Konto pracodawcy


Czy za krytykę pracodawcy można rozwiązać umowę o pracę?

W dobie social media, zdarza się, że pracownicy wykorzystują fora internetowe do wyrażania swoich opinii o pracodawcach. Jeśli pracownik krytykuje przełożonych lub swoje miejsce pracy, mając świadomość przekazywania nieprawdziwych informacji, musi liczyć się z konsekwencjami, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

 

Bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy nie tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych, ale także zachowań pracownika po godzinach pracy. Wzajemna lojalność pracownika i pracodawcy jest niezbędna podczas trwania umowy o pracę, która z reguły zawierana jest na czas nieokreślony albo dłuższy okres. Sąd Najwyższy wielokrotnie wyrokował, iż brak zaufania do pracownika może być podstawą wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Ta zasada obowiązuje wszystkich pracowników, nawet działaczy związkowych. Warto pamiętać, że szkalowanie prawodawcy może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, za który, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, grozi odpowiedzialność cywilna i karna. Poza tym pracodawca będący osobą fizyczną może domagać się zadośćuczynienia od pracownika w związku z naruszeniem swoich dóbr osobistych.

 

- Zgodnie z kodeksem pracy pracownik jest zobowiązany w szczególności do dbania o dobro zakładu pracy, ochronę jego mienia oraz do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ponadto pracownik powinien przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Publiczne wypowiadanie się przez pracownika w sposób negatywny o pracodawcy, naruszający dobre imię pracodawcy stanowi naruszenie tych obowiązków. Wskazane powyżej obowiązki pracownicze mają charakter powszechny w tym sensie, że odnoszą się do wszystkich pracowników niezależnie od podstawy powstania stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę, stanowiska w zakładzie pracy. Działania pracownika prowadzące do naruszenia tych obowiązków, w tym utrata zaufania pracodawcy do pracownika, spowodowana tymi działaniami pracownika, może być uzasadnioną podstawą do wypowiedzenia pracownikowi przez pracodawcę umowy o pracę, a nawet uzasadniać rozwiązanie tej umowy w trybie dyscyplinarnym, jeśli będziemy mieli do czynienia z ciężkim i zawinionym przez pracownika naruszeniem obowiązków. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, dające prawo pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, to takie, które w istotny sposób narusza interes pracodawcy. Ocena istotności i ważności zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy. - komentuje Ewa Krysztofiuk radca prawny, M&M air sea cargo S.A.


Podstawa prawna:
art. 32 § 1 pkt 3, art. 52  § 1  pkt 1, art. 100 § 2 pkt 4 i 6  Kodeksu pracy
art. 14 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
art. 24 Kodeksu cywilnego

 

(opr. Beata Trochymiak)

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wjazd do Wielkiej Brytanii już możliwy, ale…
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Co dalej z kierowcami i jak cyfryzacja wpłynie na ich rynek pracy?
Jak zarządzać łańcuchem dostaw po pandemii COVID-19?
Wyzwania w logistyce dla branży chemicznej
Czy potencjalna druga fala pandemii zagrozi produkcji?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA Logistics rozpoczęła realizację planu ekspansji w Afryce
Pierwsze FLIRTy wjeżdżają na tory
Fracht FWO Polska dynamicznie rozwija transport morski kontenerów
GLS wprowadza na polski rynek rowery kurierskie
Innowacyjne rozwiązanie Hillebrand chroni beczki przed TCA w transporcie
Dachser Polska w nowej siedzibie w Strykowie k. Łodzi
Omega Pilzno powiększa swój trójmiejski magazyn
CEVA Logistics wzmacnia pozycję lidera logistyki kontraktowej dla e-commerce
Poczta Polska odnotowuje 30 proc. wzrost liczby przesyłek z Dalekiego Wschodu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC