Dodaj ogłoszenie o pracy


Miejsce logistyki w województwie pomorskim

 

Trzy pytania do Włodzimierza Szordykowskiego dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

-Podczas VIII debaty Pracujwlogistyce.pl (która odbyła się 11.10.2012r. w Gdyni) powiedziano, iż Pomorze nie rozwijało potencjału logistycznego w ostatnich latach, który posiada i wiele na tym straciło, czy logistyka stanie się priorytetem w tym regionie?
- Do pewnego stopnia jestem w stanie się zgodzić z tym twierdzeniem, że logistyka nie była w poprzednich latach traktowana na Pomorzu jako sektor priorytetowy. Nie powstało tutaj wystarczająco dużo powierzchni składowych i magazynowych. Wyprzedziły nas inne regiony kraju. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji braku połączeń komunikacyjnych z zapleczem lądowym nie było zapotrzebowania rynkowego na wyspecjalizowane usługi logistyczne na Pomorzu. Teraz jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. Budowana jest autostrada A-1 i modernizowane są szlaki drogowe i kolejowe. Dynamiczny wzrost przeładunków odnotowują trójmiejskie terminale kontenerowe. Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Gdańsku (DCT) połączony został bezpośrednią linią oceaniczną z Szanghajem. To na zapleczu DCT budowane jest duże centrum logistyczne, które dysponować będzie 186 ha powierzchni magazynowej. Pierwsze obiekty będą oddane do użytku w przyszłym roku. Magazyny wysokiego składowania budowane są także w Gdyni. Ofertę pomorskich centrów logistycznych uzupełniają także prywatne centra magazynowe. Odpowiadając na Pani pytanie mogę potwierdzić, że rozwój logistyki stał się priorytetem dla naszego województwa, a zwłaszcza aglomeracji trójmiejskiej.

 

Co jest największą barierą rozwoju logistycznego Pomorza, a za tym rozwoju logistycznego rynku pracy?
- Decydującym czynnikiem wpływającym na powstawanie nowych centrów magazynowania czy dystrybucji jest przede wszystkim dostępność transportowa. W województwie pomorskim pomimo niedawno ukończonego odcinka autostrady A1, nadal borykamy się z problemem dostępności do zachodniej części województwa. Choć droga krajowa nr 6 nie ma jeszcze tak wielkiego znaczenia transportowego dla głównych ośrodków gospodarczych, jakimi są porty, to odpowiednia jakość i bezpieczeństwo dróg łączących pojezierze kaszubskie z trójmiastem z pewnością będzie szansą na większą aktywizację zawodową ludności szukającej pracy.

 

W jaki sposób władze samorządowe zamierzają wspierać ten rozwój, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, zwłaszcza mniejsze firmy, które dominują w województwie pomorskim?
- Władze lokalne mogą kreować warunki sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego, jak i strategie rozwojowe determinują decyzje biznesowe. Ponadto mogą budować sieci partnerstwa z firmami branży logistycznej i transportowej, powoływać klastry itd. Warto pamiętać, że obszarem takiej współpracy w przypadku logistyki jest strefa rozwojowa korytarza transportowego Północ-Południe. Na przykładzie Województwa Pomorskiego mogę przytoczyć inicjatywę, która spełnia rolę platformy współpracy. Powołane przez nas niedawno Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, któremu przewodniczy Samorząd Województwa Pomorskiego stawia sobie za jeden z celów inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych. Stąd stowarzyszenie otwiera się na współpracę z operatorami centrów logistycznych i terminali intermodalnych. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej ilości firm, które mogłyby przystąpić do naszego stowarzyszenia. Pragniemy uczynić ich usługi bardziej konkurencyjnymi, abyśmy nie przegrywali w konkurencji z operatorami logistycznymi skupionymi wokół portów Europy Zachodniej.

 

Dziękuję za rozmowę,

Beata Trochymiak

 

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.