Dodaj ogłoszenie o pracy


Grupa InPost w Q3: dwucyfrowe tempo wzrostu wolumenów

Grupa InPost kontynuowała imponujący wzrost pod względem liczby przesyłek, przychodów oraz zysków w 3. kwartale 2023. Przychody wzrosły o 22% r/r osiągając 2,067 mld zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się o 40% r/r osiągając wartość 639 mln zł, EBIT wzrósł o prawie 75% r/r, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w trzecim kwartale o 18% r/r, sięgając 210 mln sztuk.

- W trzecim kwartale odnotowaliśmy wyjątkowy sukces, skorygowana EBITDA Grupy InPost wzrosła o imponujące 40%. Co więcej nasza sieć punktów odbioru – w tym urządzeń Paczkomat® – rośnie bardzo szybko i jest już dostępna w ponad 60 000 lokalizacji. Ten znaczący wzrost jest efektem naszej dynamicznej ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych. Z dumą możemy powiedzieć, że na rynku brytyjskim staliśmy się liderem pod względem liczby automatów paczkowych – w UK jest już 5 710 urządzeń Paczkomat® InPost. Co istotne w III kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy dodatni skorygowany zysk EBITDA na tym rynku – co oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom na początku tego roku. Nie poprzestajemy na tym, naszym następnym celem będzie rozszerzenie oferty na rynku brytyjskim o B2C -. Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy InPost.

Kluczowe dane
• W trzecim kwartale Grupa obsłużyła 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Silną zwyżkę liczby przesyłek Grupa zanotowała zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, osiągając wzrost rok do roku odpowiednio o 13% i 28%.
• Grupa zanotowała także znaczący wzrost przychodów, do poziomu 2 067,2 mln zł, czyli o 22,3% rok do roku. Wynik ten był efektem większych wolumenów na wszystkich rynkach.
• Skorygowany zysk EBITDA Grupy osiągnął poziom 639,4 mln zł – co oznacza wzrost o 40,3% rok do roku, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 30,9%. EBIT Grupy wzrósł o 74,9% rok do roku, a marża EBIT wzrosła do 16% w III kwartale 2023 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W trzecim kwartale 2023 r. Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 310,9 mln zł.
• W Polsce InPost ustanowił nowy rekord wolumenów dla III kwartału, obsługując 140,4 mln przesyłek. To kolejny kwartał, w którym odnotowany wzrost był szybszy niż wzrost całego rynku, mimo spowolnienia rynkowego we wrześniu. W Polsce liczba przesyłek zwiększyła się o 13%, przy rozwoju rynku na poziomie 10,6% r/r.
• W III kwartale Mondial Relay obsłużył o 10% więcej przesyłek r/r co wynikało przede wszystkim ze znacząco wyższej dynamiki w segmencie B2C, o 24% r/r. Jest to zgodne ze strategią Grupy na rynkach, na których działa Mondial Relay.
• W Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 13,4 mln paczek, osiągając przychody w wysokości 125,2 mln zł (wzrost o 138,9% r/r). Wielka Brytania wypracowała swój pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA, w wysokości 11,3 mln zł.
• Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany dotyczące zwiększania wolumenów i rentowności.

Perspektywy na 2023
Grupa InPost oczekuje, że 2023 rok zakończy ze zwiększonym udziałem na kluczowych rynkach (Polska, rynki Mondial Relay i Wielka Brytania). W Polsce pod względem skorygowanej marży EBITDA Grupa oczekuje wzrostu w porównaniu do 2022 roku. Na rynkach obsługiwanych przez Mondial Relay Grupa oczekuje mniejszej marży w wyniku dalszych inwestycji w rozwój sieci, zdobywaniu udziału w rynku, przy jednoczesnym zarządzaniu rosnącymi kosztami związanymi ze wzrostem płac. W Wielkiej Brytanii w IV kwartale Grupa spodziewa się dodatniej skorygowanej EBITDA i kontynuacji tego trendu w 2024 roku. Na koniec 2023 roku Grupa oczekuje dodatnich przepływów gotówki (FCF) oraz utrzymania niskiego wskaźnika zadłużenia netto w IV kwartale 2023 roku w porównaniu z końcem 2022 roku. Październik przyniósł dobre sygnały o poziomie sprzedaży, po słabym zakończeniu III kwartału. Grupa przewiduje, że dynamiki wzrostu wolumenów w IV kwartale rok do roku dla Grupy, będą zbliżone do wzrostów osiągniętych w III kwartale 2023 roku.

(źr. InPost)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.