Dodaj ogłoszenie o pracy


Prawie 300 mln przychodów w Grupie PEKAES po I półroczu

Grupa PEKAES w I półroczu 2012 r. wypracowała przychody w wysokości 297 mln zł, czyli o ponad 1,1 mln więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. W tym samym okresie zysk EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 2,0mln zł, a rentowność z poziomu 0,3 w 2011 roku wzrosła do 0,7 proc. po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych.

 

Ujemny wynik netto Grupy za I półrocze -9,9 mln zł, to efekt zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w tym okresie, a ich łączna wartość wyniosła prawie 8,4mln zł. Złożyły się na nią przede wszystkim koszty odpraw pracowników i likwidacji taboru własnego, czyli reorganizacji wynikającej z realizacji strategii spółki.
 
W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa wypracowała ponad 1,2 mln zł zysku netto, przy jednoczesnym wzroście przychodów i spadku kosztów.

 

- Pierwsze półrocze 2012 roku to dla Grupy PEKAES okres finalizacji założeń strategicznych, których celem jest skupienie się na podstawowej działalności i wzrost jakości usług. Zrealizowaliśmywiększość kluczowych celów, takich jak sprzedaż nieruchomości, likwidacja taboru własnego czy restrukturyzacja zatrudnienia. Część z tych wydarzeń miała jednorazowy, negatywny wpływ na wyniki finansowy Grupy, ale w dłuższym okresie przyniosą one wymierne korzyści dla spółki. W ostatnich miesiącach skupiamy się na wzroście sprzedaży, poprawie efektywności i rentowności naszej kluczowej działalności. Efekty działań obrazują już wyniki II kwartału, w którym odnotowaliśmy ponad 1,2 mln zysku netto, bez zdarzeń jednorazowych –mówi Maciej Bachman, członek zarządu PEKAES SA.


 
W II kwartale 2012 roku wyniki PEKAES potwierdziły pozytywny trend w rozwoju Grupy, który obrazują rosnące przychody: 149,6 mln zł vs 147,5 mln zł w I kwartale i spadające koszty: 138 mln zł vs 139,5 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych). Wyraźny jest także wzrost rentowności sprzedaży (z 5,4 do 7,7 proc.) i rentowności EBITDA ( z -0,2 do 1,5 proc.).

W pierwszej połowie 2012 Grupa PEKAES wygenerowała 4,3 mln zł gotówki, ale przeznaczyła 20,1 mln zł na skup akcji własnych, skutkiem czego globalne przepływy za okres wyniosły -15,8 mln zł. Na koniec czerwca 2012 r. Grupa PEKAES posiadała 70,4mln zł gotówki oraz dysponowała płynnymi jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartości 25,3 mln złotych.
W pierwszej połowie 2012 przepływy operacyjne Grupy PEKAES były dodatnie i wyniosły 7,1 mln zł. Wynika to m. in. ze znaczącej poprawy efektywności ściągnięcia należności.

(źr. PEKAES SA)

 

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.