Dodaj ogłoszenie o pracy


ID Logistics podsumowuje przychody za I półrocze

ID Logistics, po dobrym początku 2022 r., odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży w II kwartale, o 40,3% (15,5% w ujęciu like-for-like) do 641,6 mln euro.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, tak skomentował wyniki: Drugi kwartał potwierdził utrzymanie dobrego tempa rozwoju, zapoczątkowanego przez nas na początku 2022 roku. Skupiliśmy się na integracji ostatnich przejęć, jednocześnie utrzymując wzrost organiczny. Naszym celem jest teraz wykorzystanie efektu synergii z nowymi, generującymi wzrost klientami. Efekty działalności prowadzonej po drugiej stronie Atlantyku dziś potwierdzają trafność naszej strategii.

We Francji, rynku macierzystym Grupy, sprzedaż wzrosła o 11,6% i wyniosła 218,7 mln euro. Wyłączając konsolidację Colisweb, przejętej w styczniu 2022 r., w II kwartale wzrost sprzedaży wyniósł 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., który już był wyższy o 14,8%. Grupa utrzymała dynamiczny wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, o 61,7% do 422,9 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody z GVT, przejętej w krajach Beneluksu pod koniec 2021 r. oraz Kane Logistics, przejętej 31 marca 2022 r w USA. Z uwzględnieniem tego efektu oraz kwartalnych kursów walut, wzrost wyniósł 23,6% w ujęciu like-for-like. ID Logistics zakończył I półrocze osiągając przychody na poziomie 1,18 mld euro i odnotowując wzrost o 32,2% (15,3% w ujęciu like-for-like). W II kwartale Grupa uruchomiła 4 nowe magazyny a 8 od początku roku, zgodnie z założonym planem.

W ostatnim czasie ID Logistics przejął 3 firmy: GVT w krajach Beneluksu (grudzień 2021 r.), Colisweb we Francji (styczeń 2022 r.) oraz Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych (marzec 2022 r.). Proces ich integracji w ramach Grupy został już zakończony. Przejęta firma Kane Logistics, której nazwę zmieniono na ID Logistics USA, obecnie odnotowuje dynamiczny rozwój działalności (wzrost w II kw. o 20% w porównaniu do II kw. 2021). Od momentu przyłączenia do Grupy, odnosi też kolejne sukcesy:
- Total Wine & More, największy w Stanach Zjednoczonych dystrybutor szlachetnych win i alkoholi, powierzył ID Logistics zarządzanie magazynem o powierzchni 28 tys. mkw. w północnej Kalifornii.
- Nutrabolt, jeden z najszybciej rozwijających się producentów napojów energetycznych w Stanach Zjednoczonych, przekazał ID Logistics zarządzanie nowym centrum logistycznym o powierzchni 21 tys. mkw., zlokalizowanym tuż przy fabryce w stanie Nowy Jork.

W II kwartale ID Logistics otrzymał liczne zaproszenia do udziału w przetargach. Przykładowo, oprócz wspomnianych wyżej projektów w USA, Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów:

- ID Logistics rozszerzył zasięg sieci logistycznej, która obecnie obejmuje 18 krajów i rozpoczął działalność we Włoszech. Tym samym Grupa wsparła jednego ze swoich kluczowych klientów, międzynarodowego lidera e-commerce, z którym współpracuje już w 6 krajach. Nowy magazyn o powierzchni 63 tys. mkw., spełniający wysokie normy prośrodowiskowe i z certyfikatem LEED Platinum, został uruchomiony w rekordowo krótkim czasie w pobliżu Mediolanu. Odpowiada za dostawę towarów do ponad 80 miast w północnych Włoszech.

- W Holandii, w ramach pierwszego wspólnego kontraktu po przejęciu GVT, Grupa rozpoczęła współpracę z Grupą Royal Canin, obejmującą obsługę logistyczną (10 tys. mkw.) i dystrybucję w krajach Beneluksu. 

- W Polsce Grupa uruchomi dla jednego z głównych graczy branży wyposażenia wnętrz nowy magazyn e-commerce o powierzchni 25 tys. mkw., w okolicach Warszawy.

Perspektywy rozwoju biznesu
Po dobrym początku roku, ID Logistics zamierza utrzymać dynamiczne tempo rozwoju, koncentrując się na zwiększaniu wydajności nowych projektów oraz uruchamianiu kolejnych, zaplanowanych na ten rok. Grupa uważnie obserwuje rozwój sytuacji makroekonomicznej i zwraca uwagę na konieczność wsparcia klientów. Po zakończeniu integracji w ramach ostatnich przejęć, ID Logistics skupi się na możliwościach rozwoju wynikających z nowych synergii.

(źr. ID Logistics)

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.