Dodaj ogłoszenie o pracy


Poczta Polska inwestuje w większe hale i nowoczesne sortery

W ramach projektu ASL Poczta Polska sukcesywnie przekształca swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. To odpowiedź Spółki na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Trzy nowoczesne sortery paczkowe zostaną uruchomione jeszcze w tym roku w zmodernizowanych sortowniach Spółki.

– Perspektywiczny rynek usług paczkowych, zdominowany przez zagraniczne korporacje z wielkim kapitałem, nie należy do łatwych. Nie zamierzamy jednak składać broni i realizujemy wiele inwestycji, które skutecznie zwiększą naszą konkurencyjność, a w efekcie – zapewnią nowych, zadowolonych Klientów. Zgodnie z obraną strategią inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. Testujemy również wiele nowych technologii. Wszystkie te działania służyć mają priorytetowemu celowi – sprawnej i szybkiej obsłudze rosnącego wolumenu przesyłek – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Dotychczas Spółka zrealizowała szereg działań w trzech obiektach logistycznych we Wrocławiu, Lublinie oraz Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w tych trzech sortowniach sięga 220 mln zł. Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Spółki.
W hali logistycznej we Wrocławiu zakończono prace adaptacyjne, dzięki czemu obiekt zyskał dodatkowe 1500 mkw. powierzchni. Zostały również sfinalizowane prace w zakresie posadowienia nowego sortera, umożliwiającego automatyczne opracowywanie przesyłek pocztowych. Uroczyste uruchomienie sortera odbędzie się 23 maja br. W głównym budynku lubelskiej sortowni, o powierzchni ponad 17,4 tys. mkw., zakończono zadania adaptacyjne hali operacyjnej. Ponadto sfinalizowano budowę nowych pomieszczeń biurowych, 15 nowych bram, w tym 14 kurierskich oraz przebudowanie placu manewrowego. Obecnie trwają prace związane z montażem sortera. Planowane zakończenie jego montażu to trzeci kwartał br. Zakres adaptacji sortowni Lisi Ogon to przebudowa głównej hali logistycznej, która umożliwi montaż sortera przesyłek paczkowych. Dodatkowo powstaną dwa budynki: magazynowo-ekspedycyjny oraz biurowy, bezpośrednio połączone z istniejącą halą. Równocześnie z prowadzonymi pracami adaptacyjnymi trwa montaż sortera do automatycznego rozdziału paczek. Planowane zakończenie montażu sortera to trzeci kwartał br.

– Z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej, bardzo istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, odpowiednio zlokalizowanych hal oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery, przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek. Te działania zwiększą przepustowość naszej sieci i zoptymalizują jej koszty. Celem naszych działań jest zapewnienie jakości usług oczekiwanej przez Klientów – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Instalowane sortery pozwolą na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Urządzenia są „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości i potencjału poszczególnych sortowni. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Komponent IT stanowi integralną część tej inwestycji, zarówno systemy automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak też integracja z innymi systemami informatycznymi Poczty.

Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest również budowa i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Poczta Polska będzie miała do dyspozycji 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Inwestycja składać się będzie z 2 obiektów z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych. Planowany termin realizacji inwestycji to czwarty kwartał br. Już w trzecim kwartale br. rozpocznie się montaż sortera do rozdziału przesyłek paczkowych.

Równocześnie rozpoczęto prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Łodzi, w tym rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla najmowanych obiektów logistycznych z planowanym oddaniem do użytku w pierwszym kwartale 2025 r. oraz w Krakowie – pozyskanie na drodze najmu nowego obiektu logistycznego o zakładanej powierzchni blisko 34 tys. m2 z planowanym oddaniem do użytku w drugim kwartale 2025 r.

W 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te są przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji w zakresie ASL. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł.

(źr. Poczta Polska)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.