Konto pracodawcy


Czy za krytykę pracodawcy można rozwiązać umowę o pracę?

W dobie social media, zdarza się, że pracownicy wykorzystują fora internetowe do wyrażania swoich opinii o pracodawcach. Jeśli pracownik krytykuje przełożonych lub swoje miejsce pracy, mając świadomość przekazywania nieprawdziwych informacji, musi liczyć się z konsekwencjami, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

 

Bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy nie tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych, ale także zachowań pracownika po godzinach pracy. Wzajemna lojalność pracownika i pracodawcy jest niezbędna podczas trwania umowy o pracę, która z reguły zawierana jest na czas nieokreślony albo dłuższy okres. Sąd Najwyższy wielokrotnie wyrokował, iż brak zaufania do pracownika może być podstawą wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Ta zasada obowiązuje wszystkich pracowników, nawet działaczy związkowych. Warto pamiętać, że szkalowanie prawodawcy może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, za który, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, grozi odpowiedzialność cywilna i karna. Poza tym pracodawca będący osobą fizyczną może domagać się zadośćuczynienia od pracownika w związku z naruszeniem swoich dóbr osobistych.

 

- Zgodnie z kodeksem pracy pracownik jest zobowiązany w szczególności do dbania o dobro zakładu pracy, ochronę jego mienia oraz do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ponadto pracownik powinien przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Publiczne wypowiadanie się przez pracownika w sposób negatywny o pracodawcy, naruszający dobre imię pracodawcy stanowi naruszenie tych obowiązków. Wskazane powyżej obowiązki pracownicze mają charakter powszechny w tym sensie, że odnoszą się do wszystkich pracowników niezależnie od podstawy powstania stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę, stanowiska w zakładzie pracy. Działania pracownika prowadzące do naruszenia tych obowiązków, w tym utrata zaufania pracodawcy do pracownika, spowodowana tymi działaniami pracownika, może być uzasadnioną podstawą do wypowiedzenia pracownikowi przez pracodawcę umowy o pracę, a nawet uzasadniać rozwiązanie tej umowy w trybie dyscyplinarnym, jeśli będziemy mieli do czynienia z ciężkim i zawinionym przez pracownika naruszeniem obowiązków. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, dające prawo pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, to takie, które w istotny sposób narusza interes pracodawcy. Ocena istotności i ważności zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy. - komentuje Ewa Krysztofiuk radca prawny, M&M air sea cargo S.A.


Podstawa prawna:
art. 32 § 1 pkt 3, art. 52  § 1  pkt 1, art. 100 § 2 pkt 4 i 6  Kodeksu pracy
art. 14 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
art. 24 Kodeksu cywilnego

 

(opr. Beata Trochymiak)

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
Wydatki świąteczne a dostawy kurierskie
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Colian Logistic w Panattoni Park Wrocław
Plan naprawczy OT Logistics przynosi efekty – wyniki rosną
DB Schenker otworzy 8 oddziałów na Kaukazie i w Azji Środkowej
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC