Konto pracodawcy


Najwiekszy optymizm wśród pracodawców jest w sektorze usług TSL!

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2012 r. wskazuje pierwszą negatywną prognozę dla Polski od pięciu lat trwania badania. Po raz pierwszy w historii badania w Polsce odnotowano więcej pracodawców, którzy deklarują redukcję zatrudnienia niż tworzenie nowych etatów. Najwyższe prognozy netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.

 

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, deklaracje pracodawców wskazują na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w IV kwartale 2012 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła -1proc. Jest to pierwsza negatywna prognoza dla Polski od czasu rozpoczęcia badania w II kwartale 2008 r.  

Spośród 751 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12proc. firm, 14proc. planuje redukcję etatów, a 69 proc. brak zmian personalnych.


  
- Polscy pracodawcy są ostrożni, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w trzech ostatnich miesiącach 2012 roku. Trwający w strefie euro kryzys, a także obawy o jego dalsze rozprzestrzenianie się, wpływają na negatywne nastroje. W porównaniu z poprzednim kwartałem odsetek pracodawców deklarujących redukcję etatów wzrósł dwukrotnie – aktualnie jedna na siedem firm deklaruje zwolnienia. Po raz pierwszy w historii badania obserwujemy takie zjawisko, po raz pierwszy również prognoza dla naszego kraju jest negatywna. Liczymy jednak, że w rzeczywistości sytuacja okaże się lepsza od prognoz – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

 

W IV kwartale 2012 r. w pięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia (sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka).

 

Największy optymizm widoczny jest w sektorach Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+12proc.) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+9proc.).

 

Ostrożne plany zatrudnienia mają pracodawcy z sektorów Restauracje/ Hotele (+5 proc.), Instytucje sektora publicznego (+4 proc.) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+2 proc.). Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-13 proc.), Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-6 proc.), Budownictwo (-4 proc.), Produkcja przemysłowa (-3 proc.), a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-3 proc.).

 

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest mniejszy w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek prognozy odnotowano w sektorach Budownictwo i Produkcja przemysłowa. Spadek odnotowano również w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, a także Restauracje/ Hotele. Na podstawie deklaracji pracodawców wzrost tempa zatrudnienia deklarowany jest w dwóch sektorach: Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja, o 7 punktów procentowych dla obydwu. Natomiast w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo wzrost nastąpił o trzy punkty procentowe. 

W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2011 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 23 punkty procentowe, odnotowano w sektorze Budownictwo. Prognozy pogorszyły się również w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, a także Handel detaliczny i hurtowy. Za to większy niż przed rokiem optymizm wykazują pracodawcy z sektorów Instytucje sektora publicznego oraz Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

 

W porównaniu z III kwartałem 2012 r. prognoza zatrudnienia jest dodatnia w trzech z sześciu badanych regionach Polski (Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

 

Najbardziej optymistyczne prognozy uzyskano dla regionów Północno-Zachodniego i Południowo-Zachodniego (+5proc. dla obu), zaś najniższy wynik dla regionu Wschodniego (-3proc.) i Centralnego (-2proc.). W ujęciu kwartalnym prognoza spadła w trzech badanych regionach, a w ujęciu rocznym spadek optymizmu nastąpił w pięciu z sześciu regionach.

W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Południowo-Zachodnim, Południowym (o 11 punktów procentowych dla każdego), Centralnym i Wschodnim (o 10 punktów procentowych dla każdego), a także Północnym (o 4 punkty procentowe).

 

W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup wskazują na spadek tempa zatrudnienia w większości badanych krajach i terytoriach, w najbliższych trzech miesiącach, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia zwraca uwagę na kilka wyraźnych czynników na rynku pracy, które wpływają na pracodawców i ich politykę zatrudnienia, będącą próbą adaptacji do aktualnych warunków gospodarczych, które panują zarówno w danym kraju jak i poza jego granicami. W ujęciu rocznym, pracodawcy reprezentujący prawie wszystkie sektory przemysłu na rynkach wschodzących: Chiny, Brazylia i Indie, oczekują spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie w siedmiu największych światowych gospodarkach, za wyjątkiem Włoch, prognozy netto zatrudnienia pozostają pozytywne. Pierwszy raz do grona badanych krajów dołączyła Finlandia, w której również odnotowano negatywną prognozę netto. 

 

Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+32 proc.), w Indiach (+27 proc.), Panamie (+26 proc.), Brazylii (+24 proc.), Peru i Turcji (+21 proc. dla obu). Najbardziej pesymistyczni są pracodawcy w Grecji (-15 proc.), we Włoszech (-9 proc.), w Finlandii, Irlandii, Hiszpanii (-7 proc. dla wszystkich), Słowacji, Holandii (-2 proc. dla obu), Czechach i Polsce (-1proc. dla obu) prognozy dla tych krajów są równocześnie najniższe wśród 42 badanych krajów. W ujęciu kwartalnym wyniki są słabsze w 24 krajach, natomiast w ujęciu rocznym prognoza osłabiła się w 30 krajach.

 

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla I kwartału 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 11 grudnia 2012 r.

(źr. ManpowerGroup)

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
Poczta Polska - e-commerce napędza polską gospodarkę
DHL Parcel z nagrodą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowy zespół BTS Leasing Managerów w 7R
Lublin coraz bardziej znaczący na mapie usług logistycznych
SEGRO powiększa swój zespół
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC