Konto pracodawcy


Trendy HR i na rynku pracy w branży TSL w mijającym roku

Co najbardziej motywuje dzisiaj kadrę specjalistów w firmach logistycznych? Co jest najważniejsze w zarządzaniu kadrami w firmach logistycznych? Na czym skupiają się obecnie działy HR? – jakie trendy HR panują w branży i na rynku pracy TSL w mijającym roku - zapytaliśmy managerów HR z firm logistycznych:

1.    Rynek TSL staje się rynkiem kandydata
Malgorzata Hornig, Dyrektor Personalny ID Logistics Polska S.A - Zmiany, które nastąpiły na rynku pracy w firmach logistycznych w przeciągu mijającego roku, spowodowane głównie silnym rozwojem branży, są kontynuacją przeobrażeń z lat poprzednich. Rynek ten staje się, przynajmniej w odniesieniu do niektórych grup stanowisk, coraz bardziej rynkiem kandydata. W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem dla zarządzających kadrami jest pozyskanie, utrzymanie i rozwój podstawowego zasobu jakim są ludzie. Przede wszystkim liczy się skuteczność rekrutacji oraz właściwe wdrożenie nowozatrudnionych. W warunkach silnej konkurencji dużego znaczenia nabierają działania budujące wizerunek i markę pracodawcy, umożliwiające potencjalnym kandydatom poznanie przyszłego pracodawcy przede wszystkim w kontekście perspektyw rozwoju oraz przyjętej kultury organizacji. Kolejnym ważnym elementem jest utrzymanie pracowników w strukturach firmy. We wszystkich tych działaniach szczególnego znaczenia nabiera sprawna i przejrzysta komunikacja zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna. Jeśli chodzi o motywację, to zbudowanie w strukturach firmy zmotywowanego zespołu zawsze było wyzwaniem dla działów HR. Oczywiście wynagrodzenie i systemy premiowe nadal pełnią dużą rolę. Obecnie obserwuje się jednak wzrost znaczenia innych działań pracodawcy, które mają wpływ na zaangażowanie zespołu takich jak uświadomienie pracownikom wartości firmy, jej strategii, znaczenia jakie wykonywana praca ma dla rozwoju przedsiębiorstwa, realizacji misji i wizji przedsiębiorstwa. Naczelnym zadaniem jest sprawienie aby cele firmy stały się celami pracowników. I tu znów fundamentalne znaczenie ma doskonała komunikacja wewnętrzna. Oczywiście należy również wspomnieć o takich czynnikach wpływających na motywację do pracy jak  stabilność zatrudnienia oraz zapewnienia właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

2.    Pozyskiwanie nowych specjalistów TSL
Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Personalny Dachser Sp. z o.o. - Myślę, że motywatory zmieniają się wraz z etapem życia, na którym są poszczególni pracownicy. Niemniej jednak często słyszymy, że ważne dla specjalistów TSL (poza wynagrodzeniem) są możliwość rozwoju i poczucie bezpieczeństwa, ale również dobre warunki i atmosfera pracy. Coraz bardziej ceniona przez pracowników jest także równowaga między życiem osobistym a zawodowym. Szukają firmy, w której mogą ją realizować. Spotykamy się także, zwłaszcza na etapie rozmów rekrutacyjnych, z deklaracjami kandydatów, że do Dachsera przyciągnęła ich nasza specyficzna kultura organizacji.  
Na przestrzeni ostatniego roku skupialiśmy się głównie na dalszej pracy nad rozwojem kompetencji pracowników (zarówno tych, którzy dołączyli do firmy na przestrzeni ostatniego roku oraz tych, którzy są z nami dłużej). Drugi obszar, który nas mocno angażuje (wyraźnie bardziej niż w latach ubiegłych) to pozyskiwanie nowych specjalistów. Na niektóre stanowiska udaje nam się znaleźć kandydatów z rekrutacji wewnętrznych, są jednak takie, na które musimy poszukiwać specjalistów na rynku. I z tym bywa różnie, w moim odczuciu coraz trudniej, zwłaszcza w obszarze sprzedaży. Obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie (zwłaszcza u młodych ludzi) tym rodzajem kariery. Kandydaci na stażystów na przykład, zapytani o preferencje dotyczące przyszłego miejsca pracy, bardzo rzadko deklarują chęć pracy w zespołach handlowych.

