Konto pracodawcy


Trendy HR i na rynku pracy w branży TSL w mijającym roku

Co najbardziej motywuje dzisiaj kadrę specjalistów w firmach logistycznych? Co jest najważniejsze w zarządzaniu kadrami w firmach logistycznych? Na czym skupiają się obecnie działy HR? – jakie trendy HR panują w branży i na rynku pracy TSL w mijającym roku - zapytaliśmy managerów HR z firm logistycznych:

1.    Rynek TSL staje się rynkiem kandydata
Malgorzata Hornig, Dyrektor Personalny ID Logistics Polska S.A - Zmiany, które nastąpiły na rynku pracy w firmach logistycznych w przeciągu mijającego roku, spowodowane głównie silnym rozwojem branży, są kontynuacją przeobrażeń z lat poprzednich. Rynek ten staje się, przynajmniej w odniesieniu do niektórych grup stanowisk, coraz bardziej rynkiem kandydata. W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem dla zarządzających kadrami jest pozyskanie, utrzymanie i rozwój podstawowego zasobu jakim są ludzie. Przede wszystkim liczy się skuteczność rekrutacji oraz właściwe wdrożenie nowozatrudnionych. W warunkach silnej konkurencji dużego znaczenia nabierają działania budujące wizerunek i markę pracodawcy, umożliwiające potencjalnym kandydatom poznanie przyszłego pracodawcy przede wszystkim w kontekście perspektyw rozwoju oraz przyjętej kultury organizacji. Kolejnym ważnym elementem jest utrzymanie pracowników w strukturach firmy. We wszystkich tych działaniach szczególnego znaczenia nabiera sprawna i przejrzysta komunikacja zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna. Jeśli chodzi o motywację, to zbudowanie w strukturach firmy zmotywowanego zespołu zawsze było wyzwaniem dla działów HR. Oczywiście wynagrodzenie i systemy premiowe nadal pełnią dużą rolę. Obecnie obserwuje się jednak wzrost znaczenia innych działań pracodawcy, które mają wpływ na zaangażowanie zespołu takich jak uświadomienie pracownikom wartości firmy, jej strategii, znaczenia jakie wykonywana praca ma dla rozwoju przedsiębiorstwa, realizacji misji i wizji przedsiębiorstwa. Naczelnym zadaniem jest sprawienie aby cele firmy stały się celami pracowników. I tu znów fundamentalne znaczenie ma doskonała komunikacja wewnętrzna. Oczywiście należy również wspomnieć o takich czynnikach wpływających na motywację do pracy jak  stabilność zatrudnienia oraz zapewnienia właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

2.    Pozyskiwanie nowych specjalistów TSL
Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Personalny Dachser Sp. z o.o. - Myślę, że motywatory zmieniają się wraz z etapem życia, na którym są poszczególni pracownicy. Niemniej jednak często słyszymy, że ważne dla specjalistów TSL (poza wynagrodzeniem) są możliwość rozwoju i poczucie bezpieczeństwa, ale również dobre warunki i atmosfera pracy. Coraz bardziej ceniona przez pracowników jest także równowaga między życiem osobistym a zawodowym. Szukają firmy, w której mogą ją realizować. Spotykamy się także, zwłaszcza na etapie rozmów rekrutacyjnych, z deklaracjami kandydatów, że do Dachsera przyciągnęła ich nasza specyficzna kultura organizacji.  
Na przestrzeni ostatniego roku skupialiśmy się głównie na dalszej pracy nad rozwojem kompetencji pracowników (zarówno tych, którzy dołączyli do firmy na przestrzeni ostatniego roku oraz tych, którzy są z nami dłużej). Drugi obszar, który nas mocno angażuje (wyraźnie bardziej niż w latach ubiegłych) to pozyskiwanie nowych specjalistów. Na niektóre stanowiska udaje nam się znaleźć kandydatów z rekrutacji wewnętrznych, są jednak takie, na które musimy poszukiwać specjalistów na rynku. I z tym bywa różnie, w moim odczuciu coraz trudniej, zwłaszcza w obszarze sprzedaży. Obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie (zwłaszcza u młodych ludzi) tym rodzajem kariery. Kandydaci na stażystów na przykład, zapytani o preferencje dotyczące przyszłego miejsca pracy, bardzo rzadko deklarują chęć pracy w zespołach handlowych.

