Konto pracodawcy


Zatrudnienie w branży TSL wzrośnie przed Euro 2012

Wyniki najnowszego raportu Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia wskazują, że zatrudnienie w branży transport i logistyka zwiększy się o 11proc. w II kwartale 2012 i wiąże się to z obsługą Euro 2012. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6proc.

 

W badaniu udział wzięło 750 pracodawców w Polsce, z czego 16proc. deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 10proc. przewiduje redukcję liczby etatów, a 69proc. nie planuje żadnych zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6proc. Prognoza po korekcie sezonowej niewiele się zmieniła w porównaniu z I kwartałem 2012 r. W ujęciu rocznym wynik obniżył się o 6 pkt. procentowych. Aktualna edycja jest 17 publikacją kwartalnego raportu ManpowerGroup w Polsce i po raz pierwszy prezentuje dane po korekcie sezonowej. Oznacza to, że z przewidywań pracodawców zostały zdjęte wahania sezonowe. Dzięki temu zabiegowi łatwiej jest obserwować długoterminowy trend rynkowy.

 

- Według naszego badania tempo zatrudniania pozostaje na umiarkowanym poziomie, jednak intencje pracodawców są słabsze niż w  zeszłym kwartale i w poprzednim roku. Plany pracodawców są najmniej optymistyczne od IV kwartału 2009 r., jeśli oprzemy się o dane po korekcie sezonowej. Przewaga pracodawców planujących zatrudnianie występuje w siedmiu  na 10 sektorach, ale już w porównaniu z zeszłym kwartałem prognoza netto zatrudnienia pogorszyła się w siedmiu na 10 sektorach, a w ujęciu rocznym nawet w ośmiu na 10 sektorach - mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

 

Różnie w różnych sektorach
W II kwartale 2012 r. przewaga pracodawców planujących zatrudnianie nad tymi planującymi zwolnienia jest widoczna w siedmiu na 10 badanych sektorach. Największe tempo zatrudnienia w okresie od kwietnia do czerwca planują pracodawcy z sektora Budownictwo (+18proc.). Wyniki dla tej branży pozostają relatywnie stabilne w porównaniu z zeszłym kwartałem, ale w ujęciu rocznym Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wykazuje spadek nastrojów o 11 pkt. procentowych.

- Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w sektorze Budownictwo jest wynikiem zarówno działań związanych z  Euro 2012 jak i realizacją inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Obserwujemy w tym obszarze rosnącą zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia - wyjaśnia Iwona Janas.

 

Poszukujący pracy w sektorze Hotele i Restauracje mogą się spodziewać zwiększenia ilości ofert w ciągu następnych trzech miesięcy. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi tu +15proc. i jest wyższa o  5 pkt. procentowych zarówno od tej z zeszłego kwartału jak i z zeszłego roku. Sektor Transport/ Logistyka  także skorzysta na zbliżającym się Euro. Prognoza netto zatrudnienia wynosi w tym obszarze +11proc.

W sektorach: Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz  Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi - uzyskano najsłabsze plany zatrudnienia, na poziomie -5proc.  W tym pierwszym nastąpił spadek prognozy o 4 pkt. procentowe w ujęciu kwartalnym i o 8 pkt. procentowych w ciągu roku. Jest to najmniej optymistyczny wynik od II kwartału 2008 r.,  kiedy rozpoczęto prowadzenie badanie w Polsce. Prognoza dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi pozostała względnie stabilna w porównaniu z zeszłym rokiem, zaś w ujęciu kwartalnym wzrosła o 4 pkt. procentowe. Pomimo, że prognoza dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi jest najniższą od początku prowadzenia badania w Polsce, pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach jest o 6proc. więcej niż tych planujących zwolnienia.

 

Prognozy w regionach
Prognoza netto zatrudnienia jest pozytywna dla wszystkich sześciu badanych regionów. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia +9proc. odnotowano w regionie Południowo- Zachodnim. Jest to wynik relatywnie stabilny w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak o 3 pkt. procentowe niższy niż przed rokiem. Z kolei najmniej optymistyczna prognoza netto zatrudnienia +2proc. wyłania się z deklaracji pracodawców regionu Centralnego i Północnego. Pomimo lekkiej przewagi po stronie pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia utrzymującej się już drugi kwartał na tym samym poziomie, spadek prognozy w ujęciu rocznym jest największym wśród wszystkich regionów i wynosi 18 pkt. procentowych. Natomiast spadek prognozy dla regionu Północnego w ujęciu kwartalnym wyniósł 7 pkt. procentowych, ale już tylko 2 pkt. procentowe w porównaniu z II kwartałem 2011 r. Region Wschodni zanotował prognozę na poziomie +3proc., co stanowi najsłabszy wynik od początku prowadzenia badania. Jednocześnie prognoza w ujęciu kwartalnym obniżyła się o 7 pkt. procentowych.

 

Zatrudnienia w regionie EMEA
Najbardziej optymistyczni okazali się pracodawcy w Turcji, Izraelu, Rumunii i Norwegii, w przeciwieństwie do Grecji i Hiszpanii, gdzie prognozy były najniższe. Pracodawcy z regionu EMEA zaprezentowali umiarkowany optymizm. W 12 na 23 badanych krajach prognoza netto zatrudnienia pozostała relatywnie stabilna w porównaniu z I kwartałem 2012 r., natomiast w dziewięciu krajach nastąpił wzrost prognozy. W II kwartale 2012 r. obraz rynku pracy jest bardziej zróżnicowany niż miało to miejsce przed rokiem. Prognoza netto zatrudnienia obniżyła się w 13 krajach, ale wzrosła w siedmiu.

- Jasnym punktem na mapie Europy pozostaje rynek pracy w Niemczech, który próbuje stworzyć atrakcyjną ofertę także dla pracowników z innych rynków regionu. Niemieccy pracodawcy borykają się  z niedoborem pracowników ochrony zdrowia, inżynierów i programistów. Pomimo stosunkowo pozytywnej prognozy na II kwartał 2012 r., sektor  Finanse/ Usługi zaprezentował niższą prognozę niż przed rokiem. Słabszy wynik jest  oznaką słabości całego regionu i wskazuje na potrzebę restrukturyzacji i redukcji kosztów w sektorze - mówi Jeffrey A. Joerres prezes ManpowerGroup na świecie.

 


Globalna zatrudnienie
Spodziewane w najbliższych trzech miesiącach tempo zatrudniania w większości krajów pozostanie stabilne lub wzrośnie. Sektor Usług rozwija się w Brazylii i w Indiach wpływając na pozytywne prognozy dla tych krajów. Jednocześnie  wytraca on powoli swoją dynamikę w regionie Azja-Pacyfik Perspektywa znalezienia pracy w sektorze Finanse w Europie jest wyraźnie słabsza w porównaniu z możliwościami, jakie niosła prognozami dla II kwartału 2011 r.. Prognoza netto zatrudnienia w 32 na 41 badanych  krajach jest w mniejszym lub większym stopniu pozytywna. W ujęciu rocznym 37 krajów prezentuje prognozę stabilną lub rosnącą.

Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie internetowej www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla III kwartału 2012 r. będzie opublikowany w czerwcu 2012 r.
(źr. Manpower Group)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy można kontrolować kierowcę w czasie odpoczynku?
Doba kierowcy - co to jest i jak ją definiować?
Dokumenty kierowcy a odpowiedzialność
Zawieszona akcyza – jak z niej skorzystać?
Jak uniknąć kary za SENT?
Regularne tygodniowe odpoczynki poza kabiną auta to kłopot dla kierowców
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Perspektywy rozwoju transportu drogowego a nowoczesne technologie
Polska Strefa Inwestycji – wady i zalety - pierwsze podsumowania
Co dla europejskiego e-commerce oznaczałby Brexit bez umowy?
Polacy, decydujący się na powrót do kraju z emigracji, mogą liczyć na dobrą pracę
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DHL wdraża nowy system zapewniający pełną przejrzystość łańcucha dostaw
Rohlig Suus Logistics otwiera nowy oddział w Kielcach
Polak wicemistrzem OPTIFUEL CHALLENGE 2019!
Agility zainwestowało 18 mln USD w technologie ekologiczne dla łańcuchów dostaw
Wyniki Kuehne + Nagel po pierwszych dziewięciu miesięcach 2019 r.
FSE z Bielska-Białej gotowa do produkcji elektrycznych aut dostawczych
Transport pełen wyzwań - Fracht FWO dostawcą project cargo na Ukrainę
Gefco i ArtiShock tworzą aplikację, która zwiększy wydajność łańcucha dostaw
Jak rozwój sieci 5G wpłynie na autonomiczne pojazdy?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC