Konto pracodawcy


Skarb Państwa dokapitalizuje logistykę Poczty Polskiej – wyda 190 mln zł!

Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej S.A. w wysokości 190 mln zł. Skarb Państwa jako właściciel Poczty zainwestuje w jej rozwój infrastruktury logistycznej. Jest to pierwsze dokapitalizowanie od momentu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną w 2009 roku. Zgodnie z założeniami strategii Poczty Polskiej na lata 2021–2023 Spółka planuje, w perspektywie 3 lat, wydać na inwestycje 1,2 mld złotych.

Decyzja nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej kwotą 190 mln zł, które przeznaczone są wyłącznie na realizację projektu Architektury Sieci Logistycznej (ASL), umożliwi Spółce sfinansowanie, tej planowanej od wielu lat inwestycji. To jeden z kluczowych i strategicznych projektów realizowanych obecnie przez narodowego operatora. Poczta będzie sukcesywnie przekształcać swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.

- Dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełniącego nadzór właścicielski nad Spółką, rozwój Poczty Polskiej jako firmy kurierskiej jest jednym z najwyższych priorytetów. Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Podjęta decyzja jest historyczna i kluczowa. Potwierdza wsparcie dla strategii rozwoju Spółki obranej przez obecny Zarząd - powiedział Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Celem projektu ASL jest poprawa efektywności (wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek) aktualnej sieci logistycznej. Planowana kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 0,8 mld zł w latach 2021–2025.
Poczta Polska, zgodnie z założeniami strategii na lata 2021–2023, planuje zwiększyć swój udział także na rynku usług KEP. Spółka konsekwentnie stawia na rozwój perspektywicznego obszaru e-commerce, zarówno pod względem oferty, jak i modernizacji infrastruktury. Jednym z kluczowych elementów tego procesu są inwestycje w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów.
Planowane wydatki na inwestycje, przede wszystkim na logistykę i cyfryzację, to kwota 1,2 mld złotych w ciągu 3 lat. Finansowanie inwestycji w dużej mierze będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią, Poczta Polska planuje część wydatków sfinansować ze środków własnych, ale istotne będzie także pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

- Na pełną wartość zaplanowanych modernizacji składają się środki z dokapitalizowania, środki wypracowane w kolejnych latach przez Spółkę oraz finansowanie dłużne, np. kredyty. Inwestycja realizowana będzie w ciągu najbliższych kilku lat i obejmie budowę i umaszynowienie węzłów logistycznych. Bez dokapitalizowania niemożliwa byłaby realizacja zaplanowanych w strategii Poczty Polskiej inwestycji w zakładanym czasie, a działając na bardzo konkurencyjnym rynku chcemy przyspieszyć realizację zmian w architekturze sieci logistycznej Poczty Polskiej - podkreśla Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej, umożliwiająca płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów do sieci docelowej, mającej na celu obsłużenie zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) i e-commerce. Wdrożenie projektu ASL ma na celu unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która w perspektywie najbliższych latach pozwoli Spółce na realizację celów logistycznych, stanowiących jeden z filarów strategii Spółki, oraz dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych. Realizowany projekt obejmuje inicjatywy i działania niezbędne do modernizacji obecnej sieci logistycznej. Kluczowymi elementami sieci i jednocześnie celem wdrożenia ASL jest umaszynowienie 3 istniejących sortowni oraz budowa nowoczesnych sortowni na gruntach Poczty Polskiej w Szczecinie, Olsztynie oraz Białymstoku, a także najem i wyposażenie w sortery paczkowe obiektów do opracowywania paczek w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie.

- Jedną z pierwszych decyzji jakie podjęła Spółka jest zakup 3 sorterów paczkowych, które w ciągu dwóch lat powstaną w sortowniach we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i Lublinie. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie w Warszawie drugiej sortowni, nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej. Naszym celem jest pozycja lidera na rynku kurierskim, rozwojowi infrastruktury logistycznej będzie towarzyszyć zmiana oferty usług, na jak najlepiej dostosowaną do potrzeb naszych klientów – dodaje Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W celu otrzymania środków Poczta Polska musiała spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 (Dz.U z 2021 r. poz. 449), w tym m.in. przedstawienie Biznesplanu Spółki wraz z pozytywnym wynikiem Testu Prywatnego Inwestora, potwierdzającym rynkowy charakter inwestycji. Wniosek o objęcie akcji został złożony w KPRM w kwietniu br., zaś prace związane z jego przygotowaniem we współpracy z MAP rozpoczęły się w 2020 roku. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została poprzedzona zawarciem umowy inwestycyjnej, która określa warunki wykorzystania przez Pocztę Polską S.A. kwoty 190 mln zł. Następnym krokiem po decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest zawarcie przez Pocztę Polską i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów umowy objęcia akcji, która określa techniczne i organizacyjne aspekty wykonania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotowe przekazanie środków na rachunek Spółki zostanie zrealizwane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

(źr. Poczta Polska)

 

 

kobiety w logistyce
Transformacje na 9. Forum Kobiet w Logistyce!?
Poznajcie laureatki tytułu „Kobieta w Logistyce 2021”
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co, jeśli mleko się wylało…
Jak wysyłać częściej i nie płacić więcej? Hillebrand o łańcuchach dostaw w b ...
Polski Ład może zmobilizować do przejścia na samozatrudnienie?
Przewozy SENT w dobie e-TOLL – nawet 10 tys. zł kary za niedopełnienie formalnoś ...
reklama
Jaki szablon CV wybrać do podania o pracę w logistyce?
L4 tuż przed odejściem z pracy - jakie konsekwencje może tworzyć?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Kondycja branży transportowej a inflacja
Jakie zmiany wywoła elektromobilność w branży TSL?
Zatory płatnicze w MŚP – które branże i regiony potrzebują wsparcia?
Biznes sięga chmur
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska szuka pomocników św. Mikołaja!
CEVA Logistics inwestuje w Afryce
OTL sprzedaje Grupie Rhenus swoje udziały w C. Hartwig Gdynia
Ruszyła budowa Prologis Park Warsaw – Żerań
Emirates inwestują 1 mld USD w nowe samoloty cargo i przebudowę samolotów pasażer ...
FedEx Express zwiększa przepustowość sieci lotniczej przed szczytem sezonu wysyłk ...
Trans.eu ogłasza nowe produkty i wielkie plany ekspansji
Konsumenci chętnie kupują w sieci „z drugiej ręki”
Valery Muyard nowym prezesem Renault Trucks Polska
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC