Dodaj ogłoszenie o pracy


O nowych rynkach logistycznych, innowacji i przywództwie w rozmowie z Cindy Miller, prezes UPS Europe

Sytuacja globalna w logistyce zmienia się dynamicznie. Dochodzi do konsolidacji firm, otwarcia rynków, każdy szuka nowego zaplecza do rozwoju swoich usług. Posiada Pani doświadczenie w zarządzaniu na różnych rynkach, od Ameryki przez Afrykę aż po Europę. Gdzie można upatrywać największej szansy? - Według Banku Światowego, liczba konsumentów klasy średniej na rynkach wschodzących prawdopodobnie przekroczy do 2020 roku połączoną liczbę obecnych konsumentów ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Gospodarki takich rynków jak Indie, Chiny, Brazylia, Nigeria oraz inne stale zmieniają się, wkrótce zaś przeważą szalę i staną się głównymi rynkami konsumpcyjnymi. Obserwujemy jak chińska gospodarka przemysłowa wkracza w nową erę, gdzie biznesy chcą obecnie stać się czymś więcej niż tylko najtańszą opcją na rynku, skupiają uwagę na jakości i wartości. Według niektórych prognoz, światowy obrót towarami będzie rósł co roku o 6 proc. do 2030 roku. Jeśli te przewidywania sprawdzą się to, światowe przepływy handlowe mogą ulec potrojeniu w ciągu następnej generacji. Efekty takiej sytuacji będą pozytywne dla dostawców usług logistycznych takich jak UPS, którzy łączą światową gospodarkę.

Gdyby miała Pani opisać obecną sytuację na logistycznym rynku europejskim, jakim przemianom obecnie podlega? - Mówiąc w imieniu UPS, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników w Europie za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 roku. Wielkość naszego eksportu w Europie wzrosła o ponad 5 proc. w tym czasie, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Większe rynki europejskie takie jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy wiodły prym. Dostrzegamy, że pomimo tego, że różne gospodarki europejskie osiągają mieszane sukcesy, eksport pozostaje kluczowym czynnikiem dla wszystkich gospodarek w Europie.

Jakie miejsce w ocenie UPS zajmuje Polska na logistycznej mapie Europy? Jaki rozwój planuje UPS w Polsce w najbliższych kilku latach? - Polska jest kluczowym rynkiem dla UPS w Europie. Doświadczyliśmy mocnego wzrostu w Polsce i Europie, powyżej podstawowego tempa wzrostu. UPS planuje inwestować by utrzymać solidny wzrost regionalny. Europa jest bramą do handlu pomiędzy tradycyjnymi oraz wschodzącymi rynkami. Uważamy, że utrzymuje się szansa na wzrost w Europie, także, jako części większej, międzyregionalnej sieci przepływów handlowych.  W konsekwentny sposób inwestujemy w naszą sieć transportową na najwyższym poziomie, by uczynić ją szybszą i wydajniejszą, żeby nasi klienci mogli osiągać większe sukcesy. Ogłosiliśmy, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestujemy w nasze europejskie operacje ponad 2 miliardy dolarów. Inwestycje te przybiorą różne formy, takie jak infrastruktura czy przejęcia. Przykładowo ostatnio zainwestowaliśmy 25 milionów dolarów w dwa obiekty w Polsce, między innymi centralną sortownię w Strykowie,  którą otwarto we wrześniu tego roku.

UPS jest postrzegany, jako wysoce innowacyjny, czy firma zaskoczy czymś rynek w tym zakresie w najbliższym czasie? - Bez wątpienia żyjemy w epoce, kiedy wiele aspektów biznesu zmienia się w związku z rozwojem technologii oraz  innowacyjnych sposobów myślenia – wspomnieć można chociażby: drony, druk 3D, big data, crowd-sourcing, robotykę. W UPS inwestujemy w technologię miliard dolarów rocznie, co pomaga naszym klientom zoptymalizować ich procesy biznesowe w zakresie transportu i logistyki, tak by zmniejszyć koszty oraz zwiększyć jakość obsługi i efektywność. W ramach tej inwestycji, wprowadziliśmy nowe innowacyjne narzędzie technologiczne w Stanach Zjednoczonych zwane ORION (Drogowa Zintegrowana Optymizacja i Nawigacja). ORION korzysta z ekspansywnej floty telematycznej oraz zaawansowanych algorytmów, tak by wprowadzić optymalizację transportu na zupełnie nowy poziom. Kiedy system ten zostanie całkowicie wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, spodziewamy się zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów o prawie 170 milionów rocznie. Oszczędzi to 37 milionów litrów paliwa każdego roku. Oznacza to także uniknięcie emisji 100 000 metrycznych ton dwutlenku węgla, co odpowiada usunięciu z dróg 21 tysięcy ciężarówek UPS rocznie. Technologia ta nie jest jeszcze dostępna w Europie, obserwujemy jej niesamowite rezultaty w USA i zastanawiamy się nad wprowadzeniem jej na inne rynki.

Co jest dla Pani, jako liderki najważniejsze? Na czym skupia się Pani najbardziej? - Nasi ludzie. To oni ostatecznie tworzą sukces UPS. Tworzenie atmosfery, w której ludzie mogą spełnić się zawodowo, gdzie czują się docenieni, a także mają możliwość rozwinąć się i pokazać swoje mocne strony jest dla mnie kluczowe. Jest to także główny powód, dla którego UPS z sukcesem działa na rynku od ponad stulecia.

Jak rozumie Pani współczesne przywództwo? Czy można mówić o różnicy w przywództwie kobiet i mężczyzn? - Często mówi się, że kobiety wnoszą do środowiska biznesowego określone cechy, na przykład wytrwałość, empatię czy współczucie. To może być prawdą w określonych sytuacjach. Wiem jednak, a jest to coś, w co UPS wierzy i promuje, jako organizacja -  mężczyźni i kobiety są równie dobrymi managerami, potrafią wypełnić powierzone im zadania w sposób kreatywny i skuteczny. Niezależnie od płci, manager UPS musi przewodzić – tworząc klimat sukcesu dla wszystkich, wykonywać – przyjmując odpowiedzialność i przemieniając wizję w działanie, unowocześniać – przystosowywać się do zmian i tworzyć możliwości oraz, w niektórych przypadkach, żyć wartościami UPS – wierzyć, ponad wszystko w integralność i doskonałość.  

Obserwując Państwa firmę na rynku polskim od kilkunastu lat, nie ma zbyt wiele kobiet na wyższych stanowiskach managerskich? Z czego to wynika? - Kluczowym czynnikiem jest to, że kobiety mają zazwyczaj więcej obowiązków w domu. Ich biologiczna pozycja matki oznacza, że kobiety muszą często iść na więcej kompromisów, jeśli chodzi o ich karierę. W złym otoczeniu zawodowym może to stanowić znaczną przeszkodę w rozwoju. Na szczęście, UPS to firma, która daje kobietom dokładnie takie same możliwości awansu jak mężczyznom, oraz aktywnie zachęca je do rozwoju. Rozpoznaje olbrzymią wartość, którą kobiety wnoszą do – nie oszukujmy się – tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn branży transportowo - logistycznej. Nasz Komitet Zarządzający, TOP 10 przedstawicieli Zarządu Rady Wykonawczej UPS to w 30 proc. kobiety. W UPS funkcjonuje program zwany WLD – Women’s Leadership Development (Rozwój Przywództwa Kobiet). Przez niego staramy się zapewnić wsparcie środowiska, które motywuje i umożliwia przyciągnięcie, rozwinięcie oraz zatrzymanie kobiet poprzez networking, mentoring, edukację oraz zaangażowanie w społeczność. Udział w WLD pomaga stworzyć środowisko, gdzie wszyscy nasi ludzie będą czuć się zainspirowani i usatysfakcjonowani, tak by w pracy dawali z siebie wszystko.

Dziękuję za rozmowę, Beata Trochymiak


Cindy Miller - związana z UPS od 26 lat. Pochodzi z pensylwańskiej miejscowości Tamaqua, pracę w UPS zaczynała jako kierowca samochodu dostawczego, a następnie awansowała na kolejne stanowiska wymagające coraz większej odpowiedzialności. Cindy Miller zajmowała w UPS kilka kluczowych stanowisk - była m.in. prezesem UPS na Europę Południową i Afrykę, a także pełniła podobne funkcje w USA. Od 2013 roku zajmuje stanowisko prezesa UPS Europe. Odpowiada za wszystkie oddziały UPS w ponad 120 krajach i terytoriach w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). EMEA jest największym, po Stanach Zjednoczonych, regionem dla UPS. Z 12,1 mld dolarów przychodów z przesyłek międzynarodowych osiągniętych w 2012 r. na region ten przypadła około połowa.

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.