Dodaj ogłoszenie o pracy


Co drugi Polak, wybierając kuriera zwraca uwagę na ekologię

Rosnąca liczba przesyłek w obiegu międzynarodowym przekłada się nie tylko na wyzwania operacyjne stawiane przed branżą logistyczną, ale także środowiskowe. Dążenie przez firmy do neutralizacji śladu węglowego i szeroko rozumiana troska o przyrodę wynika też z potrzeb konsumentów. Jak wskazuje badanie, zrealizowane przez agencję badawczą SW Research na zlecenie DHL Express Polska, niemal co drugi respondent nadający i odbierający przesyłki zagraniczne (47%) podczas wyboru firmy kurierskiej zwraca uwagę na jej działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Ekologiczne postawy konsumentów mogą przekładać się na wybór usług kurierskich, które są bardziej przyjazne środowisku. Jednym z przykładów, jak zmniejszyć ślad węglowy, jest rezygnacja z usługi door-to-door na rzecz przekierowania przesyłki do punku odbioru. Blisko 60% uczestników badania deklaruje, że ma tego świadomość. Co ciekawe, spośród badanych, którzy nie znali zależności między rodzajem usługi kurierskiej a jej wpływem na środowisko, niemal co trzeci jest skłonny przekierować przesyłkę do PUDO (ang. Pick Up, Drop Off), aby przyczynić się do redukcji śladu węglowego swojego zamówienia.

Proekologiczne podejście króluje natomiast w najmłodszej grupie wiekowej i to właśnie wśród przedstawicieli generacji Z wiedza, wrażliwość i otwartość na kwestie redukcji śladu węglowego jest najbardziej zauważalna. Pokolenie to ma najwyższą spośród badanych świadomość o możliwości redukcji emisji CO2 dzięki przekierowaniu przesyłki do punktu odbioru (niemal 70%). Blisko 55% z nich deklaruje też, że wybierając firmę kurierską, uwzględnia na działania proekologiczne przewoźnika.
– Zauważamy, że coraz więcej naszych klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych, zwraca uwagę na aspekt śladu węglowego i wybiera przewoźnika przez pryzmat jego działań na rzecz dekarbonizacji. Bardzo nas to cieszy, choć mamy świadomość, że potrzebna jest dalsza edukacja w kwestii redukcji śladu węglowego w trosce o przyszłe pokolenia. Chcemy, aby firmy oraz konsumenci, korzystający z naszych przewozów byli częścią tej środowiskowej rewolucji w logistyce – podsumowuje Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express Polska.

(źr. DHL Express)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.