Konto pracodawcy


Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

Terminy kadrowca i pracownika - o tym warto pamiętać!

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę – najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, premia - po zakończeniu miesiąca, za który przysługują dodatek za prace w godzinach nadliczbowych - po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły

Wypłata trzynastki – od 31 grudnia do 31 marca

Wypłata nagrody pieniężnej – dowolnie

Wypłata nagrody jubileuszowej – w dniu upływu okresu uprawniającego do jej nabycia

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Świadczenie urlopowe lub dodatek do wypoczynku z zfśś - nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, uprawniającego do nabycia świadczenia

Rozliczenie kosztów delegacji – 14 dni od zakończenia podróży służbowej

Zawarcie umowy o pracę na piśmie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika

Powiadomienie pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z  art. 29 kp - nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia

Udzielenie urlopu wypoczynkowego – powinno nastąpić w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo

Udzielenie urlopu zaległego - najpóźniej do końca września roku następnego

Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich – przed nawiązaniem stosunku pracy

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale po zawarciu z nim umowy o pracę

Wydanie świadectwa pracy - w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia

 

(Opr. Grzegorz Sobota, ekspert w zakresie prawa pracy)
 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wydatki świąteczne a dostawy kurierskie
Nawet do 40 proc. mogą wzrosnąć koszty pracownicze przy delegowaniu pracowników
Fracht FWO Polska o sytuacji na rynku lotniczym cargo
Wzrost automatyzacji pozytywnie wpłynie na liczbę miejsc pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker otworzy 8 oddziałów na Kaukazie i w Azji Środkowej
InPost ma już 6000 Paczkomatów
Trans Polonia po III kwartale osiągnęła blisko 200 mln zł przychodów
GEFCO operatorem logistycznym Airbusa
DKV przejmuje dwie duńskie spółki
Kuehne + Nagel przejmuje działalność transportową firmy Rotra
Fracht FWO Polska dostarcza kolejne project cargo - 110 ton do elektrowni w Bełchato ...
Nowa siedziba CEVA Logistics światowym centrum innowacyjnych projektów
DB Schenker wdraża autonomiczne roboty działające w oparciu o sztuczną inteligenc ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC