Konto pracodawcy


Podsumowanie roku 2021 w przewozach kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku

Do końca 2021 roku wielkość kolejowych przewozów kontenerowych pomiędzy Europą a Chinami wyniesie 1 milion standardowych kontenerów (TEU). Możliwy jest dodatkowy 20 proc. wzrost.

Do końca 2021 roku wielkość kolejowych przewozów kontenerowych pomiędzy Chinami a Europą zbliży się do miliona standardowych kontenerów (TEU).
Według Alexeya Groma, dyrektora generalnego United Transport and Logistics Company - Eurasian Rail Alliance JSC (UTLC ERA), wzrost ilości przewożonych towarów w dużej mierze wynikał ze stabilnej pozycji transportu kolejowego w okresie kryzysu – „Jedną z głównych przewag konkurencyjnych kolei w porównaniu z innymi rodzajami transportu jest zdolność do zachowania stabilności nawet w trudnych czasach. W czasie pandemii najlepsze cechy konkurencyjne transportu kolejowego przejawiały się szczególnie wyraźnie, są to m. in. niezawodność, regularność, przyjazność dla środowiska, szybkość dostaw, stabilność cen".

W 2021 roku UTLC ERA, spółka joint venture kolei Rosji, Białorusi i Kazachstanu, będzie wykonywać ponad 80 proc. wszystkich przewozów kolejowych szerokotorowych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Do połowy listopada 2021 roku liczba ta wynosiła 573 tys. TEU przewiezionych z Europy do Chin i odwrotnie. Na koniec roku planowane jest 675 tys. TEU. W 2020 roku wynik ten wynosił 547 tys. TEU.

- Od dawna pracujemy nad rozwojem i dziś jesteśmy punktem odniesienia dla innych. Dużo podmiotów wykorzystuje technologie, które zaczęliśmy stosować w odniesieniu do długości i obłożenia pociągów, podwójnych operacji towarowych na infrastrukturze granicznej, co może znacznie skrócić czas transportu lub w odniesieniu do rozwoju dodatkowych kierunków dywersyfikacji przepływów ładunków i zapewnienia wystarczającego marginesu bezpieczeństwa dla wzrostu wielkości ruchu – powiedział Alexey Grom.

Łączna wartość wszystkich towarów przewiezionych przez UTLC ERA w 2020 r. przekroczyła 31,5 mld USD. W 2021 roku, według wstępnych szacunków, wyniesie ona prawie 45 mld USD, czyli 5 proc. wartości wymiany handlowej między Europą a Chinami. Głównymi towarami transportowanymi ze Wschodu na Zachód są elektronika, produkty inżynieryjne i części zamienne do samochodów. Obecnie coraz więcej tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów, optyki, wyrobów gumowych, a także dóbr luksusowych uzupełnia tę listę.

Wzrost o 20 proc.?
Choć obecnie rosnący ruch kolejowy między Europą a Chinami stanowi nieco ponad 3 procent całego ruchu towarowego na tej trasie, będzie on w coraz większym stopniu uzupełniał dostawy drogą morską. Ogólnie, obrót kontenerów między Europą a Azją szacuje się na około 24 mln TEU.
Dzisiaj stało się oczywiste, że należy skupić wysiłki nie tylko na zwiększeniu prędkości pociągów, ale również na poszerzeniu wąskich gardeł na przejściach granicznych. Ważna jest także dywersyfikacja przepływów towarowych. - Nie chciałbym nadszarpnąć zaufania firm, które wysyłają towary koleją, dlatego chciałbym podkreślić znaczenie skoordynowanej pracy wszystkich uczestników ruchu. Zarówno na torach 1520 mm, jak i na sąsiednich odcinkach 1435 mm. Mamy dziś duże obciążenia zdolności przewozowych. Musimy stale ulepszać proces transportowy i zwiększać konkurencyjność trasy kolejowej. Gdybyśmy dzisiaj posiadali wszystkie niezbędne zdolności przepustowe na granicy europejskiej i chińsko-kazachskiej, to łączna ilość przewożonych kontenerów mogłaby być o 20 proc. większa" - zaznaczył Alexey Grom.

UTLC ERA rozwija kierunek kaliningradzki od 2018 roku, począwszy od zorganizowania pierwszego przejazdu pociągu kontenerowego na tym kierunku, aż po jego znaczący wzrost obecnie. Do regionu napłynął znaczny strumień towarów, co wpłynęło na rozwój infrastrukturalny.
1 października odbyło się otwarcie nowego centrum transportowo-logistycznego "Wschód-Zachód" w mieście Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim. Nowy terminal kolejowy zwiększy szacowaną przepustowość stacji do 450 tys. TEU rocznie.
Obwód Kaliningradzki posiada dogodne połączenie transportowe z koleją, autostradą i jednostkami morskimi. Wszystkie usługi transportowe w regionie mają duży potencjał wzrostu ze względu na możliwość wykorzystania zarówno infrastruktury lądowych punktów granicznych, jak i komunikacji multimodalnej poprzez porty. Korytarz tranzytowy przebiegający przez Kaliningrad zapewnia dostęp do wielu krajów europejskich: Europy Północnej, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, krajów Europy Południowo-Wschodniej - Węgier, Czech, Słowacji itp. UTLC ERA wysyłała już kontenery do USA korytarzem kaliningradzkim z wykorzystaniem ruchu multimodalnego. W tym roku, zgodnie z naszymi prognozami, wielkość przewozów UTLC ERA w tym kierunku może przekroczyć 120 tys. TEU.

8 grudnia zostało podpisane Memorandum o współpracy w zakresie organizacji przewozów kontenerowych na trasie Chiny-Europa-Chiny pomiędzy UTLC ERA, Koleją Kaliningradzką i portami morskimi Obwodu Kaliningradzkiego. Porozumienie przewiduje gwarantowane przyjęcie zgłoszonych pociągów kontenerowych i terminową realizację wszystkich operacji ładunkowych, przy założeniu dodatkowego przepływu przez region w wysokości co najmniej 190 tys. TEU w ciągu 2022 roku.
Poprawa infrastruktury wpłynęła również na przepustowość terminali na granicy chińsko-kazachskiej: na początku czerwca otwarto tu nowy terminal przeładunkowy Dostyk TransTerminal (DTT) o docelowej przepustowości 700 tys. TEU.

Integracja na szlaku euroazjatyckim
Potrzeba zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie transportu kolejowego została ugruntowana podczas posiedzenia Euroazjatyckiej Rady Międzyrządowej. 20 sierpnia została podpisana deklaracja dotycząca wsparcia działań zrównoważonego rozwoju firm z euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego pomiędzy państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). W ramach porozumienia UTLC ERA działa jako firma prowadząca projekty pilotażowe przy tworzeniu ekosystemu cyfrowych korytarzy transportowych EAEU i praktycznej implementacji ujednoliconej procedury EAEU dla tranzytu towarów. Planowane są projekty pilotażowe z udziałem UTLC ERA w zakresie wprowadzania rozwiązań cyfrowych, jak również testowania efektywnych innowacji i technologii IT. W listopadzie UTLC ERA wdrożyła testową wysyłkę pustych platform montażowych z wykorzystaniem tylko cyfrowego zunifikowanego listu przewozowego. Pociąg przejechał trasę Brześć - Dostyk / Ałtynkol. Ten pilotażowy projekt był pierwszym krokiem w kierunku przejścia na elektroniczny format tranzytowego listu przewozowego dla transportu towarów zarówno przez terytoria państw członkowskich EAEU, jak i w dłuższej perspektywie na całej trasie Chiny - Europa - Chiny.
Mówiąc o możliwych punktach wzrostu usług transportowych na kierunku euroazjatyckim, zespół UTLC ERA zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania kolei do szybkiego zwrotu pustych kontenerów. Firma oferuje specjalne stawki za zwrot pustych kontenerów, co może być traktowane jako rodzaj inwestycji w przyszły wzrost wolumenu przewozów ze Wschodu na Zachód. Kolejnym punktem wzrostu może być również transport produktów spożywczych z krajów europejskich. Projekt transportu towarów objętych sankcjami przez terytorium Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem elektronicznych plomb nawigacyjnych został uruchomiony w marcu 2020 roku.

(źr. UTLC ERA)

 

 

 

 

kobiety w logistyce
Startujemy z 1. Programem Rozwoju Liderek w Logistyce!
Dagmara Brzezińska dołączyła do zarządu Integer.pl
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Składka zdrowotna i inne opłaty. Jak zmieniają się obciążenia dla przedsiębior ...
Uniwersalny, z wkładem izolacyjnym, chłodniczy – jaki kontener wybrać do transpo ...
A gdy w kontenerze pada deszcz… Hillebrand radzi jak zabezpieczyć ładunek
Co, jeśli mleko się wylało…
Przewozy SENT w dobie e-TOLL – nawet 10 tys. zł kary za niedopełnienie formalnoś ...
reklama
Jaki szablon CV wybrać do podania o pracę w logistyce?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Poznaj trendy w inwestycjach na 2022 r.
reklama
Logistyka i transport fotowoltaiki - możliwości i wyzwania!
Kondycja branży transportowej a inflacja
Jakie zmiany wywoła elektromobilność w branży TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
MVGM przejmuje zarządzanie dwóch parków logistycznych Hansainvest Real Assets
Kuehne+Nagel inwestuje w Afryce
ID Logistics operatorem logistycznym nowego magazynu LPP w Rosji
GEFCO testuje autonomicznego robota mobilnego
MOYA podsumowuje rok 2021 – ciągły rozwój i kolejne inwestycje
FedEx Express - kolejna firma decyduje się na opakowania wielokrotnego użytku
Eobuwie.pl otwiera centrum logistyczne w Rumunii
Volvo testuje elektryczna trucki w ekstremalnych warunkach zimowych
Poczta Polska premiuje swoich pracowników – każdy z nich otrzyma 500 zł
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC