Dodaj ogłoszenie o pracy


Nowe prawo nie zahamuje rozwoju firm przewozowych? - rozmowa z Andrzejem Bogdanowiczem dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrasruktury

Rozmowa z Andrzejem Bogdanowiczem Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury

4 grudnia zaczną obowiązywać w Polsce przepisy unijnych Rozporządzeń nr 1071, 1072 i 1073, które wprowadzą nowe uwarunkowania wykonywania usług transportu drogowego.  Czas ucieka, a ze strony Ministerstwa Infrastruktury nie ma jeszcze żadnej informacji w jaki sposób te uwarunkowania zostaną zaimplementowane do polskich warunków?

- Prawo unijne w randze rozporządzenia stosuje się wprost. Te akty prawne znane są od co najmniej ubiegłego roku. To, co powinno zrobić Ministerstwo Infrastruktury to stworzyć niezbędne mechanizmy prawne, które np. wskażą organy właściwe do kontroli, podmioty zobowiązane, nowe wzory dokumentów, czy inne uwarunkowania administracyjne umożliwiające wdrożenie "pakietu drogowego" tych trzech Rozporządzeń. Te wszystkie mechanizmy wprowadzi nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, której projekt jest już gotowy. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa od 11 sierpnia, a 25 sierpnia został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Czy ustawa doprecyzowuje niektóre zmiany, jak chociażby nowe certyfikaty kompetencji zawodowych, co stanie się z certyfikatami uzyskanymi do 4 grudnia?

- Wiem, że ta zmiana wzbudza wiele emocji wśród przewoźników, ale myślę że niepotrzebnie. Certyfikaty międzynarodowe bezpośrednio na podstawie Rozporządzenia 1071 są uznane za ważne bezterminowo. Natomiast prawo unijne zawarte w "pakiecie drogowym" upoważnia państwa członkowskie do podjęcia analogicznej decyzji w sprawie certyfikatów krajowych. Już na początku tego roku podjęliśmy decyzję, że również certyfikaty krajowe pozostaną ważne i zrównane z certyfikatami międzynarodowymi. Natomiast ewentualnie w aktach wykonawczych  ogłosimy nowy wzór tego dokumentu. Wymiana starych dokumentów na nowe, jeżeli będzie potrzebna odbędzie się na zasadzie dokument za dokument bez formalności typu szkolenie lub egzamin. Więc wszystkie certyfikaty otrzymane do 4 grudnia nie stracą swojej mocy i pozostaną ważne, ale ich posiadacze będą musieli poddać się weryfikacji zgodnie z nowymi warunkami wynikającymi z unijnego prawa np. udowodnić dobrą reputację, niekaralność.

A co z zarządzającymi transportem, tutaj też nie ma jasności co do zakresu możliwości działalności, chodzi o limit pracy dla 4 firm i zarządzania 50 pojazdami?

- Osoba "zarządzająca transportem" została opisana bezpośrednio w Rozporządzeniu nr 1071 i nic się tutaj nie zmieni. Rozporządzenie stanowi wprost - cztery firmy i nie więcej niż 50 pojazdów. A więc praca dla 10 firm, które mają po dwa samochody nie wchodzi w grę, będzie to niemożliwe. "Cztery i firmy i nie więcej niż 50 pojazdów" -  te warunki muszą być spełnione razem. Jeżeli zarządzający transportem pracuje dla jednej firmy, która posiada 200 pojazdów, to już nie może podjąć pracy w innej firmie, bo nie spełni jednego z warunków, przekroczy limit dopuszczalnej liczby pojazdów. Rozporządzenie unijne nakłada tutaj ściśle określone ograniczenia. Zarządzający transportem będą ewidencjonowani w rejestrze unijnym. Rozporządzenie nakłada też jednoznaczne wymagania dla tych osób, jeśli ktoś nie spełni choćby jednego straci uprawnienia.

Na jakiej zasadzie osoby zarządzające transportem będą wpisywane do ewidencji, czy muszą to zrobić 5 grudnia?

- Rejestr jak i odpowiednie przepisy wykonawcze dopiero są tworzone i przez najbliższy rok na pewno będziemy pracowali jeszcze nad uruchomieniem odpowiednich aktów prawnych oraz elektronicznego rejestru przewoźników drogowych, a więc i rejestru osób zarządzających transportem, który powinien ruszyć do końca 2012r, i uzyskać interoperacyjność w ramach UE. Do rejestru trafi każdy kto zarządza transportem. Wówczas wyjdzie, czy zarządzający nie przekraczają limitów określonych w Rozporządzeniu 1071, czyli 4 firm i 50 pojazdów.

Czy Ministerstwo wyda jakieś dodatkowe wytyczne do osoby "zarządzającej transportem"?

- Nie, pozostaną tylko te wymogi, które są w Rozporządzeniu 1071.

1 strona z 3
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.