Dodaj ogłoszenie o pracy


Jak transformacja branży healthcare zmienia łańcuchy dostaw?

Według opublikowanego przez DHL raportu w zakresie realizacji opieki zdrowotnej na wyższym poziomie („Delivering Next Level Healthcare”) branże nauk przyrodniczych i medyczna przechodzą transformację, którą napędzają różne czynniki. W dokumencie przeanalizowano zachodzące zmiany, uwzględniając główne trendy sektora, takie jak: opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie, wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań czy tworzenie nowych ekosystemów branżowych. Przedstawiono również, jak reagują łańcuchy dostaw oraz jakie wyzwania są stawiane przed firmami logistycznymi.

Z analizy DHL wynika, że zmienia się sposób, w jaki pacjenci szukają, wybierają i uzyskują dostęp do leczenia. Jak się okazuje, 90% pacjentów z pokolenia Z przed wizytą u lekarza szuka w internecie informacji na temat kosztów opieki zdrowotnej i dostępnych opcji (źr. Fierce Healthcare. Gen Zers, millennials feeling impacts of COVID-19 on health coverage, costs: TransUnion). Coraz większą popularność zdobywają tzw. zdecentralizowane badania kliniczne (DCT) – 89% podmiotów finansujących je (w co najmniej jednym badaniu klinicznym, źr. Contract Pharma. Why decentralized clinical trials remain a black box to most research sites) wykorzystuje technologię, aby umożliwić przeprowadzenie ich poza ośrodkami. Przekłada się to na wyższą skuteczność w porównaniu z badaniami wymagającymi obecności w klinice – w tym przypadku zmniejszony „przepływ ludzi” będzie można zastąpić zwiększonym transportem wyrobów medycznych do jeszcze bardziej zróżnicowanego rynku.
Trendy demograficzne i branżowe również napędzają zmiany w segmencie opieki medycznej dla pacjentów. Na branżę oddziałuje m.in. presja na wydatki na publiczną służbę zdrowia, starzejąca się populacja oraz rosnąca troska konsumentów o zdrowie i dobre samopoczucie. Ponadto pojawiają się nowe standardy usług i modele subskrypcji produktów medycznych zwiększające wolumen sprzedaży e-commerce i wprowadzające nowe kategorie produktów. Powoduje to dodatkowe wymagania w zakresie obsługi łańcucha dostaw i logistyki.

Można zaobserwować także rozwój nowych metod terapeutycznych, w tym produktów biofarmaceutycznych i medycyny opartej na genach. Przewiduje się, że rynek takich terapii wzrośnie z ok. 5 mld dolarów w 2012 r. do niemal 37 mld dolarów w 2027 r. Produkty biofarmaceutyczne są delikatne i drogie, dlatego należy się z nimi obchodzić ostrożnie na każdym etapie łańcucha dostaw. W związku z tym przemysł farmaceutyczny inwestuje rocznie ponad 17 mld dolarów w logistykę łańcucha chłodniczego. Doprowadziło to do powstania zróżnicowanej oferty usług logistycznych w tym segmencie, które obejmują przesyłki wymagające temperatur aż do -196°C w przypadku bardzo zimnych produktów (źr. Biopharma dive. The evolving demands of the temperature-controlled supply chain for cell and gene therapy).

– W DHL Express, firmie obsługującej międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, realizacja transportów z obszaru life science i medycznej stanowi około 10% naszego portfolio. W związku z tym zdajemy sobie sprawę jak wymagający jest ten sektor. Przede wszystkim w zakresie towarów wrażliwych termicznie, które muszą znajdować się w odpowiednich opakowaniach umożliwiających utrzymanie właściwej temperatury podczas transportu. Dlatego też stworzyliśmy szeroką gamę rozwiązań w tym zakresie, w tym m.in. usługę DHL Medical Express, zapewniającą szybką i bezpieczną dostawę próbek do badań laboratoryjnych, materiału biologicznego czy wyrobów medycznych – mówi Edwin Osiecki, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express Polska.

Podobnie jak każda inna branża, sektor opieki zdrowotnej poszukuje możliwości na ograniczenie swojego wpływu na środowisko. Obecnie odpowiada on za 4-5% globalnej emisji CO2 i generuje 300 mln ton plastiku rocznie. Co ciekawe, sektor farmaceutyczny emituje więcej dwutlenku węgla niż globalny przemysł motoryzacyjny. Branży healthcare w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko mogą pomóc rozwiązania proponowane przez firmy logistyczne, jak np. wykorzystywanie zrównoważonych paliw. DHL Express jest jednym z pierwszych przewoźników, który zdecydował się na ich wdrożenie. Umożliwiło to wprowadzenie usługi GoGreen Plus. Jest to pierwsza tego typu usługa wśród globalnych przewoźników, która pozwala klientom na obniżenie emisji dwutlenku węgla związanej z przewozem ich przesyłek, właśnie dzięki wykorzystaniu zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).

Zidentyfikowane trendy zmieniają sposób świadczenia opieki zdrowotnej – szczególnie w obszarze wyrobów medycznych, prywatnej opieki zdrowotnej, farmaceutyków, badań klinicznych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Przemiany te stawiają nowe, a czasem zróżnicowane wymagania w łańcuchach dostaw w zakresie opieki zdrowotnej, wprowadzając element złożoności istniejących procesów lub wymuszając przyjęcie zupełnie nowych modeli. Dotyczy to zarówno lepszej transparentności i kontroli dystrybucyjnej nad segmentacją łańcuchów dostaw i kanałów dystrybucji, jak i rygorystycznej ochrony przesyłek oraz kompleksowego monitorowania stanu w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia niezawodności systemu dystrybucji. W wyniku niedoborów szczepionek podczas pandemii COVID-19 kraje rozważają całkowitą reformę procesów logistycznych. Obejmuje ona przeanalizowanie możliwości zwiększenia krajowej produkcji kluczowych towarów dot. opieki zdrowotnej, gromadzenia zapasów i przejścia na większą liczbę transportów szczepionek do odległych regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze.

Kształtowanie nowego łańcucha dostaw
DHL w swojej publikacji podzielił się kluczowymi aspektami, które firmy powinny wziąć pod uwagę w kształtowaniu swojego łańcucha dostaw w przyszłości. Są to: możliwości łańcucha chłodniczego, usługi typu White Glove (kompleksowa obsługa transportu i dostawy od momentu pakowania do dostarczenia i rozładowania, dostosowana do oczekiwań klienta), modele dostaw bezpośrednio do odbiorcy, cyfryzacja łańcucha dostaw, zrównoważone rozwiązania, optymalizacja zapasów czy zgodność z przepisami.

Warto, by firmy m.in. priorytetowo traktowały skalowalność, wszechstronność i sprawność swoich sieci łańcucha chłodniczego, aby skutecznie sprostać zmieniającym się wymaganiom.
– Pacjenci oczekują obecnie takiego samego poziomu wyboru i wygody w opiece zdrowotnej, jak w przypadku zakupu innych produktów i usług. Mowa m.in. o zamówieniach online lub bezpośrednich dostawach do domu. W związku z tym konieczne jest tworzenie rozwiązań logistycznych, które zapewniają wysoki poziom usług i mogą sprostać potrzebom konsumentów – dodaje Edwin Osiecki.

Dużym wyzwaniem są terapie komórkowe bazujące na krwi danej osoby, co wymaga ściśle kontrolowanego łańcucha dostaw. Zagwarantowanie, że spersonalizowane środki lecznicze za każdym razem dotrą do właściwego pacjenta, wiąże się z wprowadzeniem rygorystycznych wymogów. W związku z tym, że zabiegi te są nadal stosunkowo rzadkie w warunkach klinicznych, usługa ostatniej mili musi być bezproblemowa, intuicyjna i opracowana zgodnie z potrzebami pacjenta i jego lekarza.

Zrozumienie, w jaki sposób łańcuchy dostaw będą działać w przyszłości, umożliwi firmom identyfikację niezbędnych możliwości.

Pełen raport „Delivering Next Level Healthcare” w języku angielskim dostępny jest na stronie:
https://www.dhl.com/global-en/campaign/delivering-next-level-healthcare.html

(źr. DHL)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.