Dodaj ogłoszenie o pracy


Branża TSL obniża prognozy zatrudnienia na III kwartał 2012

Barometr zatrudnienia ManpowerGroup wskazuje na utrzymującą się ostrożną tendencję w zatrudnianiu na polskim rynku w III kwartale tego roku. Najwyższe prognozy zatrudnienia odnotowano dla sektorów Restauracje/ Hotele, Budownictwo i Produkcja przemysłowa. Największy spadek prognozy odnotowano w sektorach Budownictwo a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

 

Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w naszym kraju są umiarkowanie ostrożni jeśli chodzi o plany tworzenia nowych etatów w III kwartale 2012 r. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6 proc.; wynik w ujęciu kwartalnym nie zmienia się i spada nieznacznie w porównaniu rok do roku - wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower. Tylko 17 proc. firm spośród 750 badanych pracodawców, przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, a 7 proc. planuje redukcję etatów, zaś 70 proc. brak zmian personalnych.

 

- Mniejsza deklarowana aktywność pracodawców to efekt alarmujących sygnałów ze strefy Euro, które wpływają na niepewność  firm, co do najbliższej przyszłości. Następuje wstrzymywanie niektórych procesów rekrutacyjnych, rośnie natomiast zainteresowanie firm elastycznymi formami zatrudnienia, które są odpowiedzią na zmienną sytuację gospodarczą. Przewidujemy, że utrzymywać będzie się duże zapotrzebowanie na inżynierów, specjalistów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Firmy będą inwestować w kadry o kluczowych dla ich rozwoju kompetencjach – mówi Iwona Janas dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

 

Pocieszające jest to, że w III kwartale 2012 r. w ośmiu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, co oznacza, że więcej pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia niż redukcję liczby etatów. Największy optymizm widoczny jest w sektorach Restauracje/ Hotele (+14 proc.) a także Budownictwo (+13 proc.). Umiarkowanie optymistyczne plany zatrudnienia mają pracodawcy z sektorów Produkcja przemysłowa (+8 proc.) i Instytucje sektora publicznego (+7 proc.). Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-8 proc.) a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-6 proc.). Prognoza dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+3 proc.) spada regularnie od czterech kwartałów i aktualnie osiąga wynik najniższy od II kwartału 2008 r., czyli od czasu, gdy badanie zostało wprowadzone do Polski.

 

Natomiast w ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest mniejszy w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek prognozy odnotowano w sektorach Budownictwo a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wzrost prognozy nastąpił w trzech sektorach: Produkcja przemysłowa, Instytucje sektora publicznego a także Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo.

 

W zestawieniu z wynikami dla III kwartału 2011 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, odnotowano w sektorach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi a także Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Umiarkowany obniżenie prognozy widać w sektorze Budownictwo i w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo. Większy niż przed rokiem optymizm wykazują pracodawcy z sektorów Restauracje/ Hotele i Handel detaliczny i hurtowy. 

Po uwzględnieniu korekty sezonowej we wszystkich sześciu badanych regionach Polski więcej jest pracodawców przewidujących wzrost zatrudnienia w III kwartale 2012 r., niż tych planujących redukcję. Najwięcej pozytywnych deklaracji uzyskano od pracodawców z regionów Południowo-Zachodniego i Południowego. Najniższy wynik odnotowano w regionie Północno-Zachodnim.
 
W porównaniu z II kwartałem 2012 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w dwóch badanych regionach: Centralnym i Południowym. Na tym samym poziomie pozostają plany pracodawców w ujęciu kwartalnym w regionach Północnym i Wschodnim. Najbardziej wyraźny spadek optymizmu pracodawców odnotowano w regionie Północno-Zachodnim.

 

W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano we wszystkich sześciu regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Centralnym, zaś najmniej w regionie Północno-Zachodnim. W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup wskazują na spadek tempa zatrudnienia w większości badanych krajach i terytoriach, w najbliższych trzech miesiącach, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia zwraca uwagę na kilka wyraźnych czynników na rynku pracy, które wpływają na pracodawców i ich politykę zatrudnienia, będącą próbą adaptacji do aktualnych warunków gospodarczych, które panują zarówno w danym kraju jak i poza jego granicami. Pomimo negatywnych zjawisk gospodarczych i wciąż niepewnej sytuacji na światowych rynkach, w 33 spośród 41 badanych krajach w najbliższym kwartale przeważają pracodawcy planujący zwiększanie zatrudnienia, chociaż poziom ich optymizmu jest bardzo zróżnicowany.

Najbardziej optymistyczni są pracodawcy w Indiach (+50 proc.), na Tajwanie (+37 proc.), w Brazylii (+31 proc.)
i w Turcji (+27 proc.), zaś najmniej optymistyczne plany zatrudnienia zadeklarowali pracodawcy w Grecji (-13 proc.), w Irlandii i Hiszpanii (-6 proc. dla obu), na Węgrzech i we Włoszech (-2 proc. dla obu) a także w Czechach i Holandii (-1 proc. dla obu); są to równocześnie jedyne ujemne prognozy wśród 41 badanych krajów.

Na podstawie deklaracji pracodawców z 32 krajów ustalono, że pozytywne prognozy pozostają na podobnym poziomie lub wzrastają w stosunku do II kwartału 2012 r. W zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku plany dot. zatrudnienia uległy pogorszeniu w 26 badanych krajach.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla IV kwartału 2012 r. będzie opublikowany w dniu 11 września 2012 r.

(źr. ManpowerGroup)

 

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.