Dodaj ogłoszenie o pracy


Driving ESG ambitions forward – Grupy Raben wydała raport zrównoważonego rozwoju

Grupa Raben opublikowała swój coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju, który szczegółowo przedstawia wysiłki i postępy całej Grupy w realizacji celów ESG oraz podkreśla kluczowe inicjatywy podejmowane w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Raport prezentuje postępy jakie poczyniła firma w ciągu ostatniego roku na wszystkich 15 rynkach, na których ma swoje oddziały, w takich obszarach jak redukcja emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, budowanie środowiska pracy opartego na kulturze bezpieczeństwa oraz wdrażanie zrównoważonych praktyk w całej organizacji.

W 2022 roku Grupa Raben przystąpiła do globalnej inicjatywy Science Based Target Initiatives i wyznaczyła sobie ambitne cele dekarbonizacji, które zostały zatwierdzone przez ekspertów SBTi. Zakładają one redukcję emisji w zakresie 1 (emisje związane z użytkowaniem floty własnej, zużyciem innych paliw i środków chłodniczych) oraz zakresie 2 (zakup energii elektrycznej) do 2030 roku w porównaniu do roku 2020. Dodatkowo, firma zobowiązała się zaangażować do wspólnego wysiłku na rzecz redukcji emisji swoich stałych przewoźników.
Dzięki inwestycjom w zieloną energię, Grupa Raben już zredukowała emisję o 26,2% na poziomie całej firmy, przyczyniając się do zazielenienia logistyki kontraktowej.

W transporcie drogowym Grupa systematycznie modernizuje swoją flotę, redukując liczbę samochodów poniżej Euro V. Obecnie już ponad 88% floty (własnej i stałych przewoźników) stanowią pojazdy z silnikami z normą spalania co najmniej Euro V. Dodatkowo, wspólnie z IKEA Industry oraz Volvo Trucks, Raben Transport wdrożył zeroemisyjny, elektryczny samochód ciężarowy Volvo FM w swoim systemie transportowym. To pierwszy tak istotny krok w stronę dekarbonizacji sieci transportowej firmy.

Aby zapewnić interesariuszom firmy porównywalne informacje i niezależną ocenę dojrzałości organizacji do czasu wejścia w życie nowej dyrektywy, Raben zdecydował się poddać zewnętrznej weryfikacji z wykorzystaniem narzędzia EcoVadis, który zapewnia kompleksową ocenę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Grupa zdobyła 61 punktów i srebrny medal, znajdując się wśród najlepszych firm w kategorii Transport towarów.

Zdajemy sobie sprawę, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, dlatego niezmiennie będziemy dążyli do poprawy naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że wspólnie z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami, możemy stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla przyszłych pokoleń – powiedział Ewald Raben.

Pełny raport zrównoważonego rozwoju jest dostępny na stronie internetowej firmy pod adresem https://www.raben-group.com/about-us/sustainability

(źr. Grupa Raben)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.