3.    Podnoszenie kompetencji pracowników
Miłosław Hetnał HR manager Poland and Czech Republic CEVA Logistics Poland Sp. z o.o - Na dzień dzisiejszy najważniejszym zadaniem osób zarządzających ludźmi w firmach logistycznych wydaje się podnoszenie kompetencji pracowników w połączeniu z działaniami zmierzającymi do zatrzymania najlepszych i kluczowych w Firmie. Mam tu na myśli działania zarówno pracowników działu personalnego, ale również bezpośrednich Menedżerów, którzy odpowiedzialni są za rozwój podwładnych. W pierwszej kolejności rozwój pracowników w połączeniu z rekrutacją wewnętrzną, może pomóc zarówno w zapobieganiu rotacji oraz uzupełnianiu wakatów. Pozyskiwanie specjalistów z zewnątrz traktujemy jako drugi krok, w sytuacji gdy nie mamy już wewnętrznych zasobów. W porównaniu z rokiem ubiegłym coraz trudniej jednak jest, przynajmniej dla naszej Firmy zaspokoić potrzeby kadrowe wewnętrznymi promocjami. Spowodowane to jest zarówno szybkim wzrostem, wymagającym nowych zasobów, jak i rosnącą rotacją.
Na przestrzeni mijającego roku można też było zaobserwować duży wzrost działań konkurencyjnych na rynku logistycznym. Operatorzy logistyczni wiedzą, że ciągłe poszukiwanie nowych klientów jest jedyną drogą do utrzymania się na rynku oraz rozwoju. W sytuacji, gdy umowy podpisywane są na dwa, trzy lata i nigdy nie ma pewności co do kontynuacji współpracy, nowi klienci lub rozwój działalności na zasadzie „organic grow”  jest to jedyne rozwiązanie. Wiąże się oczywiście z potrzebą oferowania usług na jak najwyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym, a taki serwis oferować mogą firmy zatrudniające wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, którzy stanowią gwarancję wysokich standardów. Takich pracowników trzeba motywować do ciągłego usprawniania procesów i chęci rozwoju. Wynagrodzenie w dalszym ciągu stanowi podstawę tej motywacji, ale w ostatnich latach zaobserwować możemy  również wzrost udziału czynników pozapłacowych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach, wspólne planowanie ścieżek kariery oraz systemy coachingowe,  to elementy, które coraz bardziej doceniane są przez naszych pracowników. Z przeprowadzanych przez Firmę CEVA Badań Satysfakcji Pracowników jednoznacznie wynika, że obszar wynagrodzeń i benefitów jest jednym z najistotniejszych czynników, który wyraźnie wpływa na poziom motywacji i zaangażowania.

4.    Komunikacja, podnoszenie kompetencji i pozyskiwanie specjalistów
Andrzej Wątrobiński HR manager Fiege Sp.  z o.o - Z punktu widzenia HR, najważniejszymi są: komunikacja oraz podnoszenie kompetencji i pozyskiwanie specjalistów. W  komunikacji istotne jest budowanie wewnętrznej współpracy i zaangażowania w cele strategiczne firmy.
Podnoszenie kompetencji w naszym przypadku oparte jest o program szkoleniowy dedykowany dla menedżerów i specjalistów różnych szczebli celem rozwijania unikalnych kompetencji twardych. Narasta problem z pozyskiwaniem specjalistów - na rynku od kilku już lat (bez względu na kryzys) zauważamy istotny niedobór specjalistów w zakresie logistyki magazynowej z unikalnymi kwalifikacjami. A co motywuje specjalistów TSL i managerów? - podczas rozmów rekrutacyjnych często spotykamy się z pytaniami odnośnie możliwości rozwoju, jak również o stabilność finansową spółki czy grupy. W zakresie benefitów - nie zauważyliśmy zarówno presji na oferowanie konkretnych benefitów, jak i zmian.

(BT/red)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
W parku P3 Mszczonów powstanie główny magazyn HOPI
Polacy obawiają się utraty pracy w wyniku automatyzacji?
Jeszcze bliżej społeczności - DPD Polska podsumowuje działania CSR 2020
DHL Express zrealizował już 50 lotów dostarczając szczepionki na COVID-19
PEKAES angażuje się w coraz więcej szkoleń dla młodych logistyków
Euro 6D ISC-FCM – nowa norma dla pojazdów - czy TSL ma się jej bać?
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
DPD Polska realizuje jedno z największych zamówień na auta elektryczne w Polsce
Dachser zrealizował 100 czarterowych lotów cargo w 2020 roku
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC