Dodaj ogłoszenie o pracy


CEVA Logistics o wyzwaniach rynku frachtu lotniczego

Analizy i dane dotyczące rynku przewozów air cargo wskazują spowolnienie i przewiduje się, że perspektywy ekonomiczne dla branży będą trudne w całym 2023 r. Wiele czynników makroekonomicznych, które dotknęły ten rynek w trakcie pandemii utrzymuje się, a trwająca wojna w Ukrainie zakłóciła światowe przepływy handlowe i aktywność gospodarczą w różnych regionach. Do tego, jak zwraca uwagę w swoich raportach IATA, dochodzi wysoka inflacja, która będzie nadal ograniczać siłę nabywczą, osłabiając konsumpcję i globalny handel.

Znamiennym jest fakt, że wartość indeksu PMI (Purchasing Managers Index), czyli wskaźnika aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym lub innych sektorach danego kraju, w ujęciu globalnym wciąż osiąga wartości poniżej krytycznego poziomu 50. Jest to o tyle istotne, iż indeks PMI jest historycznie wiodącym wskaźnikiem dla określenia popytu na transport lotniczy.

Jak będzie kształtował się rynek frachtu lotniczego i co będzie jego istotą rozwoju? Komentuje CEVA Logistics.

Rok 2023 rozpoczął się dla rynku air cargo niezbyt dynamicznie, chociaż zasoby zdolności przewozowej rosną, co było jeszcze do niedawna największym wyzwaniem. Światowy rynek transportu lotniczego cargo odnotował w styczniu spadek tonokilometrów na poziomie 14,9% (r/r), to więcej niż nawet spadki odnotowywane przed pandemią (11%). Druga połowa lutego przyniosła spadki w globalnych przewozach na poziomie 21% porównując do analogicznego okresu z roku 2022, z czego wolumeny z obszaru Azji Pacyficznej skurczyły się aż o 39%. Warto jednak zaznaczyć, że porównywalność rok do roku została zachwiana z uwagi na fakt, iż obchody Świąt Lunar New Year w roku 2023 rozpoczęły się aż 10 dni wcześniej niż w ubiegłym roku, czyli 22 stycznia. Analizując globalne trendy w zakresie zdolności przewozowej widzimy, że w styczniu 2023 wzrosła ona o 3,9% (r/r), co odzwierciedla odbudowę jej potencjału, szczególnie w pasażerskich liniach lotniczych, gdzie współczynnik załadunku cargo wyniósł 44,8% - tak wskazują raporty IATA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej przewoźników lotniczych. W lutym jednak nastąpił spadek do 2,6%, co warte podkreślenia w tym okresie najbardziej widoczna różnica dotyczyła relacji Daleki Wschód – Europa (aż 23%).

Wzrośnie znaczenie frachtu lotniczego
Jak przewiduje CEVA Logistics, do końca roku utrzyma się trend do zwiększania dostępnej przepustowości, zwłaszcza w przypadku długodystansowych lotów pasażerskich. Wraz z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, na kluczowych szlakach handlowych widoczny jest wzrost zdolności przewozowych samolotów szerokokadłubowych. Tego typu długodystansowe loty pasażerskie są dobrze dostosowane do przewozu ładunków (przykładem mogą być szlaki handlowe Azja - Ameryka Północna i Azja - Europa). Jeśli chodzi o stawki, to, niezależnie czy są gwarantowane umową czy spotowe, mogą się różnić w zależności od trasy handlowej. Na niektórych szlakach mogą być nawet niższe niż przed pandemią, natomiast na głównych szlakach pozostaną na stałym poziomie, ze względu na utrzymany popyt.
Na popyt będzie miał wpływ spodziewany spadek poziomu zapasów na rynku. W drugiej połowie roku zapotrzebowanie na usługi air cargo powinno więc wzrosnąć, co będzie się wiązać z koniecznością uzupełniania zapasów i zapewnieniem szybkich dostaw towarów na rynek.
Odpowiadając na wyzwania rynku, CEVA uruchomiła w 2021 r. usługę SkyCapacity, gwarantującą klientom dostęp do globalnej sieci aircargo. CEVA zainwestowała też w Time Critical Solution, które zapewnia transport dla przesyłek pilnych i niestandardowych. W swojej siatce połączeń oferuje dziesiątki lotów tygodniowo, gwarantując klientom powierzchnię ładunkową. W ramach CEVA SkyCapacity obsługiwane są różne kierunki do/z Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz Azji. CEVA powołała także dedykowany zespół specjalistów, którzy zapewniają globalne wsparcie 24/7 dla niestandardowych przesyłek aircargo. Operator wzmocnił też program SKYCAPACITY, rozszerzając certyfikację IATA CEIV Lithium Battery o 5 lokalizacji oddziałów lotniczych CEVA.

Globalnie spadki, lokalnie wzrosty
Patrząc na rynek polski, to sytuacja wygląda całkiem odwrotnie do globalnych trendów. Największe lotniska w Polsce odnotowały w roku poprzednim niemałe wzrosty. Na przykład w Katowicach, na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w 2022 r. 40 tys. 646 ton frachtu, tj. o 8542 ton więcej (o 26,6 proc.) niż w 2021 r. To najlepszy roczny rezultat w historii lotniska – po raz pierwszy przekroczono tam granicę 40 tys. ton towarów w skali roku. Podobnie było na lotnisku Warszawa Okęcie, gdzie przeprowadzono 2312 operacji cargo i odprawiono ponad 111 000 ton towarów, w tym przeszło 9 500 ton przesyłek pocztowych. Polskie lotniska tylko po trzech kwartałach ub.r. w przewozach lotniczych cargo odnotowały wzrost o 48,9 proc. w stosunku do 2021 roku i o 157,4 proc. w stosunku do 2019 roku. Łącznie przewieziono prawie 141 tys. ton cargo lotniczego i obsłużono 8,6 tys. operacji lotniczych cargo. Ten rok, po części z uwagi na przepływy związane z dostawami dla Ukrainy, nie powinien odnotowywać też spadków na polskich lotniskach. Wyzwaniem może być utrzymanie płynności operacji lotniczych i obsługi celnej, a także ruchu ładunków z / do lotnisk. Liczyć się będą partnerzy, którzy oferują wysoki standard obsługi we frachcie lotniczym, a przy tym zgodny ze zrównoważonym rozwojem.

Zaangażowanie w rozwój zrównoważonego transportu lotniczego
W 2021 r. CEVA Logistics przystąpiła do United Airlines Eco-Skies Alliance SM, pierwszego programu na świecie ukierunkowanego na współpracę największych światowych korporacji z liniami lotniczymi na rzecz zrównoważonego rozwoju we frachcie lotniczym. CEVA była jednym z członków założycieli tego Sojuszu.
- CEVA zobowiązała się do spełnienia najwyższych norm środowiskowych i obsługuje ładunki wymagające specjalnych certyfikatów tj. do obsługi baterii litowych, czy produktów pharma. CEVA jako dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, w tym frachtu lotniczego, morskiego, drogowego, logistyki kontraktowej a także usług celnych i project cargo jest w stanie spełnić najwyższe wymagania klientów. W czasach trudnych dla gospodarki globalnej stanowi to ogromne wsparcie w utrzymaniu niezawodności łańcuchów dostaw, a tego właśnie oczekują klienci na całym świecie – podsumowuje Ewa Włodarczyk, Head of Air Freight, CEVA Logistics.

(źr. CEVA Logistics)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.