producentów są przywożone ciężarówkami do magazynów Dachser, gdzie są pakowane we wspólne kontenery. Następnie są one dostarczane na lotnisko lub do portu, a potem transportowane do oddziału Dachser w Europie. Tu następuje rozdzielenie transportu, a przesyłki na paletach kierowane są na poszczególne linie w całej Europie.

- Ciekawą odmianą konsolidacji, oferowaną głównie przez największych operatorów logistycznych, jest tzw. „Buyers consol”, czyli łączenie większej ilości przesyłek drobnicowych, pochodzących od różnych dostawców znajdujących się w pobliżu jednego portu, przeznaczonych do jednego odbiorcy – mówi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics w Polsce. - Koordynacją takiej operacji zajmuje się zespół pracowników odpowiedzialnych za to zadanie (tzw. control desk) – wyjaśnia Robert Pastryk.

 

Taka organizacja transportu w Dachser jest wyjątkowo łatwa, ponieważ operator na całym świecie, w każdym oddziale, korzysta z jednego systemu IT. Także przesyłki wszędzie mają jeden numer. Zdecydowanie usprawnia to działanie operatora oraz polepsza optymalizację łańcucha dostaw. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia natomiast system kontroli jakości. Np. w Dachser – Active Report obejmuje raportowanie o statusie przesyłki,  umożliwiając błyskawiczne informowanie nadawcę o jakichkolwiek negatywnych zdarzeniach w procesie jej transportowania.


(źr. Dachser)

 

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.