Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa Raben uruchamia sieć Eurohubów

Pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł przełomowe zmiany w strukturze Grupy Raben. Sześć lokalizacji w Niemczech, Polsce i Czechach uzyskało status Eurohubu. Dzięki konsolidacji ładunków drobnicowych, szybszym i bardziej wydajnym procesom operacyjnym, Eurohub sprawnie zaspokoi potrzeby europejskich klientów.

Sześciu magazynom przydzielono funkcję Eurohubów - centralnych punktów w sieci Raben, które będą odpowiedzialne za konsolidację ładunków drobnicowych dla europejskiego ruchu liniowego. Mają one na celu uzupełnienie stałych, bezpośrednich tras transportowych i zagwarantowanie ściśle określonych w czasie połączeń między wszystkimi europejskimi magazynami firmy.

- Struktura Eurohubów pozwala nam bardziej elastycznie reagować na zmiany wielkości przewozów, a przede wszystkim skrócić czas realizacji. Możemy zaoferować wszystkim naszym klientom wartość dodaną, jaką jest jak najszybsze dotarcie do wszystkich europejskich miejsc docelowych - w ciągu 24 do 96 godzin, zależnie od odległości. Ta organizacja procesów zgodnie z filozofią „lean” przekłada się ostatecznie na bardziej wydajny i niezawodny łańcuch dostaw. Jesteśmy bliżej klienta i projektujemy sieć dostaw cechującą się większą odpornością - wyjaśnia Ewald Raben, prezes Grupy Raben. - Dodatkową korzyścią jest redukcja emisji CO2, co jest również bardzo ważne dla nas jako przedsiębiorstwa zrównoważonego.

Nowy status został przypisany do następujących lokalizacji: Sarstedt (obsługa połączeń do Skandynawii), Mönchengladbach (północna Francja, Beneluks, Wielka Brytania, Irlandia), Fellbach (Hiszpania, Portugalia, reszta Francji) i Aichach (Austria, Włochy, Polska, Czechy) w Niemczech, Legnica w Polsce (połączenia wewnątrz tego rynku i do krajów bałtyckich) oraz Rokycany w Czechach (Europa Południowo-Wschodnia). Wdrożenie koncepcji Eurohubów jeszcze bardziej wzmocni obecność operatora logistycznego w Niemczech - jednej z najsilniejszych gospodarek w Unii Europejskiej - a jednocześnie zabezpieczy strategiczną rolę, jaką ten rynek ma do odegrania na mapie firmy Raben.

Eurohuby charakteryzują się znacznie większą pojemnością, doskonałą lokalizacją i infrastrukturą. Podstawą działalności i przyszłego sukcesu jest między innymi ponad 130 bezpośrednich połączeń między wymienionymi punktami, łącznie 600 połączeń dziennie, 40 000 mkw. samej tylko pojemności dla cross-dockingu (przeładunku kompletacyjnego) i pełna identyfikowalność wspierana pojedynczym Systemem Zarządzania Transportem (TMS). Dotyczy to zarówno rynków, na których Raben posiada własną sieć, jak i tych, na których firma działa za pośrednictwem swoich wiarygodnych partnerów.

Wszystkie te zmiany stały się możliwe dzięki osiągnięciu kamieni milowych, nad którymi firma pracowała przez ostatnie lata. Systematyczne przejęcia zaowocowały z jednej strony wejściem na nowe rynki (austriacki spedytor Bexity nabyty w 2022 r.; grecki dostawca usług logistycznych - Intertrans w 2021 r.), a z drugiej strony wzmocnieniem i zagęszczeniem sieci krajowych. Dotyczy to również regionu, z którego wywodzi się Raben - na początku kwietnia 2023 roku otwarty został czwarty oddział w Niderlandach, w rejonie Maastricht.

Cztery z sześciu Eurohubów znajdują się w Niemczech – największym rynku w Europie, na którym Grupa Raben działa z własną siecią drobnicową od 2018 roku. Ogromny bezpośredni wkład w powstanie sieci Eurohubów miały inwestycje infrastrukturalne w tym kraju. Sarstedt to nowy i jednocześnie kluczowy magazyn Grupy Raben w Niemczech - operator przeniósł się tam z Langenhagen w 2022 roku. Dzięki łącznej powierzchni sięgającej 27 000 m2 (5 500 m2 powierzchni z 52 rampami dla potrzeb cross-dockingu) zakład ten pozwolił na ponad dziesięciokrotne zwiększenie zdolności logistycznych w porównaniu z poprzednią lokalizacją. Na początku tego roku otwarty został nowy oddział w Aichach, położonym na północny zachód od Augsburga. Nowa lokalizacja o powierzchni 25 000 m2 (z czego 4 000 m2 z 42 rampami dla potrzeb cross-dockingu), działająca od samego początku jako Eurohub, znajduje się bezpośrednio przy autostradzie A8 i jest ważnym węzłem europejskiej sieci Raben wykorzystywanej dla potrzeb codziennych połączeń z Europą Południową i Wschodnią. Podobnie jest w przypadku zakładu Rokycany w Czechach, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu tego roku. Magazyn obejmuje 6 000 m2 powierzchni dla potrzeb cross-dockingu i posiada 56 ramp ułatwiających obsługę towarów, w tym objętych konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR. Zakład ten położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady D5 i zapewnia szybkie połączenie z Niemcami i innymi europejskimi sieciami drogowymi. Ta lokalizacja ma potencjał, aby znacznie przyspieszyć i poprawić przepływ przesyłek, a także, dzięki swojej elastyczności, aby przyczynić się do przyszłego rozwoju połączeń nie tylko w Czechach i na Słowacji, ale także w innych krajach Grupy Raben: na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Koncepcja Eurohubów ma dla Grupy Raben priorytetowe znaczenie. W obecnej chwili firma nie planuje dalszej ekspansji geograficznej, ale zamierza zagęścić istniejącą sieć i zainwestować w cyfryzację.

(źr. Grupa Raben)

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.