Konto pracodawcy


Akademia Logistyki DHL zgromadziła rekordową liczbę uczestników

Około 200 osób, klientów i partnerów DHL Global Forwarding, zgromadziła tegoroczna czerwcowa edycja Akademii Logistyki DHL. To inicjatywa, realizowana od kilku lat, która cieszy dużym uznaniem klientów operatora. W ramach corocznych spotkań, odbywających się w Warszawie, omawiane są przede wszystkim tematy związane z regulacjami prawnymi (celno-podatkowymi) i obrotem handlowym z zagranicą. Do wystąpień zapraszani są zarówno eksperci z rynku, jak i ze struktury globalnej DHL Global Forwarding.

W tym roku skupiono się na zmianach w ustawie o VAT oraz na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku. Do prezentacji zaproszono, doradców i prawników z firmy ATNEO Celne Doradztwo Podatkowe, w gronie których były takie nazwiska jak: Piotr Pogorzelski – prawnik partner zarządzający (wcześniej wieloletni pracownik administracji celno-skarbowej, znany na rynku TSL wykładowca i ekspert),  Sylwia Grzesiak-Swatowska menedżer, Sylwester Witalis partner zarządzający oraz Rafał Pogorzelski partner zarządzający. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli DHL Global Forwarding z Chin, którzy mówili o rozwoju gospodarki chińskiej, możliwościach wymiany handlowej, a przede wszystkim na temat rozbudowy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Opodatkowanie VAT transakcji i inne zmiany w należnościach celno -podatkowych
Zainteresowanie wzbudziły tematy związane z nowelizacją Dyrektywie VAT, a za tym również przepisów krajowych o VAT, dotyczących transakcji wielostronnych (łańcuchowych) oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. oraz rozporządzenia wykonawcze (2018/1912 i 2018/1909) przewidują krótkofalowe (przejściowe) usprawnienia obecnego systemu, tj. nowe warunki zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w odniesieniu do WDT; zmiany w zakresie opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych oraz harmonizację przepisów dotyczących korzystania z magazynów konsygnacyjnych. Zmiany te zostaną zaimplementowane w państwach UE od 1 stycznia 2020 r. Eksperci ATNEO omówili szczegółowo przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011. Zwrócili również uwagę na zwiększoną odpowiedzialność finansową za należności celno-podatkowe. Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego potwierdziły wyrażony już na gruncie poprzednich przepisów unijnego prawa celnego zakres odpowiedzialności fiskalnej (cło/podatki) również osób fizycznych – działających na rzecz importera/eksportera, odwołując się do szeroko rozumianej „należytej staranności”. Odrębne wystąpienie poświęcono też Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS miałby być instrumentem zapewniającym podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT.
Przedstawiciele ATNEO wspomnieli również o obowiązkowym split payment. Projekt ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP), co oznacza, że obligatoryjne stosowanie MPP ma zasadniczo obejmować płatności faktur dokumentujących transakcje: okonane wyłącznie pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, wynosi lub przekracza kwotę 15 000 zł netto; dotyczące dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (tj. obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT); których przedmiotem są dostawy lub usługi inne niż wynika to z ww. załączników – m.in. dostawy części i akcesoria do pojazdów silnikowych; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz 150 pozycji towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawiera projektowany załącznik nr 15. Projekt zakłada wejście tych przepisów w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkami w nim określonymi.
Na koniec Piotr Pogorzelski omówił możliwe następstwa celne i podatkowe w przypadku BREXITu. Jednakże na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie potwierdzić, jak będą funkcjonować przepisy prawa po wyjściu UK z UE z uwagi na brak porozumienia i umowy wyjścia.

Jeden pas i jedna droga a gospodarka Chin
Równie ciekawe tematy poruszyli przedstawiciele DHL Global Forwarding China - Timothy Cheng, district Head - South China, przybliżył najnowsze dane dotyczące rozwoju chińskiej gospodarki, a także możliwości przewozowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na trasie Chiny – Europa. Wzrost gospodarczy Chin znajduje się obecnie pod presją spadkową. W pierwszym kwartale 2019 r. PKB Chin wzrósł o 6,4 proc. Jednakże nie ma powodów do obaw, gdyż ożywienie w handlu zagranicznym obserwuje się od 2017 r., a indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle wzrósł z 49,3 w lutym 2019 roku do 50,5 w marcu 2019 roku. Struktura ekonomiczna uległa dalszej poprawie, ale wszystko zależy od wsparcia polityki rządowej. W marcu 2019 r. eksport (w przeliczeniu na USD) wzrósł o 14,2 proc., podczas gdy import (w przeliczeniu na USD) zmniejszył się o 7,6 proc., co dało nadwyżkę handlową w wysokości 32,7 mld USD. Z pewnością znaczący wkład w poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej wniosła inicjatywa "Belt and Road Initiative" (BRI). Dzięki niej nastąpił postęp w rozwoju i korzystaniu z infrastruktury oraz inwestycji międzynarodowych na drogach i kolei.  
Celem inicjatywy BRI - Jeden pas i jedna droga jest stworzenie infrastruktury dla nowej sieci transportowej (na Nowym Jedwabnym Szlaku) w Azji i poza nią, wzmocnienie połączeń między Azją, Europą i Afryką Wschodnią, obejmującej ponad 40 krajów.  

To tylko część tematyki tegorocznej Akademii Logistyki DHL, która z pewnością była trafiona. Przez cały dzień padło wiele pytań trwały ożywione dyskusje w kuluarach, a zaproszeni gości już zapowiedzieli udział w kolejnym spotkaniu.

(opr. BT)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC