Konto pracodawcy


Prologis Etyczną Firmą 2020 w Polsce!

Prologis przyznano tytuł Etycznej Firmy 2020. Nagroda podkreśla status odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego na polskim rynku. Nagroda przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu tym firmom, które odznaczają się najlepszymi praktykami biznesowymi, zweryfikowanymi w procesie audytu przez PwC Legal. Tytuł Etycznej Firmy to dowód na to, że wieloletnie zaangażowanie w budowanie przejrzystej, uczciwej oraz skoncentrowanej na potrzebach klienta i pracowników organizacji jest słusznie obraną drogą.

- Ta nagroda to świadectwo wiodącej pozycji Prologis w branży oraz dowód na to, że nasze działania wykraczają daleko poza ściany i dachy magazynów. Tytuł Etycznej Firmy to dla nas nieskrywany powód do dumy, ale także zobowiązanie - aby z wytrwałością doskonalić wypracowane standardy, z pasją dzielić się swoim doświadczeniem, promować etyczne podejście do biznesu i inspirować tym innych – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

W procedurze konkursowej, szczegółowej ocenie poddane były m.in. zasady uczciwej konkurencji stosowane przez firmę, aktywna praca na rzecz zwiększania transparentności, oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpraca z partnerami biznesowymi, jak również relacje budowane z pracownikami i społecznościami lokalnymi. 
Jurorzy z uznaniem odnieśli się do zaangażowania Prologis w projekty dedykowane pracownikom, ich rodzinom oraz społecznościom, wśród których działamy. W ramach ogólnoeuropejskiego programu "Recharge", prowadzonego przez zewnętrznych specjalistów, firma stara się pomagać pracownikom zachować harmonię i odzyskać energię w czasie, gdy od wielu miesięcy pracują wszyscy zdalnie. Innym przykładem jest specjalny program wsparcia dla pracowników i ich rodzin – Prologis oferuje dostęp do niezależnych doradców, którzy pomagają w wielu kwestiach – od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka, po konsultacje finansowe czy prawne. W działaniach stawia na bardzo rzeczowe wsparcie – firma przekazała pracownikom fundusze, aby mogli wyposażyć swoje domowe biuro w niezbędny sprzęt, a w przypadku zamknięcia szkół czy przedszkoli pokrywa koszt płatnej opieki nad dziećmi, oferuje też pożyczki dla osób, których partnerzy utracili pracę.

W trudnym czasie pandemii Prologis nie pozostawił też bez pomocy najbardziej potrzebujących, którzy są najbliżej w loklanych społecznościach. W ramach europejskiej akcji charytatywnej „Dock Doors of Giving” przez cały grudzień wsparcie otrzymało 91 lokalnych organizacji, w postaci pomocy materialnej i finansowej – w sumie firma przekazała potrzebującym ponad 275 tys. euro. W Polsce, Prologis działał między innymi na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy i Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. Z kolei w Mountain Challenge, podczas którego pracownicy firmy „wspięli się na Rysy” – a dokładnie musieli razem pokonać 834 piętra w dowolnym miejscu - wzięło udział więcej osób niż oczekiwano, dzięki czemu firma przekazała środki finansowe na rehabilitację małego chłopca.

- Zaangażowanie na rzecz środowiska, społeczności i odpowiedzialnego, etycznego prowadzenia biznesu jest od lat fundamentem strategii Prologis. Tytuł Etycznej Firmy 2020 przyznany Prologis w Polsce to wyraz docenienia naszych codziennych, lokalnych praktyk, które składają się na cenną wartość dodaną i owocują pozytywnymi zmianami w przyszłości - podkreśla Marta Tęsiorowska, vice president, Head of Marketing & Communications Prologis w Europie.

Konkurs „Etyczna Firma” jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce, promującą firmy oznaczające się najlepszymi, godnymi naśladowania praktykami biznesowymi. Nagrody przyznawane są od 7 lat przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu, w oparciu o rygorystyczne kryteria z zakresu etyki, transparentności oraz inicjatyw na rzecz grup interesariuszy, poddawane merytorycznej weryfikacji przez kancelarię PwC Legal.

(źr. Prologis)

kobiety w logistyce
Kolej coraz bardziej kobieca
Kobiety w logistyce wiedzą czego chcą! Jak odnajdują się na rynku pracy w czasie pandemii?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
Brexit w transporcie: sytuacja się normuje?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Z okazji 90-lecia Raben zaprasza w ekologiczną podróż po Europie
Nie tak źle na rynku przewozów intermodalnych!?
ID Logistics podsumowało wyniki za rok 2020
Grupa CCC wzmacnia zarządzanie łańcuchem dostaw
Renault Trucks podało wyniki sprzedaży za 2020 r.
Grupa Fracht rozpoczyna działalność w Meksyku i Indiach
MLP Group osiągnęło w 2020 r. ponad 170 mln zł zysku
Kuehne+Nagel i Danone przedłużają współpracę w Polsce
Kosmiczna dostawa Hillebrand - wino w nowej przestrzeni i rzeczywistości?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC