Dodaj ogłoszenie o pracy


CHEP osiągnął w swojej działalności neutralność węglową

Brambles, prowadzący działalność w 60 krajach za pośrednictwem marki CHEP, we wrześniu 2020 r. ogłosił udane zakończenie pięcioletniego programu zrównoważonego rozwoju oraz uruchomienie jeszcze bardziej ambitnego programu, którego celem jest stworzenie pionierskich regeneracyjnych łańcuchów dostaw. W ramach nowego programu firma zobowiązała się dążyć do ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim, a także do realizacji celu dotyczącego emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu dostaw wyznaczonego na podstawie danych naukowych.

Brambles ogłosił właśnie osiągnięcie neutralności węglowej w całej swojej działalności. Dotyczy to również operacji CHEP w Polsce. Oznacza to, że poziom emisji netto CO2 generowanych przez firmę został ograniczony do zera w zakresie 1 (emisje bezpośrednie generowane przez spalanie paliwa) oraz w zakresie 2 (emisje pośrednie wynikające z produkcji zakupionej energii elektrycznej) wskazanych w standaryzowanym dokumencie Greenhouse gas (GHG) Protocol.

Neutralność węglowa w zakresie 1 i 2 to pierwszy krok w stronę ambitnej i jeszcze bardziej wymagającej dekarbonizacji całego łańcucha dostaw firmy Brambles, w tym emisji generowanych przez działalność podwykonawców (zakres 3). Aby to osiągnąć, firma określi cel oparty na danych naukowych dotyczący emisji pozostających pod jej bezpośrednią kontrolą oraz generowanych w ramach łańcucha dostaw.

- To krok milowy, który napawa mnie prawdziwą dumą - stwierdził Graham Chipchase, dyrektor generalny firmy Brambles. - Ale to nie koniec pracy. Prawdziwe wyzwanie, jakie stoi przed naszą firma, to zachęcanie klientów i dostawców do osiągnięcia neutralności węglowej we własnej działalności. Będziemy pogłębiać współpracę i wspólnie podejmować nowe inicjatywy, aby wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz najlepsze dostępne produkty i usługi o charakterze nisko- lub zeroemisyjnym w celu dekarbonizacji naszego całego łańcucha dostaw.

Brambles jest pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym i obniża emisję dwutlenku węgla od ponad 70 lat, w tym w ramach ambitnego planu zrealizowanego w latach 2015–2020. W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat i oferuje swoje usługi ponad 900 klientom. Jednak mimo pozycji lidera firma może zredukować poziom emisji netto do zera wyłącznie z pomocą inicjatyw związanych z kompensacją dwutlenku węgla. Właśnie dlatego Brambles offsetuje pozostałe, niemożliwe do wyeliminowania emisje, inwestując w projekty ponownego zalesiania, takie jak rekultywacja zniszczonych pastwisk w Urugwaju. Takie działanie generuje wysokiej jakości kredyty węglowe z certyfikatem Verified Carbon Standard (VCS).

Ponadto w ostatnim czasie firma Brambles przystąpiła do stowarzyszenia 1t.Org Corporate Alliance działającego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to międzybranżowa społeczność firm, których celem jest ochrona, odbudowa i zasadzenie 1 biliona drzew do 2030 roku. Kolejnym niezbędnym elementem umożliwiającym ograniczenie poziomu emisji netto do zera jest zakup energii odnawialnej. W ostatnich latach firma Brambles podjęła szeroko zakrojone działania w celu bezpośredniego zakupu energii odnawialnej w wielu regionach, w których prowadzi działalność. W efekcie w 2020 roku poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez firmę wyniósł ponad 70%. W związku z pozostałą energią firma kupuje certyfikaty Energy Attribute Certificates (EACs) na całym świecie. Taki certyfikat potwierdza, że wygenerowano i odprowadzono do sieci określoną liczbę megawatogodzin energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(źr. Brambles)

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.