Dodaj ogłoszenie o pracy


Rohlig Suus Logistics wydał pierwszy raport ESG

Rohlig Suus Logistics opublikował swój pierwszy raport ESG, skupiający się na kwestiach wpływu na środowisko, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Firma upubliczniła też swój ślad węglowy, obliczony dla wszystkich trzech zakresów emisji.

Pierwsze wydanie SUUSTAINABILITY REPORT to podsumowanie minionego roku finansowego i uwzględnia działania środowiskowe oraz na rzecz pracowników, klientów, kontrahentów, lokalnych społeczności. Raport został przygotowany zgodnie z standardem GRI, na poziomie „Core”. Jest to najczęściej wykorzystywany standard raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie, dzięki czemu informacje w raporcie Rohliga są mierzalne i porównywalne.
- Kwestie ESG stanowią nieodłączną część naszej nowej strategii biznesowej. Stawiamy w niej przede wszystkim na satysfakcję pracowników i klientów, dla których kontekst ekologiczny i społeczny mają istotne znaczenie w wyborze pracodawcy i partnera biznesowego. Uważamy, że regularne raportowanie i ambitne cele w obszarze społecznym i środowiskowym stanowią warunek konieczny prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w dzisiejszych czasach – komentuje Piotr Iwo Chmielewski, członek Zarządu Rohlig Suus Logistics.

Wraz z publikacją raportu ESG firma upublicznia, po raz pierwszy, swój ślad węglowy, który został obliczony dla wszystkich trzech zakresów emisji. Do obliczeń wykorzystano metodykę GLEC (ang. Global Logistic Emissions Council) przeznaczoną dla firm transportowych oraz logistycznych. Co ważne, zastosowane podejście jest zgodne z GHG Protocol, normami PN-EN ISO 14064-1 i PN-EN ISO 16258.

W ramach kolejnych działań firma planuje informować klientów o śladzie węglowym operacji logistycznych, ale też udostępniać im prognozy wpływu na środowisko już w momencie wyceny oraz dalej rozwijać ekologiczne usługi logistyczne. Dzięki temu klienci będą mogli porównać rozwiązania, nie tylko pod kątem ceny, ale też generowanego śladu węglowego.

Raport jest dostępny na stronie www.suus.com/csr

(źr. Rohlig Suus Logistics)

 

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.