Konto pracodawcy


Jak skutecznie komunikować się z pracownikami?

Z globalnego badania firmy doradczej Deloitte wynika, że 76proc. przedsiębiorców uważa, iż wartość firmy należy oceniać nie tylko mierząc zysk, ale także na podstawie pozytywnego wpływu jej działalności na społeczeństwo. Jej skuteczność uzależniona jest od prowadzenia dialogu oraz budowania dobrych relacji z otoczeniem.

 

82proc. badanych przez Deolitte firm przyznało, że opracowały już oficjalny dokument definiujący ich „misję społeczną”. Zdaniem 52proc. badanych, dokument ten ma istotne znaczenie jako element przyciągający nowe pokolenie klientów i pracowników, zaś tylko 25proc. stwierdziło, że jest on dobrze znany wśród obecnych klientów firmy. W ramach badania zagadnień w zakresie oddziaływania biznesu na społeczeństwo, zebrano dodatkowo ponad 1000 opinii pracowników z biur Deloitte z całego świata - przedstawicieli pokolenia Y (czyli osób urodzonych po 1981 r.). Zdaniem ponad połowy badanych biznes bardziej niż jakakolwiek inna sfera działalności społeczeństwa będzie w przyszłości odgrywał znaczącą rolę w rozwiązywaniu największych problemów społecznych. Rosnąca popularność i rzeczywiste znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu stawia też przed firmami wyzwania związane z budowaniem relacji i podejmowaniem dialogu ze swoimi interesariuszami. Sukces na rynku odniosą ci, którzy trafnie zidentyfikują formy komunikacji i zaangażowania klientów oraz położą nacisk na prawdziwy dialog. Niestety jak wskazuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firma doradcza Deloitte dialog z interesariuszami w Polsce jest nadal na niskim poziomie. Z badań  pt. „Polacy pracujący 2007”, które przeprowadził prof. Juliusz Gardawski wynika, że pracownicy w Polsce  np. wysoko oceniają popieranie pracy zespołowej i tworzenie atmosfery współpracy między pracownikami, a bardzo niską ocenę uzyskało przestrzeganie zasad CSR w miejscu pracy. Wynika z tego, że poczucie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dialog polskich firm z ich pracownikami jest na bardzo niskim poziomie. Jak wskazuje prof. Gardawski, pracownicy stanowią podstawę działania i integralną część każdej firmy, ponieważ indywidualnie lub zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. W porównaniu z innymi wartościami przy złym zarządzaniu mogą stać się jej zawodnym elementem. Pracodawca jedynie poprzez zawartą z pracownikiem umowę nabywa prawa do wykorzystania w ściśle określony sposób jego umiejętności, doświadczenia i wiedzy, ale nie staje się jego właścicielem. W efekcie to właśnie pracownik decyduje o tym, jak bardzo będzie angażował się w wykonywanie swoich obowiązków. Dlatego utrzymanie właściwego poziomu dialogu z pracownikami powinno być podstawą działania każdego przedsiębiorstwa.

 

Rekomendowane formy dialogu z pracownikami
1. Badanie opinii, satysfakcji pracowników
2. Fora intranetowe
3. Spotkania z zarządem, kadrą kierowniczą
4. Negocjacje zbiorowe
5. Rady pracownicze
6. Prowadzenie dialogu z pracownikami poprzez związki zawodowe
7. Newsletter, gazeta firmowa
8. Skrzynka pomysłów
9. Obchód zarządu (kontakt bezpośredni)
10. Czat z członkami zarządu
11. Kształtowanie „liderów dialogu” z pracodawcą.

 

Jak prowadzić dialog z pracownikami?
1. Edukuj pracowników odnośnie istoty zaangażowania w proces dialogu.
2. Komunikuj kluczowe zasady dialogu oraz wdrażaj działania z nich wynikające.
3. Wbuduj dialog w kulturę organizacyjną firmy.
4. Angażuj zarząd.
5. Przeprowadź wewnątrz organizacji audyt komunikacyjny.
6. Zaplanuj dokładnie proces – ustal cele, osoby odpowiedzialne, określ szanse i zagrożenia.
7. Monitoruj regularnie proces dialogu i wdrażaj usprawnienia.
8. Nie wykorzystuj wszystkich narzędzi naraz, po pewnym czasie zastępuj obecnie używane narzędzia nowymi, o podobnym charakterze.

 

(źr. Na podst. Raportu opracowanego z udziałem ekspertów CSR, podczas specjalnego warsztatu zorganizowanego w 2011 r. w Warszawie przez Deloitte oraz PKPP Lewiatan, w ramach projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”, więcej informacji: www.deloitte.com/business-society).

 

Więcej na temat czytaj:

Co to jest CSR 2.0?

Corporate responsibility to coś więcej niż CSR

CSR elementem oceny działalności każdej firmy

Polska promuje w czasie swojej prezydencji w UE idee Roku Wolontariatu, to dobry czas na wdrożenie CSR w firmie

 

 

 

 

 

kobiety w logistyce
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wjazd do Wielkiej Brytanii już możliwy, ale…
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Jak zagraniczna sprzedaż może pomóc firmom w czasie pandemii? - komentarz DHL
Covid-19 wystawił na próbę światową logistykę – czy to rozwinie nearshoring?
Co dalej z kierowcami i jak cyfryzacja wpłynie na ich rynek pracy?
Jak zarządzać łańcuchem dostaw po pandemii COVID-19?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Linie Emirates zwiększają ładowność, usuwając fotele z kabiny klasy ekonomiczne ...
DKV chce zwiększyć dostęp do strzeżonych parkingów dla aut ciężarowych
Kuehne+Nagel w Polsce podpisało wieloletni kontrakt z firmą Huel
CEVA Logistics rozpoczęła realizację planu ekspansji w Afryce
Pierwsze FLIRTy wjeżdżają na tory
Fracht FWO Polska dynamicznie rozwija transport morski kontenerów
GLS wprowadza na polski rynek rowery kurierskie
Innowacyjne rozwiązanie Hillebrand chroni beczki przed TCA w transporcie
Dachser Polska w nowej siedzibie w Strykowie k. Łodzi
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC