Dodaj ogłoszenie o pracy


ID Logistics podsumowuje wyniki finansowe za I półrocze 2022

ID Logistics podsumowuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. W tym czasie firma odnotowała wzrost przychodów o 32,2% do 1,18 mld euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 52,7% do 42,3 mln euro.

ID Logistics zakończył pierwszą połowę roku z przychodami na poziomie 1,18 mld euro i wzrostem o 32,2%. Wyniki te obejmują efekt przejęcia GVT w krajach Beneluksu, Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA, a także korzystnego wpływu kursów walut. Po wyłączeniu tych pozycji, półroczny wzrost przychodów utrzymuje się na wysokim poziomie, o 15,3% w ujęciu like-for like.

We Francji, rynku macierzystym, ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 12,3% do 422,9 mln euro. Wyłączając efekt konsolidacji Colisweb, firmy przejętej w styczniu 2022 r., wzrost wyniósł 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował mocny wzrost przychodów, o 46,7% do 757,7 mln euro. Wynik ten uwzględnia nabycie GVT w krajach Beneluksu w grudniu 2021 r. oraz Kane Logistics, przejętej 31 marca br. w USA. Po wyłączeniu pozytywnego efektu konsolidacji i kursów wymiany walut w pierwszej połowie roku, wzrost przychodów wyniósł 21,9% w ujęciu like-for-like.

Grupa ID Logistics poprawiła rentowność operacyjną, przy czym podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 52,7% do poziomu 42,3 mln euro (w pierwszej połowie 2021 r. wynosił 27,7 mln euro). To stanowi bazową marżę operacyjną na poziomie 3,6% i przekłada się na wzrost o 50 punktów bazowych. Na rynkach międzynarodowych Grupa odnotowała gwałtowny wzrost podstawowego dochodu operacyjnego do 25,4 mln euro wobec 14,2 mln euro w pierwszej połowie 2021 r. Wzrost o 70 punktów bazowych do 3,4% był możliwy dzięki przejęciom (6 miesięcy w przypadku GVT a Kane Logistics od 1 kwietnia 2022 r.) oraz zwiększeniu produktywności projektów rozpoczętych w 2021 r.

Zysk netto za I półrocze 2022 r. obejmuje koszty akwizycji w wysokości 2,2 mln euro w kosztach trwałych oraz wzrost kosztów finansowych o 4,7 mln euro, związanych z finansowaniem ostatnich przejęć i inwestycji operacyjnych wynikających z uruchomienia nowych magazynów. Ogólnie, udział Grupy w zysku netto za pierwsze półrocze wyniósł 18,3 mln EUR, o 41,9% więcej niż w I półroczu ub.r.

Inwestycje operacyjne, związane głównie z uruchomieniem nowych magazynów, w pierwszym półroczu zmniejszyły się do 23,3 mln euro w porównaniu do 41 mln euro z pierwszej połowy 2021 r., kiedy nadrabiane były opóźnienia wynikające z ograniczeń spowodowanych pandemią Covid. Spadek ten zrównoważył nieznaczne zmniejszenie zasobów kapitału obrotowego i ostatecznie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 111 mln EUR, o 54,2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Po akwizycji GVT w krajach Beneluksu (grudzień 2021 r.), ID Logistics sfinalizował w pierwszej połowie roku przejęcie dwóch kolejnych firm: Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA za łączną kwotę 247,7 mln euro, opłaconą gotówką, z uwzględnieniem kosztów akwizycji. Jednocześnie Grupa zrefinansowała część swojego zadłużenia nowym kredytem konsorcjalnym w wysokości 400 mln euro oraz kredytem odnawialnym w wysokości 65 mln euro, który nie został jeszcze wykorzystany.

Po dynamicznym, pierwszym półroczu, w oparciu o dobre wyniki sprzedażowe oraz finansowe, ID Logistics zamierza utrzymać szybkie tempo rozwoju, koncentrując się na wzroście wydajności projektów, uruchomionych w ostatnim czasie oraz kontroli nowych, zaplanowanych na 2022 r. Grupa ostrożnie podchodzi do zmian w sytuacji makroekonomicznej i zwraca uwagę na potrzeby klientów.

Teraz, kiedy proces integracji w ramach ostatnich przejęć został zakończony, ID Logistics skupi się na wykorzystaniu możliwości rozwoju, jakie mogą zapewnić nowe synergie.

(źr. ID Logistics)

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.