Dodaj ogłoszenie o pracy


Nie konkurujemy ceną, ale wartością dodaną

 

Rozmowa z Przemysławem Jaroszem marketing managerem Siódemka S.A.

Nie konkurujemy ceną, ale wartością dodaną w postaci rozwiązań IT

 

Czym dzisiaj konkurują firmy kurierskie o klienta?
- Możliwość stworzenia realnej przewagi na rynku KEP sprowadza się głównie do walki cenowej, bo standard usług jest bardzo podobny. Każdy dzisiaj świadczy usługi "next day" i dużo więcej zrobić tutaj nie można. Siódemka postanowiła podejść do tematu inaczej i zapytała swoich klientów, jakie narzędzie usprawniłyby współpracę z kurierem,  które decydowałyby też o wyborze usług kurierskich. Skupiliśmy się więc na stworzeniu wartości dodanej, która przyniesie określone profity naszym klientom, w postaci zaoszczędzonego czasu, a za tym i kosztów. Opracowaliśmy konkretne, unikatowe  autorskie rozwiązanie. Działając zgodnie z założeniem: "Twoje potrzeby nasze rozwiązania". W ramach przyjętej strategii rozwoju narzędzi stworzyliśmy grupy narzędzi, dedykowane poszczególnych segmentom obsługiwanych przez nas klientów, pod nazwą Siódemka Business Ship Control, Siódemka Office Ship Control oraz Siódemka Easy Ship Control.

 

Na czym polega wyjątkowość tych narzędzi?
- Przede wszystkim  poprawia komfort i usprawnia współpracę z firmą kurierską, co ważne jest w przypadku mniejszych firm. Wdrożenie aplikacji przyspieszającej proces obsługi przesyłek okazało się strzałem w dziesiątkę. Połączyliśmy różne środowiska baz, w których pracuje klient, w jedną całość. Czyli aplikację sklepu internetowego, programu magazynowo - sprzedażowego bądź finansowo - księgowego oraz aplikację wysyłkową firmy kurierskiej. Jak wynika z przeprowadzonych badań u ponad 80proc. klientów te trzy środowiska mają odrębne bazy danych, a dzięki naszemu rozwiązaniu można je ze sobą połączyć bez konieczności każdorazowego importu danych z jednego środowiska do drugiego.

 

Jakie korzyści czerpie klient?
- Klient obsługuje wszystko z pulpitu swojego komputera. Obsługa sprzedaży i magazynu, system księgowy, tworzenie dokumentów, monitoring przesyłek i administracja raportami - wszystko jest razem zintegrowane, w jednym miejscu. Daje to oszczędności czasu i obniżenie kosztów obsługi wysyłek. To właśnie stanowi największą korzyść. Np. jeżeli prowadzę małą firmę i wysyłam 100 paczek dziennie, to dane o każdym zamówieniu muszę przenosić pomiędzy co najmniej trzema aplikacjami. Przyjmując zamówienie ze sklepu interentowego, muszę je wydrukować i wprowadzić dane kontrahenta i dane o zamówionym towarze do programu magazynowego. Po wydrukowaniu dokumentu sprzedaży trzeba wprowadzić dane do kolejnej aplikacji firmy kurierskiej, zaznaczając wszystkie opcje związane z parametrami przesyłki, towaru, opcjami usług płatności. W konsekwencji w większości przypadków większość mniejszych przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie dodatkowego pracownika lub rzadziej na kosztowne i czasochłonne integracje własnych systemów. Mając do dyspozycji jedno środowisko danych, obsługa i dostęp do informacji o przesyłkach staje się prosta, dając jednocześnie możliwość szybkiego wystawiania dokumentów przewozowych w momencie wystawienia faktury i na postawie danych na niej zawartych, a także raportowania i śledzenia statusu przesyłki po jej nadaniu.

 

Dla kogo przeznaczone są te narzędzia?
- Głównie dla klientów biznesowych z sektora handlu, prowadzących wysyłkę towarów. Dla klientów, którzy wysyłają przesyłki dokumentowe z biura, przygotowaliśmy odrębne aplikacje biurowe. Rozpoczęliśmy też prace nad zwiększeniem funkcjonalności aplikacji mobilnej Mobile7 dedykowanej dla klientów indywidualnych, sporadycznie korzystających z naszych usług, jak również dla odbiorców przesyłek.

 

Czy korzystanie z tych aplikacji pociąga za sobą jakieś koszty po stronie klienta?
- To jest druga istotna wartość tego rozwiązania. Takich kosztów nie ma, klient korzysta z tych aplikacji bezpłatnie. Musi tylko spełnić wymogi programowe, aby móc podłączyć aplikacje (chodzi o programy WF MAG w wersji Prestige, lub system Symfonia Handel lub Forte dla Handlu).

 

A co z bezpieczeństwem danych?
- Ponieważ jest to rozwiązanie pracujące w środowisku klienta, podstawowym założeniem projektu było 100 procentowe bezpieczeństwo dla jego systemów. Z tego względu  zdecydowaliśmy się bezpośrednią współpracę z producentami programów magazynowo – sprzedażowych, firmą Asseco Wapro i Sage. Dzięki temu, że nasze aplikacje wysyłkowe powstały przez twórców tych programów, jesteśmy w stanie zagwarantować ich pełne bezpieczeństwo. W ramach podjętej długookresowej współpracy z tymi dostawcami, zapewniamy również pełną zgodność naszego rozwiązania z kolejnymi edycjami programów magazynowo - sprzedażowych. Sądzę, że tym rozwiązaniem zaskoczyliśmy tak samo klientów jak i cały rynek KEP. Na budowę nowych narzędzi poświęciliśmy prawie dwa lata, ale było warto, co potwierdzają nam sami klienci.

 

Dziękuję za rozmowę,
Beata Trochymiak

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.