3.    Podnoszenie kompetencji pracowników
Miłosław Hetnał HR manager Poland and Czech Republic CEVA Logistics Poland Sp. z o.o - Na dzień dzisiejszy najważniejszym zadaniem osób zarządzających ludźmi w firmach logistycznych wydaje się podnoszenie kompetencji pracowników w połączeniu z działaniami zmierzającymi do zatrzymania najlepszych i kluczowych w Firmie. Mam tu na myśli działania zarówno pracowników działu personalnego, ale również bezpośrednich Menedżerów, którzy odpowiedzialni są za rozwój podwładnych. W pierwszej kolejności rozwój pracowników w połączeniu z rekrutacją wewnętrzną, może pomóc zarówno w zapobieganiu rotacji oraz uzupełnianiu wakatów. Pozyskiwanie specjalistów z zewnątrz traktujemy jako drugi krok, w sytuacji gdy nie mamy już wewnętrznych zasobów. W porównaniu z rokiem ubiegłym coraz trudniej jednak jest, przynajmniej dla naszej Firmy zaspokoić potrzeby kadrowe wewnętrznymi promocjami. Spowodowane to jest zarówno szybkim wzrostem, wymagającym nowych zasobów, jak i rosnącą rotacją.
Na przestrzeni mijającego roku można też było zaobserwować duży wzrost działań konkurencyjnych na rynku logistycznym. Operatorzy logistyczni wiedzą, że ciągłe poszukiwanie nowych klientów jest jedyną drogą do utrzymania się na rynku oraz rozwoju. W sytuacji, gdy umowy podpisywane są na dwa, trzy lata i nigdy nie ma pewności co do kontynuacji współpracy, nowi klienci lub rozwój działalności na zasadzie „organic grow”  jest to jedyne rozwiązanie. Wiąże się oczywiście z potrzebą oferowania usług na jak najwyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym, a taki serwis oferować mogą firmy zatrudniające wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, którzy stanowią gwarancję wysokich standardów. Takich pracowników trzeba motywować do ciągłego usprawniania procesów i chęci rozwoju. Wynagrodzenie w dalszym ciągu stanowi podstawę tej motywacji, ale w ostatnich latach zaobserwować możemy  również wzrost udziału czynników pozapłacowych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach, wspólne planowanie ścieżek kariery oraz systemy coachingowe,  to elementy, które coraz bardziej doceniane są przez naszych pracowników. Z przeprowadzanych przez Firmę CEVA Badań Satysfakcji Pracowników jednoznacznie wynika, że obszar wynagrodzeń i benefitów jest jednym z najistotniejszych czynników, który wyraźnie wpływa na poziom motywacji i zaangażowania.

4.    Komunikacja, podnoszenie kompetencji i pozyskiwanie specjalistów
Andrzej Wątrobiński HR manager Fiege Sp.  z o.o - Z punktu widzenia HR, najważniejszymi są: komunikacja oraz podnoszenie kompetencji i pozyskiwanie specjalistów. W  komunikacji istotne jest budowanie wewnętrznej współpracy i zaangażowania w cele strategiczne firmy.
Podnoszenie kompetencji w naszym przypadku oparte jest o program szkoleniowy dedykowany dla menedżerów i specjalistów różnych szczebli celem rozwijania unikalnych kompetencji twardych. Narasta problem z pozyskiwaniem specjalistów - na rynku od kilku już lat (bez względu na kryzys) zauważamy istotny niedobór specjalistów w zakresie logistyki magazynowej z unikalnymi kwalifikacjami. A co motywuje specjalistów TSL i managerów? - podczas rozmów rekrutacyjnych często spotykamy się z pytaniami odnośnie możliwości rozwoju, jak również o stabilność finansową spółki czy grupy. W zakresie benefitów - nie zauważyliśmy zarówno presji na oferowanie konkretnych benefitów, jak i zmian.

(BT/red)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC