Dodaj ogłoszenie o pracy


Dachser rozszerza swoją globalną sieć

Po „boomie” gospodarczym w logistyce wynikającym z pandemii koronawirusa i ogólnoświatowych zakłóceń w łańcuchach dostaw, w 2023 r. branża nieco zwolniła tempo rozwoju. Dachser był wśród firm, których rok finansowy charakteryzował się słabym popytem na usługi logistyczne wobec znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych i gwałtownego spadku stawek frachtu lotniczego i morskiego.

W rezultacie przychody Grupy spadły do około 7,1 mld euro, czyli o 12,5% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wolumen przewiezionych ładunków w transporcie spadł o 4,6% do około 77,4 miliona przesyłek, podczas gdy tonaż zmniejszył się o 6,5% do około 40,0 milionów ton.
- Pomimo słabej globalnej gospodarki i trudnego otoczenia rynkowego, w 2023 r. łańcuchy dostaw były pod znacznie mniejszym obciążeniem, co pozwoliło nam skupić się na poprawie wydajności, wykorzystaniu zdolności produkcyjnych i jakości. Jednocześnie poczyniliśmy znaczne inwestycje w rozbudowę naszych sieci.
- skomentował Burkhard Eling, CEO Dachser.

W porównaniu z rokiem 2019, ostatnim przed kryzysem, obroty w 2023 r. były o ponad 25 procent wyższe. W tym czasie Dachser odnotował obroty w wysokości około 5,7 miliarda euro.

Znacząca ekspansja globalnej sieci
W 2023 r. firma dokonała strategicznych przejęć i utworzyła nowe spółki joint venture w Holandii (Müller Fresh Food Logistics), Australii i Nowej Zelandii (ACA International), Japonii (50% joint venture Dachser Japan), Włoszech (80% joint venture Dachser & Fercam Italia), RPA (przejęcie 100% udziałów Dachser South Africa) i Szwecji (Frigoscandia). Spośród nich tylko przejęcia w Holandii i Oceanii w pierwszej połowie roku są uwzględnione w danych dotyczących przychodów w 2023 roku.
- W 2023 r. świadomie przyjęliśmy antycykliczne i dalekowzroczne podejście do inwestycji: rozbudowaliśmy naszą europejską sieć drobnicową we Włoszech, dokonując trzeciego co do wielkości przejęcia w historii naszej firmy. Zdobyliśmy kluczowe dla logistyki produktów spożywczych rynki w krajach Beneluksu i Skandynawii. Co więcej, mamy teraz własne lokalizacje na dużych rynkach zagranicznych w Japonii i Australii – dodał Burkhard Eling.

Biorąc pod uwagę aktualne prognozy gospodarcze, Dachser nadal spodziewa się niskich wolumenów i jedynie niewielkiego wzrostu przychodów w 2024 roku. - Dążąc do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zdobycie pozycji najbardziej zintegrowanego dostawcy usług logistycznych na świecie, nadal inwestujemy w rozbudowę i doskonalenie naszych sieci, cyfryzację, działania na rzecz klimatu i oczywiście naszych pracowników – powiedział Burkhard Eling. W 2023 roku Dachser zainwestował ponad 244 mln EUR, a w 2024 roku planuje zwiększyć tę kwotę do ponad 500 mln EUR.

Rozwój działalności sieci
Obszar logistyki drogowej DACHSER Road Logistics – który obejmuje transport i magazynowanie towarów przemysłowych i konsumpcyjnych ("European Logistics") oraz żywności ("Food Logistics") – zwiększył swoje przychody o 1,8% do 5,8 mld EUR w 2023 roku. Dla porównania, liczba przesyłek spadła o 4,7%, a przewieziony tonaż o 6,5%.

Linia biznesowa European Logistics wygenerowała przychody w wysokości 4,4 mld EUR, mniej więcej na równi z rekordowym rokiem 2022. We wszystkich europejskich jednostkach biznesowych panowała dobra koniunktura, a na czele znalazła się Iberia ze wzrostem przychodów o ponad 2 procent. Liczba przesyłek i tonaż ogólnie spadły ze względu na słabą gospodarkę Niemiec, co miało również negatywny wpływ na ściśle ze sobą powiązane kraje w regionie Europy Północno-Środkowej.

Linia biznesowa Food Logistics również miała udany rok finansowy w 2023 r., odnotowując 9,7-procentowy wzrost przychodów do poziomu 1,4 mld EUR. Ten skok przychodów wynikał z pozytywnego rozwoju biznesu w oddziałach w Niemczech, a także ze wzrostu związanego z nieorganicznym przejęciem Müller Fresh Food Logistics w Holandii i zakupem pozostałych udziałów w Dachser Hungary. Łącznie DACHSER Food Logistics przetransportował 10,9 miliona przesyłek, nieco więcej niż w poprzednim roku, podczas gdy tonaż spadł o 3,8%.

W obszarze biznesowym Air & Sea Logistics połączenie słabego popytu i znacznie większej przepustowości w transporcie lotniczym i morskim wywarło ogromny wpływ. Gwałtownie spadające stawki frachtowe były odpowiedzialne za zmniejszenie przychodów o 46,3% – w porównaniu do 2022 r. – do 1,3 mld EUR. Liczba przesyłek wzrosła o 2,4%, podczas gdy tonaż spadł o 7,9%.

Logistyka kontraktowa – połączenie transportu, magazynowania i usług o wartości dodanej dostosowanych do potrzeb klienta – w 2023 roku również przeszła ekspansję na dużą skalę. Dachser zainwestował w dodatkową zdolność magazynową w ciągu roku i zwiększył liczbę miejsc paletowych do prawie 400 000. Operator logistyczny oferuje obecnie łącznie ponad 3 miliony miejsc paletowych w 164 lokalizacjach magazynowych na pięciu kontynentach.

Patrząc w przyszłość, Burkhard Eling ogłosił, że Dachser jeszcze bardziej skupi się na ścisłej integracji obszarów biznesowych Road Logistics oraz Air & Sea Logistics.

W 2023 r. liczba pracowników Dachser wzrosła o ponad 1 100 osób do około 34 000. Wynika to z ekspansji zespołów sprzedaży i IT, a także przejęć Müller Fresh Food Logistics i ACA International.

(źr. Dachser)

 

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.