Dodaj ogłoszenie o pracy


E-zakupy spożywcze coraz bardziej popularne

Sprzedaż produktów spożywczych w kanałach online w Polsce jest coraz popularniejsza. Jednak proces ten wymaga integracji wielu podmiotów i procesów. Bez rozwiązań usprawniających standaryzację nie ma mowy o efektywności e-zakupów. Jeszcze w roku 2019 poziom sprzedaży artykułów spożywczych online w Polsce szacowano na poziomie poniżej 1% w łącznej sprzedaży FMCG, głównie w dużych miastach. Dzisiaj e-grocery stało się zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym. Najnowszy raport E-grocery na świecie i w Polsce. Czy konsumenci są gotowi na zakupy spożywcze online? przygotowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania na zlecenie GS1 Polska to pogłębiona analiza rynku e-grocery w Polsce i potencjału jego rozwoju. Publikacja omawia specyfikę rynku e-grocery w Polsce oraz wszystkie modele obsługi sprzedaży w tym sektorze.

Rynek e-grocery stale rośnie ale potrzebuje standaryzacji
Jak wynika z raportu GS1 Polska, w 2020 r. e-zakupów produktów spożywczych dokonało 28% polskich internautów, co przekłada się na 65% wzrost liczby e-konsumentów w tym sektorze. Z kolei prognozy PwC wskazują na istotny wzrost wartości e-grocery w latach 2022-2026. Z szacunków wynika, że sprzedaż produktów spożywczych online będzie rosła najszybciej, średnio nawet na poziomie 40% rocznie. Autorzy raportu przywołują analizę przeprowadzoną przez PwC, z której wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku e-grocery osiągnie poziom 18 mld złotych, stanowiąc ponad 11% łącznej wartości brutto sprzedaży online. E-grocery integruje wiele podmiotów – nie tylko sprzedawców i kupujących, ale także firmy zaangażowane w realizację dostaw. Uwzględnia także różnorodne procesy, m.in. przygotowanie i odpowiednią prezentację oferty produktowej, kompletację zróżnicowanych towarowo zamówień, ich pakowanie, dystrybucję zamówień do odbiorców z koniecznością zapewnienia specyficznych warunków dostaw czy obsługę zwrotów. Autorzy raportu E-grocery na świecie i w Polsce wskazują, że zastosowanie standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych GS1 wydaje się nieodzowne dla podniesienia efektywności operacyjnej sektora e-grocery.

– W procesie identyfikacji i znakowania towarów, przesyłek i lokalizacji wykorzystywane są w większości standardowe kody kreskowe. Przesyłki wysyłane do klientów mają etykietę logistyczną zgodną ze standardem operatorów KEP realizujących dystrybucję zleconą przez interfejsy webowe. Jednak nowi na rynku dostawcy artykułów spożywczych nie korzystają w tej chwili ze standardu GS1 - ich aktywizację należy uznać za kierunek rozwoju i optymalizacji – podkreśla Magdalena Krasoń-Wałęsiak, e-commerce menedżer w GS1 Polska.

Kod kreskowy to dopiero początek
Jak podają autorzy raportu, na koniec 2020 r. Uczestnikami Systemu GS1 w Polsce było prawie 30 tysięcy przedsiębiorstw – najliczniejszą grupę stanowili producenci. Wśród nich najsilniej reprezentowaną branżą była produkcja artykułów spożywczych (prawie 4,5 tysiąca firm). Niektórzy z nich budują własne sklepy internetowe lub sprzedają na internetowych platformach handlowych. Przeprowadzone przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania badanie wskazuje, że na obecnym etapie rozwoju e-grocery standardy GS1 nie są jeszcze powszechnie stosowane.
– Standaryzacja może stać się w przyszłości istotnym katalizatorem rozwoju e-grocery. Najbardziej perspektywicznym obszarem wdrażania standardów GS1 w ramach e-grocery jest wdrażanie modeli danych produktowych, które zapewnią sprzedawcom i dostawcom e-grocery możliwość kompleksowej i jednoznacznej identyfikacji danych produktowych,a finalnie bezpieczną i sprawną obsługę procesów sprzedaży – komentuje dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Link do raportu: https://cutt.ly/fYnaXRP 

(źr. GS1 Polska)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.