Dodaj ogłoszenie o pracy


2023: Grupa InPost zanotowała rekordowe wolumeny i zyski

Grupa InPost w 2023 roku osiągnęła spektakularne wyniki na wszystkich kluczowych rynkach. Ubiegły rok Grupa zakończyła rekordowymi poziomami zarówno jeżeli chodzi o przychody, jak i obsłużone wolumeny przesyłek oraz zyski. Przychody wzrosły o 25% r/r do poziomu 8,86 mld zł. Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 20% osiągając 892 mln sztuk. Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 59% r/r do 1,5 mld zł, a skorygowana EBITDA wzrosła o 39% r/r, osiągając 2,73 mld zł.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost, tak skomentował wyniki: „W roku 2023 osiągnęliśmy rekordowe wyniki pod względem przychodów, zysków oraz obsłużonych wolumenów. Co najważniejsze, zrealizowaliśmy nasze cele strategiczne. Pomimo wymagającej sytuacji na rynku e-commerce, w każdym z kluczowych krajów, odnotowaliśmy wzrost szybszy niż rynek. Grupa InPost posiada ponad 66 tysięcy punktów out-of-home, co czyni ją wiodącą siecią w Europie. Nasza Grupa, utrzymując pozycję niekwestionowanego lidera sieci maszyn paczkowych w Polsce, zajmuje także czołowe miejsce pod względem wielkości sieci w Wielkiej Brytanii. Niedawno staliśmy się również numerem 1 pod względem liczby maszyn paczkowych we Francji. W Polsce nieustannie doskonalimy jakość oferty, co przekłada się na bardzo dobre oceny użytkowników. W badaniach Kantar z listopada 2023, Grupa InPost po raz kolejny otrzymała najwyższy w branży wskaźnik NPS na poziomie 80 pkt. Dodatkowo, aż 94% polskich klientów, robiących zakupy online, wybiera Paczkomat® InPost jako preferowaną formę dostawy. Ubiegłoroczny szczyt zakupowy po raz kolejny udowodnił, że InPost jest niezawodnym i preferowanym partnerem dla klientów i handlowców. We Francji, gdzie Grupa działa pod marką Mondial Relay, pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia, nie tylko rośliśmy szybciej niż rynek, ale także zanotowaliśmy wzrost wolumenów B2C na poziomie 23% rok do roku. Mondial Relay jest na początku swojej ekspansji pod względem zwiększania skali prowadzonych operacji, poprawie jakości i rozbudowie sieci. Rok 2023 był dla nas przełomowy w Wielkiej Brytanii. Mamy teraz znacznie lepsze i bardziej skalowalne rozwiązanie logistyczne. W rezultacie osiągnęliśmy zdecydowany wzrost obsługiwanych wolumenów oraz rentowność na poziomie EBITDA. Obecnie koncentrujemy się na przyspieszeniu ekspansji sieci oraz poprawie jakości usług. Jestem również dumny z postępów, jakie poczyniliśmy we wdrażaniu naszej strategii ESG. Dostawy przez Paczkomat® InPost to najbardziej ekologiczna forma dostarczania przesyłek. Dzięki dużej gęstości naszej sieci, na ostatniej mili generujemy aż o 98% niższą emisję dwutlenku węgla w porównaniu z dostawami kurierskimi InPost . Nasze wysiłki i strategia ESG zostały ostatnio docenione przez włączenie InPost do indeksu Euronext AEX ESG oraz wyższe ratingi. Carbon Disclosure Project przyznał Grupie InPost ocenę -A, przy globalnej średniej ocenie dla biznesu logistycznego wynoszącej C, co potwierdza skuteczność naszych działań w walce ze zmianami klimatycznymi. Podsumowując nasze dotychczasowe osiągnięcia chciałbym także podkreślić, że patrzę z optymizmem w przyszłość, jeżeli chodzi o realizację naszych planów strategicznych.”

Kluczowe informacje
• Wzrost wolumenów: W IV kwartale 2023 r. wolumeny osiągnęły poziom 268,2 mln, po wzroście o 21% r/r. Wzrosty notował zarówno rynek w Polsce, jak i rynki zagraniczne, odpowiednio o 17% i 28% r/r.
• Przychody Grupy: W IV kwartale 2023 r. Grupa osiągnęła znaczący wzrost przychodów do poziomu 2,66 mld zł, czyli więcej o 23,7% r/r. Było to głównie spowodowane zwiększeniem wolumenów w Polsce i Wielkiej Brytanii.
• Znaczący wzrost skorygowanej EBITDA: Skorygowana EBITDA Grupy osiągnęła poziom 846,3 mln zł, co oznacza wzrost o 44,5% r/r. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła poziom 31,8%. EBIT Grupy wzrósł aż o 79,1% r/r, a marża EBIT wyniosła 19,3% w IV kw. 2023 r., wobec 13,4% rok wcześniej. W IV kwartale 2023 r., po raz pierwszy w historii, wszystkie rynki notowały dodatni zysk EBITDA.
• Dodatnie wolne przepływy pieniężne i redukcja poziomu zadłużenia netto: W IV kwartale 2023 r. Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow) w wysokości 243,2 mln zł. W Polsce FCF wyniosły 391,8 mln zł, co odpowiada 53% konwersji FCF / skorygowana EBITDA, umożliwiając finansowanie szybkiej ekspansji Grupy w Europie. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto Grupy spadł do 2,2x w IV kwartale 2023 r. w porównaniu do 3,2x w IV kwartale 2022 r.
• Wolumeny w Polsce: W IV kwartale 2023 r. InPost obsłużył 175,4 mln przesyłek, czyli o 17% więcej r/r. Wzrost był większy niż wzrost rynku e-commerce, który zwiększył się o 12%.
• Mondial Relay – silny wzrost B2C: Mondial Relay obsłużył w IV kwartale 2023 roku o 9% więcej przesyłek. Było to spowodowane silnym wzrostem w segmencie B2C, aż o 31% r/r. Silna kontrola kosztów logistycznych i oszczędności na ostatniej mili umożliwiły poprawę skorygowanej marży EBITDA r/r do 12,6% (z 11,1% rok wcześniej).
• Poprawa rentowności EBITDA w Wielkiej Brytanii: W Wielkiej Brytanii w ostatnim kwartale ubiegłego roku InPost dostarczył 17,2 mln paczek, aż o 169% więcej r/r. Wielka Brytania odnotowała kolejny zyskowny kwartał na poziomie skorygowanej EBITDA, która wyniosła 21,6 mln zł (skorygowana marża EBITDA osiągnęła poziom 12,4% wobec 9% w III kwartale 2023 r.).

Perspektywa na rok 2024

Grupa InPost oczekuje, że wzrost wolumenów w 2024 roku przewyższy wzrost rynku i po raz kolejny zwiększy swoje udziały na kluczowych rynkach. Spodziewa się, że wzrost przychodów Grupy przewyższy dynamikę wolumenów. Oczekuje także wzrostu skorygowanej EBITDA na poziomie zbliżonym do dynamiki przychodów oraz osiągnięcia rentowności na wszystkich naszych rynkach (na poziomie skorygowanej EBITDA).

W 2024 roku InPost zamierza umocnić pozycję lidera, skupiając się na zwiększaniu gęstości sieci Paczkomat® InPost w Polsce, a także na dalszym rozwoju we Francji i Wielkiej Brytanii. Grupa szacuje, że wydatki inwestycyjne wyniosą około 1,3 miliarda złotych (z wyłączeniem fuzji i przejęć), ze zwiększonym udziałem inwestycji na międzynarodowych rynkach. Przewiduje także stabilne, pozytywne przepływy pieniężne na poziomie Grupy oraz kontynuację redukcji wskaźnika zadłużenia netto. W pierwszym kwartale 2024 roku na poziomie Grupy obserwowano wzrost wolumenu nieznacznie wyższy niż ten, który odnotowano w całym roku 2023.

(źr. Grupa Integer)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.