Dodaj ogłoszenie o pracy


Wyniki Grupy OTL w 1Q 2022 r.

Przychody Grupy OTL w 1Q 2022 r. wyniosły 69 mln zł i były niższe o ponad 150 mln zł, tj. o 68% r/r, przede wszystkim ze względu na wyłączenie z konsolidacji przychodów z działalności C. Hartwig Gdynia - specjalizującej się w spedycji morskiej spółki, która została sprzedana w październiku 2021 r. Wpływ na niższe przychody w segmencie żeglugi miały także inne dezinwestycje podjęte w 2021 r.

- Po sprzedaży w 2021 r. działalności spedycji kontenerowej prowadzonej przez C.Hartwig Gdynia znacznemu obniżeniu uległ poziom sprzedaży. Dzięki wzrostom innych działalności nie wpłynęło to jednak aż tak istotnie na obecny poziom wyników. Oprócz wyłączeń sprzedaży działalności sprzedanych w roku 2021, porównywalność wyników pierwszego kwartału 2022 do analogicznego w 2021 r. została zakłócona przez odnotowane w roku 2021 zdarzenia niepowtarzalne. Po ich skorygowaniu zysk netto Grupy OTL w pierwszym kwartale 2022 był nieco większy niż rok temu i to po wyłączeniu wyników C.Hartwig Gdynia – skomentował Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Przychody Grupy OTL z działalności kontynuowanej osiągnięte w 1Q 2022 r. były wyższe o blisko 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021, przy czym sprzedaż odnotowana w działalności spedycyjnej zwiększyła się o ponad 40%. Spadek sprzedaży w działalności portowej był efektem słabego stycznia, na co wpłynęły niesprzyjające warunki pogodowe. Ze względu na zmiany otoczenia gospodarczego, spółki Grupy OTL dopiero od marca tego roku notują oczekiwany wzrost przychodów w spedycji oraz wzrosty przeładunków w większości grup asortymentowych masowych i drobnicowych.

W ramach aktualizacji zatwierdzonej w 2020 r. średnioterminowej strategii Grupy OTL, szacunkowe cele Grupy OTL na rok 2022 zakładają skonsolidowane przychody Grupy OTL na poziomie około 300 mln zł, EBITDA na poziomie ponad 45 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

- Na wyniki Grupy OTL w 2022 r. istotny wpływ będą miały nieplanowane uprzednio czynniki zewnętrzne. Nagły wzrost zainteresowania transportem morskim powoduje, że nasze terminale portowe w Świnoujściu i Gdyni będą musiały sprostać gwałtownemu popytowi na usługi przeładunkowe zarówno kluczowych, jak i nowych klientów. Priorytetowo traktujemy także możliwość pomocy klientom ukraińskim w zakresie transportu produktów zbożowych, wykorzystując posiadane aktywa portowe. Pod względem koniunktury ten rok zapowiada się dla Grupy OTL jako wyjątkowo udany - dodaje Kamil Jedynak, wiceprezes OT Logistics.

W perspektywie najbliższego kwartału Grupa OTL nie identyfikuje czynników mogących istotnie zakłócić obecne tendencje sprzedażowe. Obserwowane zmiany otoczenia rynkowego wskazują na możliwości dalszego zwiększania przychodów praktycznie we wszystkich grupach asortymentowych i oferowanych usługach.

(źr. OT Logistics)

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.