Dodaj ogłoszenie o pracy


MLP Group przedstawia cele strategiczne do 2028 r.

Grupa zakłada co najmniej podwojenie przychodów do 183-215 mln euro w 2028 r., potrojenie w ciągu pięciu lat wartości EBITDA (bez aktualizacji wyceny) do poziomu 112-132 mln euro w 2028 r., blisko trzykrotny wzrost wartości środków z działalności operacyjnej (FFO) do 51-60 mln euro w 2028 r., a także co najmniej dwukrotne zwiększenie wartości aktywów netto na akcję (NAV) do 48-56 mln euro w 2028 r.

Zarząd MLP Group przedstawił główne cele strategii rozwoju na lata 2024-2028. Ze względu na zaistniałe zmiany makroekonomiczne oraz na skutek wojny w Ukrainie, dokonana została aktualizacja celów strategicznych na rok 2024 przyjętych w strategii rozwoju na lata 2021-2024. Spółka będzie dążyć do raportowania w euro od 2025/2026 roku.

- Rynek nam sprzyja, popyt na rynku magazynowym pozostaje na stabilnym poziomie, dodatkowo część naszych konkurentów w Europie ma problemy z finansowaniem nowych inwestycji, co dodatkowo pozwala nam patrzeć optymistycznie na perspektywy rozwojowe w najbliższych lat. Aktualna sytuacja umożliwia nam pozyskiwanie nowych gruntów w Europie, co jest kluczowym czynnikiem rozwoju dla naszego biznesu. W najbliższych latach rynek niemiecko-austriacki będzie w sposób bardzo istotny kontrybuował do naszych wyników, co przyniesie bardzo pozytywne przełożenie na nasze wyniki oraz realizację celów strategicznych - powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Zgodnie z opublikowanymi założeniami skonsolidowane przychody MLP Group w 2024 r. będą mieściły się w przedziale 83-98 mln euro, co oznacza od kilku do kilkunastu procent więcej niż w minionym roku. W kolejnych latach wzrosną odpowiednio do: 111-131 mln euro, 131-155 mln euro, 156-184 mln euro, osiągając w 2028 poziom 183-215 mln euro.

Wartość EBITDA z wyłączeniem rewaluacji ulegnie potrojeniu w perspektywie kolejnych pięciu lat. I tak w 2024 r. osiągnie wartość 44-52 mln euro, w 2025 r. będzie to 64-76 mln euro, w 2026 r spodziewane jest 78-92 mln euro, w 2027 r. 95-111 mln euro, a w 2028 r. znajdzie się w przedziale 112-132 mln euro.
Z kolei wartość środków z działalności operacyjnej (FFO) będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć do osiągnięcia poziomu 51-60 mln euro w 2028 r. Dla porównania w minionym 2023 r. było to 21 mln euro.

- Skupiamy się przede wszystkim na dochodowości biznesu - wzrost EBITDA oraz maksymalizacja FFO - to są dla nas najważniejsze kryteria. Dużą wagę przykładamy do „zbilansowanego” wzrostu z zachowaniem konserwatywnych parametrów finansowych i jakości portfela najemców – dodał Radosław T. Krochta.
Zarząd MLP Group zakłada również konsekwentne zwiększenie wartości aktywów netto w przeliczeniu na akcję. W 2028 r. powinny znaleźć się w przedziale 48-56 euro, względem 23 euro w 2023 r.

(źr. MLP Group)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.