Konto pracodawcy


Wzrost kosztów w transporcie drogowym

Profesor Zdzisław Kordel ogłosił kolejną prognozę średniego kosztu 1 wozokilometra, która wynosi 3,31 zł (0,75 EUR). Porównując ten koszt do poprzednich miesięcy, jest on nieco wyższy, ale i tak niższy o 11 proc. w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku.

Jak podaje profesor Zdzisław Kordel,  na  poziom kosztów w lutym wpływ mają poniższe zmienne:
 - koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych -  1,09 zł (33 proc. całkowitego kosztu),
- koszt usług remontowych, napraw i ogumienia - 0,17 zł (5,2 proc. całkowitego kosztu),
- amortyzacja, leasing i inne -  0,37 zł (11,2  proc. całkowitego kosztu),
-koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców wliczając w to ZUS -  0,82 zł (24,8  proc. całkowitego kosztu),
- koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu -  0,22 zł (6,5 proc. całkowitego kosztu),
-koszt opłat drogowych i promów -  0,49 zł (14,9 proc. całkowitego kosztu),
-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,15 zł (4,4  proc. całkowitego kosztu).

Wpływ kursu euro
Wzrost wysokiego kursu euro w stosunku do złotówki, który utrzymuje się od grudnia ubr. przełożył się na zmniejszenie ilości zamówień na rynku transportowym. Producenci czekali ze zleceniami importu towarów do Polski na osłabienie kursu euro. Obecnie kurs euro dalej pozostaje na wysokim poziomie w stosunku do złotówki, co nie sprzyja zamówieniom importowym na transport do Polski.
Istotnym czynnikiem jest również poziom inflacji, ponieważ występuje zależność, zgodnie z którą kraj z wysoką inflacją będzie borykał się z podobnie szybkim spadkiem wartości swojej waluty. Ta w Polsce pozostaje nadal na niskim poziomie. Rozpatrując kursy walutowe w ujęciu krótkoterminowym, największy wpływ na notowania mają przepływy kapitałów krótkoterminowych, czyli kapitał pieniężny inwestorów lokujących wolne środki w depozyty w krajowych bankach, obligacjach skarbowych, korporacyjnych czy akcjach krajowych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

(źr. Blogtransportowy.pl)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
W parku P3 Mszczonów powstanie główny magazyn HOPI
Polacy obawiają się utraty pracy w wyniku automatyzacji?
Jeszcze bliżej społeczności - DPD Polska podsumowuje działania CSR 2020
DHL Express zrealizował już 50 lotów dostarczając szczepionki na COVID-19
PEKAES angażuje się w coraz więcej szkoleń dla młodych logistyków
Euro 6D ISC-FCM – nowa norma dla pojazdów - czy TSL ma się jej bać?
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
DPD Polska realizuje jedno z największych zamówień na auta elektryczne w Polsce
Dachser zrealizował 100 czarterowych lotów cargo w 2020 roku
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC