Dodaj ogłoszenie o pracy


Polbod-Trans Sp. z o.o z Sosnowca

W dzisiejszych czasach, niesłusznie umniejsza się rolę spedycji 
 
Rozmowa z Jadwigą Domagałą, prezes zarządu Polbod - Trans Sp. z o.o oraz Biura Spedycji Międzynarodowej Polbod z Sosnowca
 
 
Historia firmy Polbod rozpoczęła się w roku ... - 1989, kiedy to odeszłam z pracy w C. Hartwig w Katowicach i dołączyłam jako drugi udziałowiec do spółki Buro Spedycji Międzynarodowej Polbod, w której to w 1993 r. objęłam 100 proc udziałów firmy. Podstawą jej działalności miały być wyłącznie obsługa celna i usługi spedycyjne. Z biegiem czasu i zmian zachodzących w Polsce, zaczęliśmy świadczyć usługi transportu międzynarodowego i zakupiliśmy pierwsze pojazdy ciężarowe. W 1994 r. zdecydowaliśmy z mężem o założeniu drugiej spółki - Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe Polbo-Trans.
 
Czyli zarządzają Państwo dwoma spółkami, które świadczą usługi ...- BSM Polbod specjalizuje się w usługach agencji celnej i magazynach spedycyjnych, a Polbo- Trans zajął się transportem i spedycją. Tworząc drugą spółkę, zakładaliśmy, że będziemy świadczyć spedycję w szerokim zakresie, ale tak się ułożyło, że do dzisiaj przewagę stanowi spedycja drogowa, a pozostałe gałęzie transportu stanowią niewielki procent oferowanych usług. Specjalizujemy się głównie w obsłudze transportu drobnicy, mówiąc językiem spedycyjnym - organizujemy transport zbiorowych przesyłek spedytorskich, który wykonujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi. W swojej ofercie mamy regularne transporty do Włoch, Hiszpanii, na Węgry, do Czech. Obecnie posiadamy ponad 20 własnych pojazdów ciężarowych o ładowności od 1,5 do 24 ton. Nasze usługi cały czas się rozwijały, w tym również o usługi magazynowe. Dwa lata temu zainwestowaliśmy we własny obiekt w Sosnowcu na działce o pow. 11,4 tys. m2 - budynek biurowo - magazynowy oraz parking dla pojazdów ciężarowych. W obiekcie tym znajduje się miejsce uznane do odprawy w procedurze uproszczonej, magazyn czasowego składowania dla przesyłek pod dozorem celnym i magazyny spedycyjne corss- dockingowe. Oprócz tego prowadzimy magazyny przyzakładowe dla naszych klientów.
 
Można więc powiedzieć o firmie operator logistyczny? - Nie, raczej unikam tego pojęcia, nie nazwałabym tak naszej firmy, gdyż wolę określenie spedytor. Często zapomina się, że spedycja jest bardzo szerokim pojęciem, znacznie szerszym od operatora logistycznego i wolałabym pozostać przy tej nazwie. W dzisiejszych czasach, niesłusznie umniejsza się rolę spedycji, sprowadzając ją do roli wyłącznie pośrednika - "wziął zlecenie - sprzedał zlecenie". To błąd, bo prawdziwy spedytor odbierze ładunek spod drzwi klienta, zorganizuje odprawę celną, może też go przepakować, skompletować, dostarczyć do innego kraju i tam go oclić, aż po dostarczenie pod drzwi odbiorcy końcowego. Na tym właśnie polega spedycja i nasza firma świadczy właśnie takie usługi. Spedytor jest jednym z najstarszych zawodów świata, funkcjonującym od czasów starożytnych. Spedytorzy też świadczą inne usługi, o których dzisiaj prawie zapomniano.
 
To znaczy jakie konkretnie usługi? - Chociażby poradnictwo, czyli doradzenie w wyborze najlepszego środka transportu na poszczególnych etapach przemieszczania towaru. To właśnie spedytor, a nie logistyk czy transportowiec, ma rozeznanie o warunkach infrastrukturalnych w danym kraju, jakie opłaty obowiązują, jakie procedury na granicy itp. Kolejną zapomnianą usługą jest zabezpieczenie płatności. Spedytor może zabezpieczyć płatność za towar klienta – eksportera, dostawcy – to jest inkaso spedytorskie, może też w imieniu klienta złożyć gwarancje na długi celne i podatkowe. O tym dzisiaj już praktycznie się nie mówi.
 
Polbod - Trans ma zasięg międzynarodowy z południa Europy aż po Ukrainę i ... - Tak, organizujemy regularne transporty ładunków zbiorowych na Hiszpanię, Włochy, Czechy i Niemcy oraz ostatnio skupiamy się na rozwinięciu usług przeładunku towarów i transportu z krajów UE na Ukrainę i kraje nadbałtyckie, tj. Estonia, Łotwa i Litwa. Sprzyja temu nasze położenie geograficzne, to idealne miejsce, aby po drodze z krajów południowej Europy, ładunki kompletować i wysyłać je regularnie do odbiorców na Wschodzie. Nawiązaliśmy też kontakty z serbską firmą spedycyjną, gdyż zamierzamy uruchomić regularne połączenia ładunków drobnicowych na kierunku Bałkańskim. Także stale poszerzamy nasz serwis drobnicowy o nowe kierunki i nowych klientów, którzy cenią naszą jakość usług, zwłaszcza terminowość dostaw.
 
Jakość usług zapewniają ... - Wdrożone certyfikaty ISO9001 i 2000 (od 2003 r.), w Biurze Spedycji Międzynarodowej certyfikat AEO - uproszczenia celne, a w spółce Polbod -Trans- certyfikat AEO w zakresie security. Nasze spółki są całkowicie zinformatyzowane, pracują w oparciu o spójny program, łączący spedycję z magazynem i transportem. System informatyczny został zaprojektowany specjalnie pod naszą działalność. Za parę dni odbieramy też kolejny nowy pojazd ciężarowy.
 
A co z rozwojem kadry ... - Ludzie są najważniejsi i staramy się dbać o rozwój i warunki pracy naszego zespołu, który liczy obecnie 53 osoby i jest zróżnicowany wiekowo. Niektóre osoby pracują od początku powstania firmy i zdążyły już dojść do wieku emerytalnego. Jako, że główny pion działalności to spedycja, stawiamy też na ludzi młodych, czyli na takich którzy nie mieli okazji praktykowania w innych firmach i chętnie ich przygotowujemy do zawodu. Obecnie też mamy stażystę i jeśli mu się spodoba u nas, to będzie mógł podjąć stałą pracę.
 
Największą bolączką branży TSL jest obecnie ... - Poza spadkiem volumenów ładunków, ciągłe zmiany przepisów i nowe obciążenia fiskalno - administracyjne w związku z tymi zmianami. Szczególnie jeśli chodzi o transport drogowy, są to opłaty drogowe, zmiany w ustawie VAT-owskiej, etc. Lista tych zmian wydaje się nie mieć końca, a to są ważne sprawy dla przedsiębiorstw transportowych, bo generują koszty. Musimy dopasowywać systemy informatyczne, szkolić kadry, a to wszystko kosztuje. Szacuję, że na przestrzeni tych ponad 20 lat działalności, koszty zmian związanych z dostosowaniem się firmy do nowej sytuacji prawnej mogły pochłonąć nawet setki tysięcy złotych.
 
Dziękuję za rozmowę,
Beata Trochymiak
Pracujwlogistyce.pl
 
Historia i zasoby Polbod - Trans Sp. z o.o  i Biura Spedycji Międzynarodowej Polbod - B.S.M Polbod na początku był spółką osoby prawnej i Jadwigi Domagały, w 1993 r. nastąpiła zmiana udziałowców i 100 proc. udziałów należało już do Jadwigi Domagały. Spółka Polbod-Trans  założona pod koniec 1994 r, działalność rozpoczęła w styczniu 1995 r. Polbod - Trans Sp. z o.o posiada flotę 22 pojazdów, w tym 6 zestawów (ciągnik siodłowy + naczepa) 24 tonowych, i pojazdy o ładowności od 1,5 do 9 ton. Flota dostosowana jest do potrzeb linii drobnicowych i obsługi zbiorowych przesyłek spedytorskich. Są to pojazdy marki FIAT, Iveco, MAN. Firma korzysta również z podwykonawców, których ilość sięga do 30 pojazdów. Łącznie obie firmy zatrudniają 53 osoby, w tym 20 kierowców i 6 agentów celnych. Firma Polbod posiada magazyny spedycyjne o pow. 1500 m. kw., magazyn celny 200 m. kw. z miejscem uznanym dla odpraw w procedurach uproszczonych. Polbod ma siedzibę w Sosnowcu oraz agencje celne: w Sosnowcu i w Czechowicach (gdzie także jest miejsce uznane pod procedury uproszczone).
 
Spółki Polbod jako pracodawca - Firmy Polbod zapewniają swoim pracownikom przyjazne środowisko pracy, stabilne zatrudnienie i dają poczucie bezpieczeństwa, oferując możliwości rozwoju zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami pracowników, zapewniając doskonalenie i stałe podnoszenie kwalifikacji, a na stanowiskach operacyjnych samodzielną i kreatywną pracę. Polbod-Trans zapewnia pracownikom.
 
Rozwój i nowe obszary działalności - Priorytetem rozwoju Polbod w najbliższej przyszłości jest dalsza ekspansja na Europę Wschodnią - rozwój linii drobnicowych do Ukrainy i Serbii.
Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.