Konto pracodawcy


Jak zarządzać ruchem towarów między bramą zakładu a magazynem?

Chcąc w pełni zoptymalizować procesy zachodzące w obrębie łańcucha dostaw nie wystarczy już tylko usprawnienie pracy magazynów czy lepsza organizacja transportu. Firmy produkcyjne i dystrybucyjne coraz częściej zmagają się z takimi wyzwaniami jak konieczność zwiększenia nakładu pracy wraz z przyrostem wolumenu ruchu czy spadek efektywności obsługi kierowców dostarczających i odbierających towar z magazynu. Skutecznym rozwiązaniem tych problemów jest system zarządzania ruchem samochodów i towarów na terenie zakładu typu YMS (Yard Management System).

 

Skutki wadliwego zarządzania bądź jego braku mogą być dla przedsiębiorstw dotkliwe – od strat w wyniku dużej liczby błędów, po spadek satysfakcji klientów. Do najbardziej newralgicznych punktów w tym kontekście należą planowanie i dostęp do aktualnych informacji operacyjnych, efektywna obsługa ruchu samochodów ciężarowych, optymalne wykorzystanie zasobów pracy oraz ograniczenie kosztów i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów. Ryzyko błędu w każdym z tych obszarów zarządzania to jednocześnie pole do popisu dla nowoczesnych rozwiązań klasy YMS(Yard Management System), których głównym zadaniem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania jednostek przeładunkowych takich jak doki i bramy magazynowe oraz minimalizacja spiętrzeń w harmonogramie dostaw i wysyłek, które mogą generować duże kolejki samochodów ciężarowych.

Przykładem oprogramowania klasy YMS jest system zarządzania składem Collect Yard, którego dostawcą jest firma Consafe Logistics. Rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad przyjazdami i wyjazdami samochodów ciężarowych, jeszcze zanim pojawią się w bramie zakładu – czyli już na etapie planowania. Collect Yard prezentuje aktualną sytuację z lotu ptaka – pokazuje, które transporty są opóźnione oraz które punkty przeładunkowe są dostępne w określonym przedziale czasu. Służy do tego moduł Planner, który umożliwia łatwe planowanie nowych przeładunków przeciągając myszką wybraną linię przyjęć lub wydań na tzw. siatkę planistyczną, określającą magazyn, grupę i numer jednostki przeładunkowej w określonym dostępnym oknie czasowym. Można także posłużyć się narzędziem do wizualizacji zakładu z naniesionymi budynkami, dokami, parkingami i polami odkładczymi dla naczep i kontenerów.

 

Kolejnym punktem o kluczowym znaczeniu dla sprawnego zarządzania placem jest efektywna obsługa kierowców. W przedsiębiorstwach, w których obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a rejestracja pojazdów oparta jest na ręcznym wprowadzaniu danych, często występuje problem z dostępem do informacji. Taki mechanizm sprzyja powstawaniu większej ilości błędów i utrudnia realizację przyjętych założeń, na przykład co do kolejności obsługi. W efekcie drastycznie spada możliwość oszacowania czasu obsługi pojazdów oraz kontroli spedytorów pod kątem terminowego wywiązywania się ze zobowiązań.

Collect Yard pełni również funkcje portierni i informuje kierowcę kiedy i przy którym punkcie przeładunku powinien się ustawić lub w którym miejscu na terenie zakładu powinien zaparkować pojazd czy też pozostawić naczepę. Rejestracja godzin wjazdu i wyjazdu gwarantuje kontrolę przewoźników. Kierowca może być powiadomiony przez system YMS na wiele sposobów. Czekając na parkingu lub w pokoju socjalnym obserwuje informacje, jakie pojawiają się na ekranie LCD lub zewnętrznych wyświetlaczach elektronicznych. Może być także powiadomiony osobiście przez pracownika ochrony, który wyposażony jest w przenośny terminal z zadaniami do wezwania lub kontroli stanu technicznego konkretnego pojazdu w odpowiednim czasie. Przy stanowiskach ważenia pojazdu może być mu przekazany tzw. bilecik z informacjami o miejscu i czasie podstawienia wraz z całą mapą zakładu.
Z kolei, dzięki możliwości integracji oprogramowania YMS z systemami klasy WMS, możliwa jest szybka wymiana informacji między portiernią a magazynem, co jeszcze bardziej ułatwia planowanie szczególnie przy wydawaniu towaru, gdyż w tym przypadku to system WMS wybiera odpowiedni dok oraz godzinę gotowości do załadunku, przekazując tę informację do systemu YMS do dalszego monitorowania.

