Konto pracodawcy


Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę – najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, premia - po zakończeniu miesiąca, za który przysługują dodatek za prace w godzinach nadliczbowych - po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły

Wypłata trzynastki – od 31 grudnia do 31 marca

Wypłata nagrody pieniężnej – dowolnie

Wypłata nagrody jubileuszowej – w dniu upływu okresu uprawniającego do jej nabycia

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Świadczenie urlopowe lub dodatek do wypoczynku z zfśś - nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, uprawniającego do nabycia świadczenia

Rozliczenie kosztów delegacji – 14 dni od zakończenia podróży służbowej

Zawarcie umowy o pracę na piśmie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika

Powiadomienie pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z  art. 29 kp - nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia

Udzielenie urlopu wypoczynkowego – powinno nastąpić w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo

Udzielenie urlopu zaległego - najpóźniej do końca września roku następnego

Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich – przed nawiązaniem stosunku pracy

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale po zawarciu z nim umowy o pracę

Wydanie świadectwa pracy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia

 

(Opr. Grzegorz Sobota, ekspert w zakresie prawa pracy)
 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w transporcie lekkim – czyli busy na europejskich drogach
Pracownicze Plany Kapitałowe w 10 pytaniach i odpowiedziach
Niższa stawka PIT od 1 października a rok podatkowy
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
O kosztach budowy dróg – ile za ile?
Unia zaprzecza sama sobie i stawia cele nie do spełnienia
Dostawa alkoholi a wyzwania w okresie przedświątecznym - komentarz eksperta
Pakiet mobilności nie do zatrzymania?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Opłaty drogowe w Serbii można już rozliczać metodą post-pay
Media Expert otwiera magazyn cross-dockowy w MMP Bydgoszcz
LPP uruchomiło magazyn e-commerce w Rumunii
GLS stawia na ekologiczne pojazdy
GLS Poland partnerem WTS Sparta
Linie Emirates przewiozły już 46 mln ton cargo z/do Warszawy
Komunikacja międzykulturowa na 25-lecie WISTA Poland
Volvo Trucks działa już 25 lat na polskim rynku
Poczta Polska tworzy coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC