Konto pracodawcy


Plan naprawczy OT Logistics przynosi efekty – wyniki rosną

Grupa Kapitałowa OT Logistics, zanotowała 758,7 mln zł skonsolidowanych przychodów po 3 kwartałach 2019 r., co oznacza wzrost o 4,8 proc. r/r. Grupa odnotowała też wyraźny wzrost wyniku EBITDA oraz poprawę efektywności w głównych segmentach działalności, co jest efektem realizacji planu naprawczego.

Skonsolidowany wynik EBITDA za 3 kwartały 2019 wyniósł 98,6 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 157 proc. r/r. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania MSSF16) zwiększył się o 43,6 proc. r/r do 55,1 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 powoduje uwzględnienie w bilansie Grupy aktywów objętych umowami leasingu i dzierżawy (np. aktywa portowe) przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji. Raportowany wynik EBITDA, uwzględniający zastosowanie MSSF16, sięgnął 98,6 mln zł.

- Po trzech kwartałach możemy śmiało powiedzieć, że realizacja planu naprawczego idzie zgodnie z planem. Uważna kontrola kosztów oraz wysiłki zespołów sprzedaży w spedycji, portach, żegludze dają pozytywne efekty - główne segmenty notują pozytywną rentowność. Pod presją pozostaje działalność segmentu kolejowego, ale i tam robimy co możemy, aby zwiększyć efektywność – np. zrezygnowaliśmy z części starszego taboru. Wynik netto Grupy wciąż obciążony jest znacznymi kosztami finansowymi, jednak redukujemy zadłużenie i wiemy, że niebawem obciążenia te będą się zmniejszać – powiedział Radosław Krawczyk, prezes zarządu OT Logistics. – Już po zakończeniu trzeciego kwartału poinformowaliśmy o dwóch ważnych umowach sprzedaży aktywów, które pozwolą znacząco zmniejszyć nasze zobowiązania. Sprzedajemy nieruchomość we Wrocławiu. oraz negocjujemy sprzedaż udziałów spółki Deutsche Binnenreederei AG (DBR) i floty przynależnej do tej działalności. Oczekujemy że efekty tych działań pozwolą zredukować zadłużenie o ok. 130 mln zł. Zakładamy też znaczną poprawę płynności finansowej w kolejnych miesiącach. Wszystko to dokładnie w myśl założeń planu naprawczego Grupy – dodał Radosław Krawczyk.

Na rosnące wyniki Grupy w znaczący sposób składają się wyniki segmentu spedycji, który generuje 56 proc. skonsolidowanych przychodów. Segment ten zanotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk netto spedycji po 3 kwartałach 2019 r. zwiększył się o 21 proc. do 9,7 mln zł (bez wpływu MSSF16). Przyczynił się do tego zauważalny wzrost przewozów kontenerowych z Wielką Brytanią oraz zwiększony wolumen liczby obsłużonych kontenerów (+28 proc.). Działalności spedycyjnej sprzyja także koniunktura w zakresie spedycji wyrobów metalowych oraz eksportu drewna.
Segment usług portowych, który odpowiada za 14 proc. przychodów Grupy, zanotował przychody od klientów zewnętrznych na podobnym poziomie jak rok wcześniej, jednak wyraźnie wzrósł wynik EBITDA do 22,3 mln zł (po oczyszczeniu o efekt zastosowania MSSF16) wobec 10,5 mln zł rok wcześniej. Porty Grupy poprawiły osiągane marże poprzez wynegocjowanie nowych stawek za przeładunki oraz poprawę organizacji pracy, co wpłynęło na wzrost efektywności operacji portowych. W OT Port Świnoujście odnotowano spadek przeładunków o 11 proc. r/r, ale dzięki optymalizacji stawek, restrykcyjnej kontroli kosztów oraz reorganizacji pracy na nabrzeżach zwiększone zostały przychody i zmniejszone koszty kar za nieterminowe rozładunki statków. OT Port Gdynia znacząco zwiększył przeładunki towarów do poziomu 2,4 mln ton (+16 proc. r/r), zwłaszcza w zakresie przeładunków koksu i wysokomarżowych towarów drobnicowych. Od stycznia do września 2019 r. segment portowy Grupy wypracował zysk netto (oczyszczony o zastosowanie MSSF16) w wysokości 6,5 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

Żegluga śródlądowa
W przypadku segmentu żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów (25 proc. przychodów Grupy) odnotowano znaczący wzrost porównywalnego wyniku EBITDA do 16,2 mln zł (156 proc. r/r) i porównywalny wynik netto 5,5 mln wobec 6,3 mln zł straty rok wcześniej. Na znaczące zwiększenie rentowności tego segmentu wpływ miały nowe stawki za przewozy, redukcja floty, rezygnacja z nierentownych kontraktów oraz zniesienie opłaty kanałowej w Niemczech od stycznia 2019 r.
Pod presją nadal pozostają wyniki segmentu kolejowego (4 proc. przychodów Grupy), który po 3Q 2019 zmniejszył stratę netto do 7,7 mln zł (po wyłączeniu wpływu MSSF16) z 8,8 mln zł w roku ubiegłym. W segmencie tym przeprowadzono reorganizację taboru, zrezygnowano z nieefektywnego sprzętu oraz dokonano redukcji zatrudnienia.

Ostatecznie Grupa zakończyła 3 kwartały 2019 r. z raportowaną stratą netto na poziomie 26,5 mln zł (13,0 mln zł po wyłączeniu wpływu MSSF16) wobec straty w ubiegłym roku na poziomie 35,6 mln zł.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10 proc. poprzez m.in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane
w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

(źr. OT Logistics)

kobiety w logistyce
Kobiety w logistyce - DB Schenker Ukraina z nową dyrektor zarządzającą
Monika Duda dyrektorem zarządzającym DHL Supply Chain
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Rząd wprowadza pakiet Slim VAT – co to oznacza dla przedsiębiorców?
Co to jest SENT i jak wygląda monitorowanie pojazdów?
Pakiet mobilności i jego możliwe konsekwencje
Oszczędność Volvo FH z I-Save wynosi nawet do 10 procent
Trzy dni na zwrot środków z rachunku VAT – idą zmiany w split payment
Dodatkowe 2 h jazdy na zjazd do domu – czyli art. 12 Rozporządzenia 561/2006
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Czy akcyzowa pułapka wstrząśnie branżą olejów smarowych?
Czy pakiet mobilności zakłóci powrót do równowagi branży transportowej?
Spedytorzy mówią - „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Wakacje na „L4” – czy zabraknie rąk do pracy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Aż 95 proc. Polaków chce kaucji za opakowania po napojach – czy rząd wprowadzi t ...
Poczta Polska przywróciła obsługę przesyłek do Gruzji i Tajwanu
Szczepionka na Covid-19 w IV kwartale 2020? – DHL już opracował jej łańcuch dos ...
reklama
Podróż z jednym boxem EETS
Delta Trans zakończyła wdrażanie systemu WMS
Prologis podnosi standardy w obszarze ochrony środowiska - Raport ESG 2019
King of Innovation – międzynarodowy sukces ID Logistics Polska
Speedmail wprowadza GPS on-line do przesyłek listowych
GLS Poland z certyfikatem Great Place to Work
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC