Dodaj ogłoszenie o pracy


Zawód z przyszłością to logistyk

Ogłoszono wyniki matury, co piąty maturzysta nie zdał egzaminy dojrzałości, ale pozostałe 80 proc. maturzystów stoi obecnie przez wyborem studiów wyższych, intensywnie zastanawiając się nad swoją zawodową przyszłością.

 

Część z nich bierze pod uwagę przygotowanie do coraz bardziej popularnego zawodu logistyka. Ale łatwo nie będzie, bo na najpopularniejszych uczelniach na kierunki logistyczne przypada nawet 20 kandydatów na jedno miejsce. Ranking popularności kierunków studiów wyższych w 2011 roku pokazuje, że logistyka plasowała się w ścisłej czołówce. Według portalu www.uczelnie.pl, na wydział logistyczny na Politechnice Poznańskiej było 20 kandydatów na miejsce a na Politechnice Łódzkiej – 19,6 kandydata.

Trwający w Polsce od kilku lat wzrost gospodarczy oraz dynamiczny rozwój branży logistycznej spowodował gwałtowny rozwój edukacji w tym kierunku. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem logistycznym wpłynęło na uruchomienie na uczelniach wyższych wielu kierunków i specjalności związanych z tą dziedziną.

 

- Popularność zawodu logistyka to nie tylko moda. Świadczy ona również o większej świadomości młodych ludzi dotyczącej procesów gospodarczych – uważa Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. - Dachser od lat wspiera młodych logistyków oraz angażuje się w inicjatywy popularyzujące tą profesję wśród uczniów i studentów – dodaje. Zawód logistyka jest bardzo wymagający i stresujący. Polega on nie tylko na wykonywaniu określonych zadań pod presją czasu, ale często wiąże się dodatkowo z rozwiązywaniem trudnych problemów oraz sytuacji kryzysowych. Dlatego, oprócz dość wszechstronnej wiedzy, w tej profesji liczy się również odporność na stres, kreatywność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

 

- Przy wyborze kierunku kształcenia, uczniom i studentom polecam kierowanie się nie tylko myślą o wykorzystaniu i rozwoju swoich umiejętności, ale przede wszystkim cech charakteru. W logistyce świetnie odnajdą się osoby ambitne, kreatywne oraz lubiące wyzwania – podpowiada szef Dachser, który w branży pracuje od 18 lat.

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Specjaliści od logistyki zazwyczaj zajmują się planowaniem produkcji, zaopatrzeniem, obsługą magazynów oraz zapewnieniem transportu dla gotowych wyrobów. Dobrze, aby logistyk znał nowości związane z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie oraz posługiwał się językami obcymi.

 

Dzisiaj co trzecia uczelnia w kraju kształci logistyków. Jednakże, na rynek pracy po ich ukończeniu trafia zaledwie od kilkunastu do 30 procent. Pewną barierą dla absolwentów kierunków logistycznych jest to, że najczęściej firmy poszukują osób z kilkuletnim doświadczeniem. Tylko nieliczne, przeważnie te największe, prowadzą stałą politykę kadrową ukierunkowaną na pozyskiwanie młodych adeptów sztuki logistycznej, proponując staże lub inne programy dla uczniów i studentów.
Np. firma Dachser w ramach wspierania uczniów i studentów, prowadzi własny program stażowy. Umożliwia on młodym ludziom nie tylko sprawdzenie się w zawodzie logistyka, ale także zdobycie pierwszych doświadczeń. Firma przyjmuje absolwentów szkół średnich, którzy, w ciągu roku poznają różne obszary działania firmy. Funduje również dla finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej studia w Berlin School of Economics. Firma jest także na stałe zaangażowana we współpracę z kilkoma wyższymi uczelniami. Od 2008 roku jest członkiem Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, firma jest również zaangażowana we współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) w Poznaniu. Celem współpracy jest wspieranie osób kształcących się w dziedzinie logistyki oraz działalność naukowo-biznesowa.

Sam Dachser zatrudnia w Polsce 240 pracowników, w tym ponad połowa to osoby
z wyższym wykształceniem.

(źr. Dachser)

 

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.