Konto pracodawcy


Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę – najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, premia - po zakończeniu miesiąca, za który przysługują dodatek za prace w godzinach nadliczbowych - po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły

Wypłata trzynastki – od 31 grudnia do 31 marca

Wypłata nagrody pieniężnej – dowolnie

Wypłata nagrody jubileuszowej – w dniu upływu okresu uprawniającego do jej nabycia

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Świadczenie urlopowe lub dodatek do wypoczynku z zfśś - nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, uprawniającego do nabycia świadczenia

Rozliczenie kosztów delegacji – 14 dni od zakończenia podróży służbowej

Zawarcie umowy o pracę na piśmie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika

Powiadomienie pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z  art. 29 kp - nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia

Udzielenie urlopu wypoczynkowego – powinno nastąpić w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo

Udzielenie urlopu zaległego - najpóźniej do końca września roku następnego

Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich – przed nawiązaniem stosunku pracy

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale po zawarciu z nim umowy o pracę

Wydanie świadectwa pracy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia

 

(Opr. Grzegorz Sobota, ekspert w zakresie prawa pracy)
 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Karen Reddington nową prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Wjazd do Wielkiej Brytanii już możliwy, ale…
Mandaty i taryfikatory w transporcie – jak jeździć w zgodzie z prawem?
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Jak zagraniczna sprzedaż może pomóc firmom w czasie pandemii? - komentarz DHL
Covid-19 wystawił na próbę światową logistykę – czy to rozwinie nearshoring?
Co dalej z kierowcami i jak cyfryzacja wpłynie na ich rynek pracy?
Jak zarządzać łańcuchem dostaw po pandemii COVID-19?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Linie Emirates zwiększają ładowność, usuwając fotele z kabiny klasy ekonomiczne ...
DKV chce zwiększyć dostęp do strzeżonych parkingów dla aut ciężarowych
Kuehne+Nagel w Polsce podpisało wieloletni kontrakt z firmą Huel
CEVA Logistics rozpoczęła realizację planu ekspansji w Afryce
Pierwsze FLIRTy wjeżdżają na tory
Fracht FWO Polska dynamicznie rozwija transport morski kontenerów
GLS wprowadza na polski rynek rowery kurierskie
Innowacyjne rozwiązanie Hillebrand chroni beczki przed TCA w transporcie
Dachser Polska w nowej siedzibie w Strykowie k. Łodzi
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC