Dodaj ogłoszenie o pracy


Co zyskujemy kończąc studia podyplomowe?

 

 

Trzy pytania do Karoliny Łąkowskiej dyrektor Centrum Szkoleń i Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie


Czy uczelnie badają atrakcyjność na rynku pracy swoich absolwentów?
- Na każdej uczelni działa Biuro Karier, którego zadaniem jest m.in. badanie stopnia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy w tym również absolwentów studiów podyplomowych. Osoby, które decydują się na studia podyplomowe przeważnie pracują już w danej branży i potrzebują dodatkowej specjalistycznej wiedzy z wybranego obszaru w celu rozwoju zawodowego, więc trudno tutaj mówić o zwiększeniu ich atrakcyjności jako kandydatów do pracy. Na pewno studia podyplomowe, które oprócz wiedzy praktycznej umożliwiają uzyskanie dodatkowo jakiś certyfikatów zwiększają pozycję absolwenta na rynku pracy. W naszej ofercie mamy studia podyplomowe na kierunku towarowy transport lotniczy, które kończą się wszystkimi uprawnieniami niezbędnymi do pracy spedytora lotniczego wraz z certyfikatami uznawanymi przez IATA i ICAO.  Z kolei kończąc studia podyplomowe z zakresu transportu drogowego rzeczy i osób, słuchacz może przystąpić do egzaminu na certyfikat przewoźnika bez dodatkowych kursów. To z pewnością wartość dodana, która zostanie doceniona przez pracodawców.
Czym głównie kierują się słuchacze decydując się na podjęcie studiów podyplomowych?
- Motywacje są różne, ale przede wszystkim chęć przekwalifikowania się albo uzupełnienia wiedzy o dodatkową specjalizację. Studia podyplomowe na specjalnościach logistycznych może podjąć każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów 1. albo 2. stopnia bez względu na kierunek. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie pracujemy w logistyce, będziemy musieli włożyć więcej wysiłku w zdobycie wiedzy teoretycznej. Słuchacze studiów na WSCiL niezwiązani z branżą otrzymują wsparcie od opiekuna merytorycznego, który udostępnia dodatkowe materiały, wskazuje literaturę, a uczelnia daje możliwość korzystania z biblioteki. Motywacją do kształcenia podyplomowego jest z pewnością to, że studia podyplomowe w oczach pracodawców są wartością dodaną i dobrze świadczą o pracownikach, którzy je podejmują.
Jak sprawdzić, co tak naprawdę oferuje wybrana uczelnia w zakresie kształcenia podyplomowego?
- Z pewnością trzeba zwracać uwagę na wszystko, począwszy od profilu i wielkości uczelni, jej pozycji w rankingach, ale podstawowym kryterium wyboru powinien być program studiów i  możliwość zdobycia wiedzy praktycznej. Warto zwrócić uwagę na to z jakimi instytucjami czy przedsiębiorstwami dana uczelnia współpracuje przy tworzeniu programów studiów. Obecnie WSCiL współpracuje z kilkoma instytucjami np. Inspekcją Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego itp. a także z największymi przedsiębiorstwami z branży TSL, które również zapewniają praktyki. Dokonując wyboru studiów podyplomowych warto zapytać kim są wykładowcy, czy są to tylko nauczyciele akademiccy, czy właśnie praktycy. Pamiętajmy studia podyplomowe mają mieć wymiar praktyczny, to podstawowe kryterium wyboru uczelni i kierunku kształcenia. W zależności od tego w czym chcemy się specjalizować, czy to w transporcie drogowym, czy lotniczym, czy też bezpieczeństwie, słuchacz powinien mieć możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy.
Opr. BT
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.