 

Od przybytku głowa nie boli?
Wraz ze wzrostem wolumenu ruchu, powstaje konieczność zwiększenia nakładów pracy potrzebnych do obsługi pojazdów. Może się to odbywać przez zatrudnienie nowych osób lub też obłożenie dotychczasowych pracowników nowymi obowiązkami. Pierwsze wymaga dodatkowych nakładów finansowych, drugie – wiąże się z ryzykiem spadku wydajności pracowników administracyjnych i większym prawdopodobieństwem popełnienia przez nich błędu. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się wdrożenie systemu YMS, który automatycznie obsługuje wiele procedur, zdejmując z pracowników część obowiązków o charakterze administracyjnym (jak np. wystawianie dokumentów, przepustek, kontrola stanu technicznego). System YMS to również narzędzie do optymalizacji pracy wewnętrznych wozów, obsługujących ruch pełnych i pustych kontenerów i naczep. Zadania przydzielane operatorom wozów na terminale przenośne są kolejkowane w taki sposób, aby zminimalizować puste przebiegi. Rozwiązanie to jest zaczerpnięte wprost z systemu Astro WMS.


 
Zwiększenie bezpieczeństwa
Jednym z powodów inwestowania w system YMS jest również konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na terenie zakładu. Chaos organizacyjny i brak informacji pomiędzy kierowcą a obsługą zakładu może powodować niebezpieczne wypadki, szczególnie w momencie, gdy kierowca wysiada z samochodu i spaceruje po terenie zakładu szukając informacji. W firmach, w których przepływy samochodów wyrażone są w setkach na dobę, zdarzają się stłuczki jak również groźne, a nawet śmiertelne, potrącenia. Z założenia system YMS ma działać w taki sposób, aby kierowca nie musiał wysiadać ze swojego samochodu. Aby to umożliwić, przy wjeździe do zakładu przekazywana jest kierowcy karta elektroniczna, którą kierowca posługuje się otwierając bramki wjazdowe. Dzięki temu system YMS wie, gdzie znajduje się każdy z samochodów i może zezwolić lub uniemożliwić ruch ciężarówek na terenie zakładu. Bezpieczeństwo ruchu może być również wspomagane poprzez kierowanie samochodów w odpowiednim czasie do kontroli stanu technicznego. Pracownik wyposażony w przenośny terminal dokonuje weryfikacji stanu technicznego zgodnie z instrukcjami.

 

Sprawne zarządzanie składem a konkurencja
W nasilonej konkurencji i postępującej globalizacji nie wystarczy już dobry produkt czy usługa. Aby stać się bardziej atrakcyjnym partnerem dla swoich potencjalnych klientów, wiele firm stawia na logistykę i rozwiązania usprawniające procesy w ramach łańcucha dostaw. Problemy związane z zarządzaniem ruchem towarów wydają się być nieco pomijane przez kadrę zarządzającą. Tymczasem, jak pokazuje przykład wielu firm w kraju i za granicą, obszar ten ma istotne znaczenie dla kształtowania się kosztów i oceny poziomu satysfakcji klientów. Warto więc przeanalizować dotychczasowe praktyki w zakresie zarządzania ruchem na terenie zakładu. Wybór odpowiedniego oprogramowania wspierającego powinien być poprzedzony identyfikacją czynników zakłócających płynność dostaw i wysyłek. Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania musi iść w parze ze zmianą procedur działania wewnątrz organizacji.

 

(autor: Marcin Figlarek, Konsultant ds. logistyki i systemów WMS Consafe Logistics)


Collect Yard – kluczowe korzyści:
Bardzo łatwe i wygodne planowanie doków i bram do przeładunków
Rejestracja wszystkich ruchów pojazdów ciężarowych na terenie zakładu
Monitorowanie zleceń przed pojawieniem się samochodów ciężarowych
Zarządzanie ruchem samochodów ciężarowych z wykorzystaniem bramek i czytników kart elektronicznych
Rejestracja wszystkich istotnych danych, dotyczących kierowców i obsługiwanych przez nich pojazdów
Zarządzanie ruchem wozów wewnętrznych do obsługi kontenerów i naczep.
Łatwość planowania i płynność obsługi dostaw i wysyłek dzięki pełnemu dostępowi do informacji o aktualnym wykorzystaniu doków i bram
Ograniczenie kosztów pracy portierni i pracowników ochrony, obsługi parkingów i placów manewrowych
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i minimalizacja ruchu pieszych
Zmniejszenie postojów i kolejek samochodów ciężarowych

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
Logistyczne wyzwania w recykling baterii dla motoryzacji
LPP przyspiesza wdrożenie RFID
CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance
RTV EURO AGD wdraża aplikacją mobilną w dostawach produktów
Dachser podsumował wyniki za 2020
VOX w SEGRO Logistics Park Poznań
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC