Dodaj ogłoszenie o pracy


Czas Pomagania w DB Schenker ma już 15 lat!

W tym roku DB Schenker świętuje 15. urodziny wyjątkowego programu – wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania”. Od 2008 roku wiosną i w okresie przedświątecznym setki pracowników firmy angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności wokół oddziałów firmy w całej Polsce.

Czas Pomagania trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Co roku, w ramach dwóch edycji programu, czyli Zielonego i Świątecznego Czasu Pomagania, około 20% pracowników firmy realizuje kilkadziesiąt projektów. Do udziału w akcjach wolontariusze DB Schenker zapraszają klientów, kierowców i przewoźników, z którymi współpracują na co dzień, ale też swoje rodziny i bliskich. W ciągu 15 lat funkcjonowania programu wolontariatu pracowniczego udało się zrealizować aż 832 projekty. To blisko 50 tys. godzin pracy na rzecz 80 tys. beneficjentów pomocy.

- Jestem nieustannie pod wrażeniem chęci niesienia pomocy i pomysłowości naszych wolontariuszy – mówi Dagmara Głowacka, CPO North&East Europe DB Schenker. - Naturalnie myślę także o wolontariacie nie tylko jako narzędziu pomocy, ale i… inwestycji. Nasi wolontariusze co roku inwestują czas, energię i swoje emocje. Otrzymują w zamian świadomość dostarczenia realnej pomocy, poczucie satysfakcji i sensu, albo okazję do poznania nowych ludzi i spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy. Jako firma natomiast inwestujemy kapitał, a zwrotem z tej inwestycji jest z jednej strony rozwój naszych pracowników, a z drugiej ich wkład w rozwój odpowiedzialności społecznej – dodaje.

Centralny parasol i lokalna decyzyjność
To, jakie projekty realizowane są w ramach Czasu Pomagania, jest odzwierciedleniem lokalnych potrzeb zdiagnozowanych przez pracowników DB Schenker. Założenia programu powstały nie na poziomie centralnym, ale na bazie wyników wewnętrznego badania. Przyniosło ono odpowiedzi – czy i w jaki sposób pracownicy chcieliby się zaangażować w wolontariat. Firma stworzyła więc pewne ramy i zasady programu, ale o kształcie konkretnych projektów decydują pracownicy. 15-letnie doświadczenie pokazuje, że to jeden z kluczowych warunków sukcesu. To właśnie osoby zatrudnione w poszczególnych oddziałach na terenie całej Polski najlepiej wiedzą, w jaki sposób i komu pomagać w lokalnym środowisku. Dzięki temu projekty tym bardziej nabierają autentyczności, poczucia sensu i wymiernej wartości, a do tego są impulsem do działania dla innych. Dziś Czas Pomagania jest nierozerwalną częścią kultury DB Schenker i stanowi zastrzyk pozytywnej energii dla setek osób w firmie i jej otoczeniu.

Jak to działa?
Program Czas Pomagania realizowany jest od 2008 r. na zasadzie konkursu. Pracownicy każdego roku mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty w dwóch edycjach: wiosennej – Zielony Czas Pomagania i okołoświątecznej – Świąteczny Czas Pomagania. Od początku istnienia programu proponowane przez wolontariuszy inicjatywy ocenia kapituła złożona z kluczowych managerów firmy. Doceniane są m.in.: skala zaangażowania pracowników i partnerów, ciekawy pomysł i wartość dla beneficjentów. Charakter projektów jest bardzo różnorodny – charytatywny, edukacyjny, ekologiczny czy związany z bezpieczeństwem na drogach. Pomoc otrzymują lokalne organizacje i fundacje, domy dziecka, seniorzy, świetlice, hospicja, osoby chore, uchodźcy czy osoby w kryzysie bezdomności. Wiele projektów to także pomoc niesiona zwierzętom.

(źr. Db Schenker)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.